spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

BREAKING NEWS: Pop și Gal – ACHITAȚI, Ani grei de închisoare pentru Isac Tudorache Ionel și Francisk Deak

În urmă cu câteva minute, a apărut sentința emisă de președinta Judecătoriei Turda în dosarul: 8342/328/2019, în care inculpați sunt: Petre Pop, A.M. Gal, Isac Tudorache Ionel, Frînc Cristel și Francisk.

„Câștigătorii” acestui proces sunt Avram Gal și Petre Pop – care au fost ACHITAȚI!

În schimb, Francisk Deak și Isac Tudorache Ionel și-au luat ani grei de închisoare, pentru instigare la fals intelectual.

„Solutia pe scurt: I. În baza art. 396 alin. 6 raportat la art. 16 alin. 1 lit. f Cod procedură penală dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului F C , pentru săvâr?irea infrac?iunii de abuz în serviciu prevăzută de art. 297 alin. 1 Cod penal şi pentru instigare la fals intelectual prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 321 Cod penal. II. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. a ?i lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul P P , , de sub acuza?ia instigării la infracţiunea de fals intelectual prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 321 Cod penal – fapta din 31.07.2015. III. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. a ?i lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul G A M , de sub acuza?ia instigării la infracţiunea de fals intelectual prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 321 Cod penal – fapta din 31.07.2015. IV. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. a ?i lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul I T I , , de sub acuza?ia instigării la infracţiunea de fals intelectual prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 321 Cod penal – fapta din 31.07.2015. În temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul I T I la pedeapsa de 2 ani ?i 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals intelectual prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 321 Cod penal (fapta din 17.08.2015). În temeiul art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b ?i lit. k din Codul penal interzice inculpatului I T I ca pedeapsă complementară dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 3 ani. În temeiul art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b ?i lit. k din Codul penal interzice inculpatului Isac Tudorache Ionel ca pedeapsă accesorie dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. V. În baza art. 396 alin. 5 raportat la art. 16 alin. 1 lit. a ?i lit. c Cod procedură penală achită pe inculpatul D F , de sub acuza?ia instigării la infracţiunea de fals intelectual prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 321 Cod penal – fapta din 31.07.2015. În temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul D F la pedeapsa de 1 an ?i 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la fals material în înscrisuri oficiale prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 320 alin. 1 ?i alin. 2 Cod penal (fapta din perioada 15.08.2015-16.08.2015). În temeiul art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b ?i lit. k din Codul penal interzice inculpatului D F ca pedeapsă complementară dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 3 ani. În temeiul art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b ?i lit. k din Codul penal interzice inculpatului D F ca pedeapsă accesorie dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În temeiul art. 396 alin. 2 Cod procedură penală condamnă pe inculpatul D F la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la fals intelectual prevăzută de art. 47 Cod penal raportat la art. 321 Cod penal (fapta din 17.08.2015). În temeiul art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b ?i lit. k din Codul penal interzice inculpatului D F ca pedeapsă complementară dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public pe o perioadă de 3 ani. În temeiul art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b ?i lit. k din Codul penal interzice inculpatului D F ca pedeapsă accesorie dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. În baza art. 38 alin. 1, art. 39 alin. 1 lit. b Cod penal contopeşte pedepsele stabilite prin prezenta sentin?ă – 1 an ?i 6 luni închisoare, 2 ani închisoare, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care adaugă sporul de 1/3 din cealaltă pedeapsă (6 luni), astfel că, în final, stabileşte pedeapsa de 2 ani ?i 6 luni închisoare. În temeiul art. 45 alin. 3 lit. a, art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b, lit. k din Codul penal interzice inculpatului D ca pedeapsă complementară dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public, pe o perioadă de 3 ani. În temeiul art. 45 alin. 5, art. 65 alin. 1 raportat la art. 66 alin. 1 lit. a, lit. b, lit. k din Codul penal interzice inculpatului D ca pedeapsă accesorie dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat ?i dreptul de a ocupa o func?ie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. VI. În temeiul art. 25 alin. 3 din Codul de procedură penală desfiinţează în întregime următoarele înscrisuri: Procesul verbal al ?edin?ei Adunării Generale a Ac?ionarilor societă?ii Domeniul Public Câmpia Turzii SA din data de 14.08.2015 (fl. 158-162 vol. I dosar de urmărire penală), Procesul verbal al Consiliului de Administra?ie al societă?ii Domeniul Public Câmpia Turzii SA (fl. 167-169 vol. I dosar de urmărire penală), Hotărârea nr. 9/17.08.2015 a Consiliului de Administra?ie al societă?ii Domeniul Public Câmpia Turzii SA (fl. 170 vol. I dosar de urmărire penală), Hotărârea nr. 10/17.08.2015 a Consiliului de Administra?ie al societă?ii Domeniul Public Câmpia Turzii SA (fl. 171 vol. I dosar de urmărire penală). În baza art. 397 alin. 1 raportat la art. 25 alin. 5 Cod procedură penală lăsa nesolu?ionată ac?iunea civilă formulată de Domeniul Public Câmpia Turzii SA împotriva inculpatului F C În baza art. 397 alin. 1 Cod procedură penală ?i art. 1357 şi următoarele Cod civil respinge ca nefondată ac?iunea civilă formulată de Domeniul Public SA Câmpia Turzii împotriva inculpa?ilor Pop Petre, G A -M s, I -T I ?i D F Dispune restituirea către societatea Domeniul Public Câmpia Turzii SA a bunurilor predate conform dovezii din data de 09.11.2017 (fl. 225 vol. I dosar de urmărire penală), după rămânerea definitivă a prezentei sentin?e ?i punerea în executare a dispozi?iilor cu privire la desfiin?area înscrisurilor. În temeiul art. 274 alin. 1 ?i alin. 2 Cod procedură penală obligă pe inculpatul I T I la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 1200 lei (20 lei – în cursul urmăririi penale, 1000 de lei în cursul judecăţii). În temeiul art. 274 alin. 1 ?i alin. 2 Cod procedură penală obligă pe inculpatul D F la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 1200 lei (20 lei – în cursul urmăririi penale, 1000 de lei în cursul judecăţii). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată azi, 05 aprilie 2022, prin punerea hotărârii la dispozi?ie prin mijlocirea grefei instan?ei.
Document: Hotarâre  103/2022  05.04.2022”, arată instanța!

spot_img
spot_img
spot_img