spot_img

Cât de sigur a fost județul Cluj în primele trei luni ale anului 2018

Date:

Share post:

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică în județul Cluj a remis o informare către Consiliul Județean Cluj, privind siguranța cetățenilor din județ, în primele trei luni ale anului 2018.

 

„În conformitate cu prevederile legale, Autoritatea îşi desfaşoară activitatea în plen şi în 3 comisii de lucru: Comisia de coordonare, situaţii de urgenţă şi pentru petiţii, Comisia de planificare, stabilire şi evaluare a indicatorilor de performanţă minimali şi Comisia pentru probleme sociale,  standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului.

În cursul trimestrului I al anului 2018 au avut loc trei şedinţe în plen şi nouă şedinţe de lucru pe comisii ale Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.

În cadrul şedinţelor din primul trimestru al anului 2018, membrii ATOP au aprobat Raportul de activitate al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică pe anul 2017, Informarea privind nivelul de asigurare a securităţii şi siguranţei civice pe anul 2017 precum şi Planul Strategic cuprinzând principalele obiective ce trebuie îndeplinite de unităţile de poliţie şi indicatorii de performanţă minimali pentru anul 2018, materiale care au fost ulterior prezentate în plenul Consiliului Judeţean Cluj, conform art.12 lit.c şi art. 22 din Hotărârea nr. 787 din 25 iulie 2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică.

Pornind de la o analiză amplă a indicatorilor privind evoluţia criminalităţii la nivelul judeţului Cluj, precum şi a resurselor financiare, logistice şi umane existente, în anul 2018, instituțiile cu atribuții în domeniul ordinii publice și-au propus realizarea următoarelor rezultate în acest domeniu:

 • Dezvoltarea parteneriatului interinstituţional cu societatea civilă pentru eficientizarea activităţilor de prevenire a criminalităţii prin implementarea la nivelul judeţului a unor proiecte şi campanii destinate reducerii riscului de victimizare a populaţiei.
 • Promovarea unor programe prin care cetăţenii să fie parteneri în rezolvarea unor probleme de interes comunitar în domeniul siguranţei şi ordinii publice;
 • Creşterea nivelului de siguranţă a bunurilor şi valorilor din obiective prin implementarea analizelor de risc la securitatea fizică şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de pază şi monitorizare.
 • Asigurarea unui climat optim de siguranță în zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar prin derularea de acţiuni preventive şi de combatere a criminalităţii.
 • Creşterea gradului de siguranţă rutieră şi a disciplinei în trafic; reducerea infracţionalităţii rutiere, a numărului accidentelor de circulaţie şi a consecinţelor acestora;
 • Reducerea timpului de intervenţie la evenimente;
 • Creșterea gradului de performanță în prevenirea şi combaterea infracţiunilor stradale/a faptelor antisociale.
 • Limitarea tăierilor ilegale de masă lemnoasă şi a faptelor de braconaj;
 • Îmbunătăţirea cooperării privind activităţile de prevenire şi combatere a infracţionalităţii din domeniul economico-financiar;
 • Creşterea procentului de recuperare a prejudiciilor în cauzele penale economico – financiare;
 • Eficientizarea activităţii de cercetare penală.
 • Menținerea unui grad ridicat de profesionalizare a personalului

 

                       Activităţi preconizate a se desfăşura în viitor

 

ATOP va continua pe viitor să-şi acorde sprijinul constant, transparent şi imparţial cetăţenilor, societăţii civile organizate în fundaţii sau asociaţii, autorităţilor locale, menţinându-şi disponibilitatea de a acorda consultanţă acestor organisme necondiţionat. De asemenea, ATOP va rămâne deschisă spre comunicare, acordând atenţie sugestiilor, opiniilor şi recomandărilor formulate.

 

Informare aupra nivelului de asigurare a securităţii şi siguranţei civice a comunităţii

 

Activitatea desfăşurată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj în primele 3 luni ale anului 2018  s-a axat, în principal, pe realizarea obiectivelor prioritare ale Poliţiei Române, având în vedere priorităţile instituţionale stabilite.

Poliţiştii clujeni au acţionat în această perioadă pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor de natură judiciară, combaterea infracţionalităţii din domeniul economic, creşterea siguranţei stradale şi reducerea victimizării prin accidente rutiere

 

Activități preventive

 

Având în vedere concluziile desprinse în urma evaluării programelor /proiectelor derulate în anul 2017, precum şi necesitatea eficientizării activităţii de prevenire a criminalităţii, la începutul anului 2018 au fost stabilite trei priorităţi naţionale la nivelul Poliţiei Române:

 • Prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului
 • Prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor
 • Prevenirea violenţei domestice.

Activitatea de analiză şi prevenire a criminalităţii s-a axat, în principal, pe următoarele coordonate:

 • implementarea la nivel local a programelor elaborate în baza priorităţilor naţionale ale Poliţiei Române
 • iniţierea şi continuarea de proiecte şi campanii locale
 • îmbunătăţirea relaţiei dintre Poliţie şi comunitate.

Au fost desfăşurate 48 activități de distribuire de materiale preventive și 126 întâlniri cu grupuri țintă în cadrul proiectelor/campaniilor preventive derulate, înregistrându-se peste 11.000 beneficiari.

Au fost desfăşurate acţiuni de informare şi prevenire în cadrul unor manifestări în spaţiul public: “Caravana Ziua Poliţiei Române”, “Orăşelul Copiilor”, precum şi în cadrul proiectelor „De mic învăţ să mă feresc de rele”, „Şcoala siguranţei Tedi”, „Dreptul meu la imagine”, „Poliţia alături de noi”, „Educaţie şi siguranţă”, „Şcoala fără bullying şi fără violenţă”.

În contextul activităţilor desfăşurate au fost distribuite 3750 broşuri, 200 afişe şi pliante, 200 autocolante, 3306 medalioane, 7855 alte materiale promoţionale-educative şi au fost proiectate 28 filme educative.

 

Evoluția criminalității

 

În cursul primelor trei luni 2018, poliţia a fost sesizată (plângere, denunţ, acte încheiate de alte organe de constatare prevăzute de lege sau sesizare din oficiu) despre comiterea unui număr de 4.067 infracţiuni, înregistrându-se o creştere de 0,02% (+1) a criminalităţii sesizate, comparativ cu perioada similară a anului trecut (4.066).

Distribuţia infracţiunilor sesizate pe categorii de infracțiuni a înregistrat următoarea dinamică:

68,01% sunt infracţiuni judiciare (2.766/-2,98%);

6,25% sunt infracţiuni economico-financiare (254/+11,40%);

25,74% sunt infracţiuni de altă natură (1.047/+6,08%).

În cursul primelor trei luni 2018, numărul infracţiunilor contra persoanei a înregistrat o uşoară creştere, 4,22% (988/+40) faţă de perioada similară a anului trecut.

Din analiza indicatorilor statistici privind evoluţia criminalităţii grave rezultă că în cursul primelor trei luni 2018, s-a înregistrat o faptă de omor și o faptă de tentativă de omor, acestea reprezentând 0,2% din totalul infracţiunilor contra persoanei.  

Infracţiunile de mare violenţă au fost comise în mod spontan, în majoritatea lor pe fondul consumului excesiv de băuturi alcoolice, în anturajul apropiat sau familie.

În privința criminalitãţii contra patrimoniului, menționăm că în primul trimestru al anului 2018 a fost  înregistrată o  diminuare cu 6,35% a acestui gen de infracțiuni faţă de perioada similară a anului trecut; trebuie menţionat cã numãrul infracţiunilor de furt din locuinţe, furt din societãţi comerciale şi furt din autovehicule, a înregistrat o diminuare cu 32,73%, 14,55%, respectiv 34,72%.

În judeţul Cluj au fost înregistrate 370 infracţiuni stradale, reprezentând 9,09% din totalul infracţiunilor sesizate, acest gen de infracţionalitate înregistrând o ușoară creștere în perioada analizată.

Un procent de 91,35% din infracţiunile stradale îl reprezintă furturile (338), dintre care 185 furturi din buzunare, poşete şi genţi şi 81 furturi din auto.

Ponderea infracţiunilor sesizate în mediul rural evidenţiază că, în primele 3 luni ale anului 2018, poliţia a fost sesizată (plângere, denunţ, acte încheiate de alte organe de constatare prevăzute de lege sau sesizare din oficiu) în primul rând, cu privire la infracţiuni de natură judiciară, acestea reprezentând 69,10% din totalul infracţiunilor sesizate. Infracţiunile contra patrimoniului constituie principalul segment de criminalitate în mediul rural, 44,64% din totalul infracţiunilor înregistrate, în timp ce infracţiunile contra persoanei reprezintă 30,89%.

 

Siguranța cetățeanului

 

Având ca prioritate creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor, poliţiştii au întreprins numeroase activităţi de menţinere a ordinii publice:

 • 192 de controale directe
 • 214 de acţiuni cu efective mărite
 • 16 razii

Cu ocazia desfăşurării acestor activităţi au fost descoperite 286 infracţiuni, din care, în flagrant, 171 de infracţiuni.

Au fost aplicate 2.171 sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea prevederilor Legii 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de încalcare a unor norme de conviţuire socială, a ordinii şi liniştii publice şi 130 sancţiuni contravenţionale pentru nerespectarea prevederilor Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor.

Poliţiştii de proximitate au desfăşurat 542 activităţi în comunitate, au consiliat 1288 persoane care s-au prezentat la punctele de consiliere, au aplanat 80 de stări conflictuale şi au soluţionat 390  dosare penale.

În primele 3 luni ale anului 2018 poliţiştii au intervenit la 8.375 evenimente sesizate prin SNUAU 112, prin dispecer/ofiţerul de serviciu, direct de către cetăţeni sau din oficiu. În mediul urban au fost realizate 4.990 intervenţii, iar în mediul rural 3.385.

 

Reducerea riscului rutier

 

Cu ocazia acţiunilor organizate poliţiştii rutieri au constatat 353 de infracţiuni – 171 infracţiuni la regimul rutier, din care, cele mai multe, 73, pentru alcoolemie peste limita admisă şi 54 pentru conducere fără permis, precum şi 182 de infracţiuni de altă natură.

Au aplicat 12.029 sancţiuni contravenţionale, dintre care,

 • 4070 pentru depăşirea vitezei maxime admise,
 • 1583 pentru neportul centurii de siguranţă,
 • 547 pentru folosirea telefonului mobil în timpul conducerii,
 • 316 pentru neacordarea priorităţii de trecere pietonilor,
 • 187 pentru nerespectarea regulilor de depăşire,
 • 111 pentru nerespectarea semnificaţiei culorii roşii a semaforului etc.

 

Relația cu publicul și relații publice

 

În primele 3 luni ale anului 2018 au fost soluționate 2.956 petiţii ale cetăţenilor, majoritatea privind tulburarea liniştii publice şi alte infracţiuni sau contravenţii.

De asemenea, la ghişeele de lucru cu publicul au fost eliberate certificate,  autorizaţii, avize, etc., astfel:

 • 169 certificate de cazier judiciar,
 • 358 de autorizaţii/permise/certificate şi actualizare documente specifice în domeniul armelor, substanţelor periculoase şi a materiilor explozive;
 • 387 avize/autorizaţii în domeniul organizării-sistematizării circulaţiei.

Pe linia Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, s-au desfăşurat activităţi privind solicitările legal adresate instituţiei noastre de către cetăţeni, instituţii, administraţie publică locală, societăţi comerciale, alte organisme. În toate cazurile au fost puse la dispoziţia petenţilor datele solicitate, în termenul stabilit de lege.

Au fost soluţionate 450 solicitări verbale, primite din partea  reprezentanţilor mass-media.

Totodată, autorităţile judeţene au fost informate în mod operativ şi constant  cu privire la evoluţia fenomenelor antisociale şi modul în care au fost îndeplinite sarcinile propuse în plan local.”

spot_img

Subscribe

spot_img

Popular

More like this
Related

Foaie verde de piper / După viscol, vine GER ! Cod galben în județul Cluj

Întotdeauna, după un necaz, vine altul mai mare, astfel...

Doi atevisti, salvati de jandarmii montani clujeni

2 turiști care rămăseseră blocați cu ATV-ul în zăpadă...

Polițiștii clujeni au ieșit la sterilizat câini

Defapt ... au desfășurat o campanie de conștientizare privind...

Medicii clujeni au salvat viata unei paciente de 87 de ani

🩸𝗙𝗶𝗲𝗰𝗮𝗿𝗲 𝘃𝗶𝗮ță 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗮𝘇𝗮🩸 Este îndemnul care a însoțit echipa...
%d bloggers like this: