spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Comuna Mihai Viteazu anunță începerea proiectului cu titlul „Actualizare Plan Urbanistic General în format GIS, Comuna Mihai Viteazu, Județul Cluj”, cod proiect C10-I4-30,  finanțat prin COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL, Investiția I.4 – Elaborarea/actualizarea în format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare Urbană si , Investiția I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), conform contractului de finanțare nr. 131670/21.11.2022.

Proiectul se derulează pe perioada cuprinsă între 21.11.2022 și 21.11.2025.

Obiectivul proiectului îl reprezintă actualizarea Plan Urbanistic General în format GIS in Comuna Mihai Viteazu, Județul Cluj.

Valoarea totală a proiectului este de 820,121.82 lei, din care 689,178.00 lei valoare eligibilă din din PNRR și 130,943.82 lei valoare TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR.

 

 

Persoană de contact:

                                                                    Ioan Zeng, Primar

                                                 Cindea Elena Gabriela,manager proiect

Telefon: 0752192179 / 0264 28 61 01

E-mail: proiecte.europene@primariamihaiviteazu.ro

https://primariamihaiviteazu.ro/

 

”Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale”

spot_img
spot_img
spot_img