Chivernisirea banului public n-are nicio relevanță pentru acest primar penal!

spot_imgspot_img

Primarul comunei Valea Ierii, Dorin Nap, care este judecat într-o cauză PENALĂ privind infracțiuni la regimul silvic, a reușit să-și facă praf bugetul, prin intermediul unor contracte oneroase, cu o firmă de avocatură.

„În vara anului 2021, a fost încheiat un contract de asistență juridică între Primăria Valea Ierii și avocata Adina Mihaela Chiș. La acel moment a fost stabilit un tarif de 70 de euro pe oră și un salariu lunar fix de 12.919 lei. În anul 2022, odată cu inflația, au crescut și tarifele percepute de consilierul juridic, astfel salariul a fost majorat la 14.937 de lei pe lună. În perioada iulie 2021 – decembrie 2022, avocata Adina Mihaela Chiș a încasat peste 240.000 de lei (aproximativ 50.000 de euro) de la Primăria Valea Ierii. Este aproape incredibil cum o comună cu o populație de aproximativ 800 de locuitori investește sute de mii de lei anual în servicii de consiliere juridică. Cu atât mai mult că potrivit datelor furnizate de Primăria Valea Ierii în urma unei solicitări formulate de reporterii Gazeta de Cluj prin care am cerut să ni se comunice sumele pe care instituția le-a plătit în schimbul serviciilor de consiliere juridică,  reiese că în perioada ianuarie 2018 – mai 2021 primăria a plătit numai 65.400 de lei consilierilor juridici. ”, scrie Gazeta de Cluj.

Primarul, Dorin Nap, își motivează aruncarea aiurea cu bani publici prin faptul că doamna avocat ar reprezenta interesele comunei într-o speță împotriva Curții de Conturi.

Este interesant de văzut cât de eficiente sunt aceste servicii juridice, deoarece pe rolul instanțelor clujene nu apare nicio speță în care Comuna Valea Ierii și Curtea de Conturi să „se bată cap în cap”.

Neregulile descoperite de Curtea de Conturi Cluj

Potrivit raportului emis de Curtea de Conturi Cluj, au fost identificate abateri cu impact asupra exactității și realității datelor reflectate în situațiile financiare în următoarele cazuri:

  • neînregistrarea sau înregistrarea eronată în evidența contabilă a unor bunuri aparținând domeniului public sau privat al unităților administrativ teritoriale la UATC Valea Ierii (193 mii lei);
  • efectuarea de cheltuieli pentru activități care nu au legătură cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative de înființare la UATC Valea Ierii (33 mii lei);

De asemenea, au fost identificate abateri care au determinat efectuarea de plăți nelegale. Printre acestea se numără:

  • efectuarea de cheltuieli de personal neprevăzute de legislația în vigoare, stabilirea eronată a drepturilor salariale, inclusiv a sporurilor, premiilor și a altor drepturi acordate funcționarilor publici, personalului contractual, persoanelor cu funcții de conducere și personalului care ocupă funcții de demnitate publică UATC Valea Ierii (90 mii lei);
  • efectuarea de cheltuieli cu bunuri, servicii și de capital, fără contraprestație, peste normele, cotele sau baremurile legale, fără existența documentelor justificative, întocmite conform legii, care să certifice exactitatea sumelor de plata și recepția bunurilor consemnate la UATC Valea Ierii (63 mii lei);
  • nerespectarea concordanței dintre natura cheltuielilor și subdiviziunea din bugetul aprobat de la care s-a efectuat plata la UATC Valea Ierii (247 mii lei);
  • rambursarea ratelor scadente, plata dobânzilor aferente și plata comisioanelor nu s-au efectuat cu respectarea prevederilor legale și a termenelor din acordul de împrumut la UATC Valea Ierii. 
spot_img
%d