spot_img
spot_img
spot_imgspot_img
spot_img

Comuna Mihai Viteazu anunță începerea proiectului cu titlul „Dotarea cu mobilier și materiale didactice și echipamente digitale a școlii gimnaziale Mihai Vodă din comuna Mihai Viteazu, județul Cluj”

Comuna Mihai Viteazu anunță începerea proiectului cu titlul „Dotarea cu mobilier și materiale didactice și echipamente digitale a școlii gimnaziale Mihai Vodă din comuna Mihai Viteazu, județul Cluj”, cod F-PNRR-Dotări-2023-1065, finanțat prin Planul Național De Redresare și Reziliență (PNRR) – Componenta C15 – Educație, conform contractului de finanțare nr. 45DOT/2023 și nr. 25000/21.07.2023.

Proiectul se derulează pe perioada cuprinsă între 01.08.2023 și 01.08.2024.

Obiectivele proiectului:

  • asigurarea infrastructurii și resurselor tehnologice necesare pentru Școala Gimnazială „Mihai Vodă” din comuna Mihai Viteazu, județul Cluj, permițând accesul elevilor la tehnologie prin laboratoare informatice și echipamente dedicate
  • Asigurarea dotărilor necesare pentru îndeplinirea standardelor de calitate în sălile de clasă și în laboratoarele școlare din Școala Gimnaziala „Mihai Voda”, inclusiv dotările și echipamentele educaționale specializate pentru elevii defavorizați și elevii cu cerințe educaționale speciale.

 

Valoarea totală a proiectului este de 1.228.064,41 lei, din care valoarea eligibilă prin PNRR 1.031.985,22 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 196.077,19 lei, iar valoarea sumelor neeligibile este 0 lei.

 

 

Reprezentant legal,

Zeng Ioan, Primar

Persoană de contact:

Miclea Eva, manager proiect

Telefon: 0752 283 485 / 0264 392 100

E-mail: proiecte.europene@primariamihaiviteazu.ro

https://primariamihaiviteazu.ro/

 

”Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale”

Comunicat de presă_demarare proiect
spot_img
spot_img
spot_img