Bugetul Salinei Turda va fi aprobat în ședință ordinară, miercuri, de la ora 13:00

spot_imgspot_img

Consiliul Local al municipiului Turda a fost convocat în şedinţă ordinară pentru miercuri, 28 februarie, la orele 13:00, şedinţa urmând a se desfăşura în sala mare a primăriei Turda.

Ordinea de zi anunţată a şedinţei forului deliberativ local turdean este următoarea:

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:
2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Direcţiei Tehnice:
3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii – DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:”Reabilitare şi modernizare străzi în municipiul Turda – lot finanţat din creditul intern şi alte surse”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii – DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:”Amenajare sens giratoriu la intersecţia străzilor: str. Basarabiei, str. Nicolae Iorga şi str. Andrei Mureşanu din municipiul Turda”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:
4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Salina Turda SA, aferent exerciţiului financiar al anului 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea d-lui. Filip Dragoş Mihai în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al societăţii Salina Turda SA.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune a serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate nr. 4771 din 02.04.2010.
– iniţiatori: Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian şi consilierii locali Anca Doru Paul Ioan, Nap Adrian, Micu Ovidiu Dorel şi Sărmăşan Marius Adrian.
4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:
5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii Municipiului Turda la Asociaţia “Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Probleme ale Serviciului Administrare Fond Locativ:
6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

7. Probleme ale Arhitectului Şef:
7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Turda a imobilului aservit în suprafaţă de 118,27 mp cu destinaţia de drum public în completarea Aleii Mureş.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

8. Probleme ale Spitalului Municipal Turda:
8.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

9. Probleme ale Muzeului de Istorie Turda:
9.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării şi desfăşurării proiectului expoziţional şi concurs pentru elevi, “Marea Unire. Unitate prin artă”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.
9.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind exprimarea acordului Municipiului Turda în vederea reproducerii tabloului Dieta de la Turda.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

10. Probleme ale Serviciului Public Poliţia Locală a Municipiului Turda:
10.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală a Municipiului Turda, pentru anul 2018.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

11. Propuneri, întrebări, interpelări.

spot_img
%d bloggers like this: