spot_img
spot_img

Citește câți bani pune la bătaie Consiliul Județean MUREȘ pentru finanțările pe legea 350/2005

spot_img

Date:

Share post:

spot_img

Mâine, cu începere de la ora 13:00, are loc ședința ordinară a Consiliului Județean Mureș, aferentă lunii februarie.

Pe ordinea de zi, printre altele, se află un proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de finanțare a activităților culturale, sportive, de tineret, dar și a cultelor.

PROGRAMUL ANUAL
pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul general al Judeţului Mureş
pentru anul 2018, în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret
şi asistenţă socială
A. Programe, proiecte şi acţiuni culturale
 Sesiunea – se organizează o singură sesiune pentru anul 2018 iar aplicaţiile de finanţare
pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data anunţului de intenţie, care va fi
publicat în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş –
www.cjmures.ro.
 Suma totală disponibilă pentru anul 2018, aprobată prin hotărârea Consiliului Judeţean
Mureş de aprobare a bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018, este de
400.000 lei, din care 32.000 lei pentru finanţarea nevoilor culturale de urgenţă.
 Persoane eligibile: persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori privat,
română sau străină, autorizată, respectiv înfiinţată în condiţiile legii române ori străine,
după caz, care depune o ofertă culturală.
Baza legală:
 Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Ordonanţa Guvernului Nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a
programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările
ulterioare.
B. Culte religioase
 Sesiunea – se organizează o singură sesiune pentru anul 2018 iar aplicaţiile de finanţare
pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data anunţului de intenţie, care va fi
publicat în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş –
www.cjmures.ro.
 Suma totală disponibilă pentru anul 2018, aprobată prin hotărârea Consiliului Judeţean
Mureş de aprobare a bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018, este de
500.000 lei.
 Persoane eligibile: unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din
România.
Baza legală:
 Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările
ulterioare;
Pagina 2/3 
 Ordonanţa Guvernului nr. 82/30.08.2001 republicată, cu completările ulterioare, privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor
religioase recunoscute din România şi Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 republicată,
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei
Guvernului nr. 82/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor
religioase recunoscute din România.
C. Acţiuni sportive de utilitate publică
 Sesiunea – se organizează o singură sesiune pentru anul 2018 iar aplicaţiile de finanţare
pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data anunţului de intenţie, care va fi
publicat în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş –
www.cjmures.ro.
 Suma totală disponibilă pentru anul 2018, aprobată prin hotărârea Consiliului Judeţean
Mureş de aprobare a bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018, este de
300.000 lei.
 Persoane eligibile: cluburile sportive şi asociaţiile pe ramură de sport judeţene, care
desfăşoară activităţi nonprofit în acest domeniu, menite să sprijine realizarea unor
obiective de interes public general, regional sau local, precum şi persoanele fizice din
judeţul Mureş, care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni sportive de utilitate
publică.
Baza legală:
 Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport Nr.130/2006, privind finanţarea
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi
ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu
modificările ulterioare.
D. Activităţi de tineret
 Sesiunea – se organizează o singură sesiune pentru anul 2017 iar aplicaţiile de finanţare
pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data anunţului de intenţie, care va fi
publicat în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul Consiliului Judeţean Mureş –
www.cjmures.ro.
 Suma totală disponibilă pentru anul 2018, aprobată prin hotărârea Consiliului Judeţean
Mureş de aprobare a bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018, este de
100.000 lei.
 Persoane eligibile: organizaţii neguvernamentale de şi pentru tineret, precum şi
asimilate, în sensul prevederilor art.11 din Legii nr.350/2006 – Legea tinerilor.
Baza legală:
 Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea tinerilor Nr.350/2006, cu modificările ulterioare.
Pagina 3/3 
E. Asistenţă socială
 Sesiunea – În anul 2018 se organizează două sesiuni în lunile aprilie şi august iar
aplicaţiile de finanţare pot fi depuse în termen de 30 de zile de la data anunţului de
intenţie, care va fi publicat în cel puţin două cotidiene locale şi pe site-ul Consiliului
Judeţean Mureş – www.cjmures.ro.
 Suma totală disponibilă pentru anul 2018, aprobată prin hotărârea Consiliului Judeţean
Mureş de aprobare a bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018, este de
800.000 lei, din care 600.000 lei pentru sesiunea I şi 200.000 lei pentru sesiunea a II-a.
 Persoane eligibile: asociaţii şi fundaţii române cu personalitate juridică, care înfiinţează
şi administrează unităţi de asistenţă socială, care desfăşoară activităţi nonprofit menite
să sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local în
acest domeniu.
Baza legală:
 Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu
personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială şi
respectiv Hotărârea Guvernului nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Legii nr.34/1998, cu modificările şi completările ulterioare.

Comentarii

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Related articles

BACALAUREAT ÎN SIGURANȚĂ, în județul MUREȘ

Examenul de Bacalaureat pentru absolvenţii învățământului liceal este în plină desfășurare – o perioadă de emoții pentru absolvenți...

Prefectul de Mureș, omagiu adus eroilor uciși de Armata Maghiară la 1848

În cursul zilei de ieri, Mara Togănel, prefectul județului Mureș, a transmis un mesaj de omagiu pentru cei...

Intervenţie de reimplantare scalp realizată cu succes la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş

  O echipă medicală, coordonată de Dr. Cristian TRÂMBIŢAŞ, medic specialist chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă, a realizat, săptămâna...

A zecea prelevare de organe, în acest weekend, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş 

În acest weekend, mai multe echipe de medici de la Târgu Mureş, Cluj şi Bucureşti au prelevat rinichii...
spot_img

Bugetul Turzii se aproba maine

ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA DE 19 APRILIE 2019 ORA 10,00 1. Probleme ale Direcţiei...
%d bloggers like this: