spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Blocul Național Sindical sare la gâtul premierului, Florin Cîțu!

Războiul declarațiilor dintre sindicaliști și reprezentanții Guvernului României este departe de a se fi încheiat.

Prin intermediul unei scrisori deschise, publicată ieri, reprezentanții Blocului Național Sindical îl acuză pe Florin Cîțu de dezinformare și lipsă de profesionalism.

„1. Ați dat dovadă de o crasă necunoaștere a prevederilor constituționale și
legale ce stau la baza exercitării dreptului la liberă asociere a lucrătorilor din
România, ca unul dintre drepturile fundamentale ale omului.


Libertatea de a funcționa în baza statutelor proprii, de a-și alege reprezentanții, de
a-și organiza gestiunea și activitatea sau de a a-și formula programe proprii de acțiune
sunt drepturi garantate de lege și nici o autoritate publică (așa cum este și cazul dvs
Domnule Cîțu) sau patronat nu au voie să intervină în modul în care sunt exercitate aceste
drepturi.


Justiția este singura care validează statutele, procedurile și certifică corectitudinea
proceselor de alegere a liderilor sindical, în conformitate cu prevederile legale și cele ale
statutelor proprii.


Se pare că dumneavoastră domnule Cîțu, la fel ca și alți oameni
politici ajunși în funcții înalte în acești 30 de ani, v-ați
obișnuit ca o dată ajunși la putere să puneți în funcție de
conducere oamenii dvs. Ne confundați cu o instituție publică domnule Cîțu! Avem
dreptul să ne alegem liber oamenii care să ne conducă!

Ca să vă ajutăm să înțelegeți repede am extras alăturat prevederile
Constituției, prevederile legii dialogului social și
prevederile a două documente

✓ CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, art.9, prevede că: “Sindicatele,
patronatele și asociațiile profesionale se constituie și își
desfășoară activitatea potrivit statutelor lor, în condițiile legii.”


✓ LEGEA 62/2011, art.2, alin.(1), prevede că: “Organizațiile sindicale
sunt independente față de autoritățile publice, de partidele
politice și de organizațiile patronale.”


✓ CONVENȚIA OIM 87/1948, ratificată de România, prevede la art. 3,
că: “(1). Organizaţiile de muncitori şi patroni au dreptul să-şi
elaboreze statutele şi regulamentele administrative, să-şi
aleagă liber reprezentanţii lor, să-şi organizeze gestiunea şi
activitatea şi să-şi formuleze programul de acţiune. (2).
Autorităţile publice trebuie să se abţină de la orice intervenţie de
natura sa limiteze acest drept sau să-i împiedice exercitarea
legală.”


✓ CARTA SOCIALĂ EUROPEANĂ REVIZUITĂ, la art.3 – Dreptulsindical,
prevede că: “In vederea garantării sau promovării libertății
lucrătorilor și patronilor de a constitui organizații locale,
naționale sau internaționale pentru apărarea intereselor lor
economice și sociale și de a adera la aceste organizații, părțile se
angajează ca legislația națională să nu aducă atingere sau să fie
aplicată de o manieră care să aducă atingere acestei libertăți.”
internaționale ratificate de România și pe care aveți obligația să le respectați.


Intențiile dvs declarate nu încalcă doar legislația națională, pe care de altfel ne-am
obișnuit în ultima perioadă să o aplicați doar acolo unde vă convine. Încălcați cu această
inițiativă tratate și convenții internaționale ratificate de România. Vom avea grijă ca
abordarea dvs împotriva drepturilor sindicale și împotriva principiilor de bază ale
Uniunii Europene să fie cunoscute la nivelul tuturor instituțiilor europene și
internaționale cu atribuții să sancționeze un astfel de derapaj.
Acum nu mai puteți spune că nu ați știut!”, transmit sindicaliștii.

Totul a început după ce Florin Cîțu a declarat că vrea să schimbe conducerile asociațiilor sindicale naționale, respectiv BNS și Cartel-Alfa.

spot_img
spot_img
spot_img