spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Comuna Mihai Viteazu dă startul finanțării pentru CLUBURI SPORTIVE

spot_img

    Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu anunta acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele structurilor sportive din comuna Mihai Viteazu, in anul fiscal 2023 .

 

  Autoritatea contractanta-Comuna Mihai Viteazu-Consiliul Local, cu sediul in localitatea Mihai Viteazu, str. Transilvaniei, nr. 147, jud. Cluj, cod fiscal 4378832, telefon:0264329100, fax 0264 286101 ,e-mail:proiecte.europene@primariamihaiviteazu.ro

 

1.Reglementari juridice privind acordarea sprijinului financiar le constituie prevederile :

Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi ale Ordinului ministrului tineretului şi sportului nr. 664/2018 privind finanţarea din fonduri publice a proiectelor şi programelor sportive, H.G.nr. 1447/2007, cu modificările şi completările ulterioare,Hotarirea Consiliului local nr. 17/2014 privind aprobarea Ghidului solicitantului,domeniul -sport,

Hotararea Consiliului Local nr. 1/31.01.2023 privind aprobarea bugetului  local.

2.Solicitanti:  persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial – asociatii sau fundatii constituite potrivit legii romane care activeaza in domeniul sportului .

 

3.Actiuni eligibile: actiunile trebuie sa se deruleze conform specificatiilor din ghidul de finantare, respectiv contractul de finantare nerambursabila incheiat intre autoritatea contractanta si beneficiar.

 

4.Durata proiectelor: anul 2023.

 

5.Bugetul programului: bugetul alocat programului ,,Sportul pentru toți” de interes local, în anul 2023 este de 150.000 lei  conform H.C.L nr. 1/31.01.2023  privind bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Mihai Viteazu, jud. Cluj  iar finantarea asigurata de Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu va fi de maxim 90% din bugetul total al proiectului.

 

6.Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile se poate descarca de pe site-ul Primariei comunei Mihai Viteazu – www.primariamihaiviteazu.ro – Sectiunea Programe si strategii europene, ghid sport 2023.

 

6.Depunerea documentatiei: solicitantul va depune documentatia completa la Registratura Primariei Mihai Viteazu, str. Transilvaniei, nr. 147, pana la data de 03.03.2023, ora 12.00.

 

  1. Evaluarea si selectia proiectelor se va face în perioada 06.03-07.03.2023 de catre o comisie de evaluare si selectionare, constituita prin dispozitia primarului . La incheierea procedurii de evaluare si selectionare,se va afisa pe site-ul comunei Mihai Viteazu-www.primariamihaiviteazu.ro rezultatul selectie precum si fondurile alocate.

 

  1. Documentatia va fi depusa obligatoriu in 2 exemplare (original si copie) si in format electronic CD ( fisiere word). Nerespectarea acestei cerinte duce la excluderea cererii de finantare din cadrul procedurii.

 

                                                            

                                                                               

                                                                                                               Primar,

         

                                                                                                            Zeng Ioan.

spot_img
spot_img
spot_img