fbpx
spot_img
spot_img

Consilierii din Mihai Viteazu se întrunesc într-o nouă ședință ordinară

spot_img
spot_img
spot_img

De citit

spot_img
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

În conformitate cu prevederile art. 139, Ordonanța de Urgență 57/2019 ,privind Codul Administrativ și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Mihai Viteazu, jud. Cluj,  va invitam la lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Mihai Viteazu ,ce vor avea loc în data de 21 septembrie  2021 orele 10 în sala de ședințe a Consiliului local Mihai Viteazu. str. Transilvaniei nr.147.,cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședința al Consiliului Local al Comunei Mihai-Viteazu pe o perioadă de 3 luni

                                            inițiator -Zeng Ioan -primar

2 Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a doua imobile aparținând domeniului public Mihai Viteazu situate în Moldovenești , localitatea Moldovenești, jud.Cluj.

 

                                            inițiator -Zeng Ioan -primar

Ioan ZENG

Primar

3

   Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de repoziționare și diminuare a suprafeței imobilului situat în Mihai Viteazu înscris în CF.55673 cadastral 55673

                                  inițiator -Zeng Ioan -primar

Ioan ZENG

Primar

            4

Proiect de hotărâre pprivind aprobarea alipirii imobilelor 59754 situat în localitatea Mihai Viteazu, jud.Cluj, UAT Mihai Viteazu, în suprafață de 3827 mp si 57054 situat în localitatea Mihai Viteazu, jud.Cluj, UAT Mihai Viteazu, în suprafață de 2732 mp

                                                      inițiator -Zeng Ioan -primar

5.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr.1845/15.05.2000 , de la dl. Turcu Laurențiu pe soția Turcu Sofia.

 

                                                      inițiator -Zeng Ioan -primar

6 Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut în Contractul de Concesionare nr.76/26.05.2003 și a actului adițional nr.2009/28.08.2003 , de pe Pavelea Vasile, pe Pavelea Patricia Steliana, înscris în Cf nr. 51353 Mihai Viteazu

                                                      inițiator -Zeng Ioan -primar

7Proiect de hotărâre privind plata cheltuielilor de judecata din sentința civila nr.619/24.03.2020 si a deciziei civile nr.296/08.03.2021,ambele pronunțate in dosarul civil nr.9935/328/2019 in valoare de 1400 lei + 200 lei onorariu redactare cerere executare voluntara

                                                      inițiator -Zeng Ioan -primar

8Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de modificare geometrie imobil ,diminuarea suprafeței imobilului situat în Mihai Viteazu înscris în CF.52240 și actualizare poziției 97 coloana 3 din Inventarul domeniului publicat în Monitorul Oficial din septembrie 2002 și a poziției nr.66 din Inventarul domeniului public aprobat prin HCL nr.14.02.2019

                                                      inițiator -Zeng Ioan -primar

 

9Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri ca fiind de utilitate publică și includerea acestora în domeniul public al comunei Mihai Viteazu jud. Cluj

 

                                                      inițiator -Zeng Ioan -primar

10Proiect de hotărâreprivind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Mihai Viteazu a “Clădirii sediu primărie”, clădire înscrisă in Lista cu Bunurile aflate in Domeniul Public al Comunei Mihai Viteazu la pozitia nr.1

 

                                                      inițiator -Zeng Ioan -primar

 

11Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de teren aflat în proprietatea privată a Comunei Mihai Viteazu cu un teren aflat în proprietatea Saint-Gobain Construction Products România S.R.L

                                                      inițiator -Zeng Ioan -primar

 

 

 

12Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării a doi consilieri locali care în anul școlar 2021 – 2024 să reprezinte consiliul local al comunei Mihai Viteazu în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Mihai Vodă și un consilier local care sa facă parte din Comisia de Evaluare și Asigurare al Calității din cadrul Școlii                                                      inițiator -Zeng Ioan -primar

 

 

  1. Diverse întrebări, interpelări propuneri ale consilierilor ,cereri, sesizări, reclamații provenite de la persoane fizice sau juridice din comuna, de competenta Consiliului local         

Materiale acestei ședințe pot fi consultate si vor fi comunicate in data  cu data de 16septembrie   2021 orele 13,00 ,

Președinții de comisii își vor convoca membrii,pentru discutarea punctelor de pe ordinea de zi, întocmind proces verbal de comisie în data 21 septembrie  2021 ora 09.30 vor fi prezenți toți consilierii pentru consultarea și aprobarea Procesului verbal al ședinței anterioare.

                                                                           Secretar general U.A.T

                                                                        Tudor Călin  Stăvariu

Comentarii

- Advertisement -
- Advertisement -

Alte articole

spot_img
spot_img
spot_img

Ultimele știri

Comentarii

%d bloggers like this: