spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Conferință de presă privind progresul „PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN REGIUNEA TURDA-CÂMPIA TURZII”

Compania de Apă Arieș S.A., în calitate de beneficiar al ,,PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN REGIUNEA TURDA-CÂMPIA TURZII, ÎN PERIOADA 2014-2020’’, cod SMIS 2014+ 118679, co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, a organizat în data de 09.11.2022 conferința de presă privind progresul proiectului.

La conferință au participat reprezentanți ai autorităților locale, instituții publice, antreprenori, mass-media, consultantul de asistență tehnică pentru managementul proiectului și consultatul pentru supervizarea lucrărilor. Întâlnirea a avut drept scop informarea cu privire la investițiile derulate până în prezent în cadrul proiectului precum și conștientizarea asupra avantajelor ce rezultă din implementarea investițiilor.

Directorul General al Companiei de Apă Arieș, Bogdan Bobic, a prezentat aspecte de ansamblu privind evoluția lucrărilor precum și aspecte despre problemele întâmpinate pe parcursul derulării proiectului. Proiectul cuprinde 12 contracte de lucrări, 4 contracte de servicii, 1 contract de furnizare echipamente și 1 contract de procurare bunuri. Investițiile realizate în cadrul proiectului până în momentul actual ating un procent de peste 40%.

Valoarea totală a Proiectului: 717.492.242,25 lei, din care valoarea co-finanțării din Fondul de Coeziune este de  511.850.395,85 lei, contribuția de la bugetul de stat este de 78.283.001,72 lei, iar contribuția proprie a beneficiarului este de 12.043.538,72 lei.

Termenul de implementare al proiectului: Decembrie 2023.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare în localitățile din județul Cluj, regiunea Turda-Câmpia Turzii, incluse în proiect, în vederea îndeplinirii obligațiilor stabilite prin Tratatul de Aderare și Directivele Europene relevante. 

Prin investițiile derulate în cadrul acestui proiect se urmărește continuarea strategiei de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, pentru o creștere considerabilă a calității serviciilor oferite Compania de Apă Arieș întregii populații deservite.

 

              Proiect co-finanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020

spot_img
spot_img
spot_img