spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Cati bani datoreaza Primaria Turda catre STP Alba Iulia?


Având în vedere informațiile apărute în spațiul public cu privire la blocarea conturilor administrației, dorim să aducem în atenție faptul că aceste informații sunt distorsionate și au menirea de a manipula opinia publică.


Referitor la acuzațiile aduse primarului Cristian Octavian Matei, este important să menționăm că acesta a preluat toate dosarele în cadrul mandatului său și a făcut eforturi considerabile pentru a gestiona această situație care este de dinainte de anul 2016. Este regretabil că USR Turda și PMP Turda au ales să prezinte informații distorsionate și să emită acuzații nefondate. În loc să solicite demisii care nu rezolvă nimic în afara unor probleme de ordin politic și care nu aduc nimic bun, concret, turdenilor, este necesar ca oamenii politici responsabili să vină cu sprijin și soluții concrete.


Ne dorim să clarificăm aspectele referitoare la dosarul de executare silită nr. 597/2021, care stau la baza afirmațiilor făcute și indicăm faptul că debitul total în cuantum de 3.838.109,5 lei datorat STP SA în temeiul obligațiilor care rezultă din Contractul de concesiune nr. 4771/02.04.2010 a fost stabilit după cum urmează:


Debitul în cuantum de 684.132 lei (inițial STP SA solicitând 1.812.948 lei însă reușindu-se reducerea acestuia la suma de 684.132 lei) reprezentând diferențe tarif la gratuități pentru categoriile de beneficiari prevăzuți de H.C.L. Turda nr. 186/2012 (cu excepția pensionarilor cu vârsta peste 65 de ani), aferente perioadei ianuarie 2015 – decembrie 2017 astfel cum rezultă din dosarul nr. 398/117/2018 aflat pe rolul Tribunalul Cluj.


Debitul în cuantum de 1.996.191 lei (inițial STP SA solicitând 5.284.035 lei însă reușindu-se reducerea acestuia la suma de 1.996.191 lei) reprezentând diferențe tarif la gratuități pentru pensionarii cu vârsta peste 65 de ani aferente perioadei martie 2016 – aprilie 2018 astfel cum rezultă din dosarul nr. 2278/117/2018 aflat pe rolul Curții de Apel Cluj.


Debitul în cuantum de 884.952 lei (inițial STP SA solicitând 2.342.520 lei însă reușindu-se reducerea acestuia la suma de 884.952 lei) reprezentând diferențe tarif gratuități pentru pensionarii cu vârsta peste 65 de ani aferente perioadei mai 2018 – martie 2019 astfel cum rezultă din dosarul nr. 3927/117/2019* aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj.


Debitul în cuantum de 272.834,50 lei (inițial STP SA solicitând 720.214,42 lei însă reușindu-se reducerea acestuia la suma de 272.834,50 lei ) reprezentând diferența de tarif gratuități aferente perioadei ianuarie 2018 – martie 2019 astfel cum rezultă din dosarul nr. 3928/117/2019* aflat pe rolul Tribunalului Specializat Cluj.


Vă rugăm să aveți în vedere faptul că debitul în cuantum de 3.838.109,5 lei a fost datorat STP SA în temeiul obligațiilor care rezultă din Contractul de concesiune nr. 4771/02.04.2010 (debitul total a fost redus de la aprox. 10.000.000 de lei la 3.838.109,5 lei, acesta reprezentând diferențe tarif gratuități pentru perioadele menționate și sunt datorate Societății de Transport Public SA în temeiul Contractului de Concesiune nr. 4771/02.04.2010).


Prin urmare, debitul principal la care UAT Municipiul Turda a fost obligat ca urmare a pronunțării hotărârilor judecătorești este în cuantum de 3.838.109,50 lei și a fost achitat în integralitate.
Așadar, debitorul și-a îndeplinit obligația de plată, iar obligarea acestuia la plata unei penalități de 1% nu se justifică, iar STP nu deține o creanță certă, lichidă și exigibilă, toate actele de executare fiind nelegale, deoarece prin cererea de chemare în judecată formulată în dosarul nr. 3960/117/2020*, intimata S.T.P. S.A. a solicitat instanței de judecată să emită o ordonanță de plată prin care să oblige Municipiul Turda la plata sumei de 4.480.528 lei reprezentând penalități de întârziere de 1% calculate potrivit art. 4 din Convenția nr. 597 din data de 29.03.2019 aprobată prin H.C.L. nr. 55 din 29.03.2019.


Lecturând atent dispozitivul Ordonanței civile nr. nr. 698/2021 pronunțată în dosarul nr. 3960/117/2020* la data de 8 aprilie 2021 reiese faptul că instanța a obligat Municipiul Turda la plata sumei de 4.480.528 lei reprezentând penalități de întârziere de 1% calculate potrivit art. 4 din Convenția nr. 597 din data de 29.03.2019 aprobată prin H.C.L. nr. 55 din 29.03.2019. Aceasta ordonanta nu este solutionata in mod definitiv, fiind dispusa suspendarea judecatii acesteia, pana se judeca dosarul avand ca obiect anularea clauzei cu 1% pentru fiecare zi de intarziere din Conventia nr. 597 din data de 29.03.2019.


Executorul judecătoresc nu deține un titlu executoriu pentru sumele ce exced celei la care a fost obligat Municipiul Turda prin Ordonanța civilă nr. 698/2021 pronunțată în dosarul nr. 3960/117/2020*, respectiv suma de 4.480.528 lei reprezentând penalități de întârziere de 1% calculate potrivit art. 4 din Convenția nr. 597 din data de 29.03.2019 aprobată prin H.C.L. nr. 55 din 29.03.2019, insa acestia au demarat nelegal executarea silita pentru o suma pentru care nu au titlu executoriu, respective pentru suma de 15.052.214,43 lei.


În prezent, pe rolul instanțelor de judecată, Municipiul Turda a promovat o serie întreagă de litigii menite să oprească executările silite nelegale demarate de către STP S.A., obținând o primă victorie în fata Tribunalului Bihor, în cadrul căruia s-a dispus anularea cesiunii de creanța dintre STP S.A. și Vuscan Horea a pretinselor creanțe pe care STP S.A. le-ar deține împotriva Municipiului Turda.

De asemenea, pe rolul instanțelor de judecată se află în prezent peste 40 de dosare în contradictoriu cu STP, unele dintre dosare având ca obiect anularea Convenției nr. 597 din data de 29.03.2019, obligarea STP la restituirea bunurilor de retur în valoarea de peste 20.000.000 lei, contestații la executare și suspendări ale executărilor silite, demersuri legale promovate în vederea restabilirii legalitații și a problemelor generate de derularea Contractului de Concesiune nr. 4771/02.04.2010, încheiat de vechea administrație locală.


Activitatea Municipiului Turda se desfașoară în mod normal în continuare, nefiind blocată în niciun fel derularea curentă a activității. Debitul pretins de către STP S.A. este contestat de către Municipiul Turda, nefiind datorat, STP S.A. încercând prin toate mijloacele să obțină încasarea unor sume de bani nelegale, înainte de soluționarea dosarelor de către instanțele de judecată și care, în măsura în care s-ar soluționa favorabil Municipiului Turda, s-ar anula dreptul STP S.A. de a pretinde aceste sume de bani.


Totodată, aceste demersuri disperate ale STP S.A. de a încasa cât mai repede sume de bani, înainte ca instanțele de judecată să îi anuleze pretinsul drept de creanță, se realizează cu concursul executorului judecătoresc, care probabil nu a fost informat în privința situației juridice reale între părți, sumele pretinse de către STP S.A. fiind majorate în mod artificial, în lipsa unei hotărâri judecătorești care să consființească îndreptățirea STP S.A. la plata acestor sume.


Biroul de presă

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img