spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Bilanțul Curții de Apel Cluj pentru anul 2023 – judecătorii din raza Curții de Apel Cluj au soluționat un număr mai mare de dosare decât în anii precedenți, în ciuda deficitului actul de personal –

spot_img

Curtea de Apel Cluj a prezentat Adunării Generale a judecătorilor, pe data de 28 februarie 2024, bilanțul de activitate aferent anului 2023, împreună cu indicatorii înregistrați de toate instanțele de pe raza curții.

La bilanț au fost prezenți, ca invitați, doamna Alina Gorghiu, Ministrul Justiției, domnul Daniel Ciumărnean, Procuror General al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, doamna avocat Flavia Maier, decan al Baroului Cluj, precum și președinții instanțelor din raza Curții de Apel Cluj.

Analiza datelor statistice arată că, per ansamblu, instanțele din raza Curții de Apel Cluj au rămas performante, în ciuda provocărilor generate de creșterea numărului de cauze nou intrate, de deficitul grav si acutizat de judecători din ultimii ani si de presiunile constante la care este supus sistemul judiciar.

În ciuda unui volum mare de dosare, coroborat cu menținerea deficitului de judecători, efortul suplimentar depus de judecători este reflectat în primul rând de operativitatea înregistrată la nivelul Curții de Apel Cluj în anul 2023, în creștere importantă față de anul anterior.

În concret, la nivelul Curții de Apel Cluj, ca instanță de sine stătătoare, operativitatea a înregistrat o creștere semnificativă, de 9 procente, de la 94,8 % în 2022, la 103,8 % in 2023.

De asemenea, numărul cauzelor soluţionate la nivelul tuturor instanţelor din raza Curţii de Apel Cluj este în creştere, în ciuda deficitului de personal. În anul 2023 au fost soluţionate 151.122 dosare, cu aproximativ 5.000 de dosare mai multe decât în anii 2022 şi 2021, și cu peste 16.500 dosare mai mult decât în anul 2020.

 Aceasta performanţă demonstrează că judecătorii Curții de Apel Cluj nu au permis, în ciuda efortului suplimentar la care au fost supuși în ultimii ani, să le fie afectate la nivel de sistem performanțele și responsabilitățile fata de cetățean și față de actul de justiție.

Cea mai gravă problemă cu care s-au confruntat instanțele de judecată în 2023 a continuat sa fie aceea a deficitului de judecători.

Astfel, la finalul anului 2023, la nivelul Curții de Apel Cluj şi al instanțelor din raza sa de activitate erau vacante 48 de posturi de judecători, deficit in continuare îngrijorător si încă vădit disproporționat fata de anii: 2019, când erau doar 10 posturi vacante la nivelul întregii jurisdicții a Curții, 2020, când erau 30 de posturi vacante si 2021, când se înregistrau 40 de posturi vacante. Acestora li se adaugă şi un număr semnificativ de posturi temporar vacante, în cazul suspendării raporturilor de muncă din diverse cauze (boala, maternitate etc.).

Deși situația posturilor vacante la finele anului 2023 s-a îmbunătățit fata de anul precedent, când se înregistrau 58 de posturi vacante, aceasta rămâne in continuare gravă, consecințele manifestându-se cel mai vizibil in scăderea operativității la nivelul judecătoriilor si tribunalelor din raza curții. În mod inevitabil, funcționarea în ultimii ani a instanțelor din raza curții cu o lipsa considerabilă de judecători a avut drept consecință creșterea numărului dosarelor rămase în stoc, ceea ce înseamnă că efectele acestei crize se vor resimţi o perioadă importantă de timp chiar şi după ce posturile vacante vor fi ocupate.

În ceea ce privește Curtea de Apel Cluj, ca instanță de sine stătătoare, în anul 2023 s-a menținut situația din anul anterior, în care şi-au desfășurat activitatea un număr de 56 judecători, perpetuându-se astfel recordul negativ față de anul 2021, când au activat în cadrul Curții 59 de judecători, respectiv față anul 2020, când au fost în activitate 61 de judecători.

În ciuda dificultăților generate de creșterea de la an la an a posturilor vacante, Curtea de Apel Cluj s-a încadrat, şi în 2023, în gradul de performanță “foarte eficient”, calificativ care a fost obținut în mod constant, începând cu anul 2015.

Activitatea intensă a judecătorilor este demonstrată de menținerea la un nivel ridicat a numărului de dosare nou intrate pe rolul Curții de Apel Cluj, care în anul 2023 a atins 9.500, in scădere ușoară fata de anii 2022 si 2021, însă tot în creștere semnificativa faţă de anul 2020, când se înregistrau 8.200 cauze noi.

Judecătorii Curții au soluționat in anul 2023 un număr de 9.811 dosare. Numărul cauzelor soluționate, deși in ușoară scădere fata de anul anterior (10.671), se păstrează la un nivel mai ridicat raportat la anii 2021 si 2020, când in instanță au activat un număr mult mai mare de judecători, astfel cum rezulta din datele anterior prezentate.

În materie penală s-a înregistrat o creştere a numărului de dosare nou intrate pe toate gradele de jurisdicţie.

Cele mai frecvente dosare înregistrate pe rolul Curţii de Apel în materie penală au fost cele având ca obiect infracțiuni la regimul circulației, înregistrându-se în apel 315 dosare cu obiectul „conducere sub influenta băuturilor alcoolice” si 221 dosare cu obiectul „conducere fără permis”.

Se remarcă însă o creștere alarmantă a cauzelor având ca obiect trafic de droguri, consum de droguri şi măsuri preventive în cauzele cu droguri sau substanţe cu risc. Numărul cauzelor privind drogurile, nou înregistrate pe rolul Curţii de Apel Cluj, ca instanţă de sine stătătoare, s-a dublat în 2023 faţă de anul 2020: dacă în 2020 se înregistrau 458 dosare, acestea au crescut la 704 dosare în 2021, la 789 dosare în 2022 şi la 949 dosare în 2023.

            „Curtea de Apel Cluj este o instituție de elită a sistemului judiciar și m-am bucurat să fiu astăzi prezentă la această reuniune de bilanț. Continuăm investițiile în România și am discutat despre proiectele existente. Avem în față un proiect de o amploare deosebită, reparațiile capitale la Palatul de Justiție din Cluj Napoca. Va fi cea mai mare investiție  realizată în următorii ani de Ministerul Justiției, se va ridica la aproximativ 100 milioane euro din bugetul de stat. Este o clădire impresionantă,  în centrul unui oraș care se dezvoltă într-un ritm intens. Ne dorim ca Palatul de Justiție de la Cluj să devină  o clădire deosebită, parte a unui oraș deosebit.

Investim în sistemul de justiție dar nu trebuie să uităm că oamenii așteaptă din partea noastră măsuri care să răspundă preocupărilor de zi cu zi, care să le dea siguranță atunci când se simt în pericol. Ne-am asumat, la nivelul Guvernului, la nivelul Ministerului Justiției, promovarea agendei anti-drog. Drogurile sunt o realitate pe care nu avem voie să o ignorăm. Inclusiv pe rolul Curții de Apel Cluj numărul de dosare în cauzele cu droguri sau substanțe cu risc au crescut în ultimii ani. Erau 458 în anul 2020 și am ajuns la 949 de dosare anul trecut. Modificăm legislația așa cum trebuie dar calea prevenției este extraordinar de importantă. Am discutat astăzi și despre programele de educație juridică care ne oferă nouă, celor din sistem, o cale de a fi aproape de cetățeni, de a le da un sfat bun celor tineri.“, a declarat doamna Alina Gorghiu, Ministrul Justiţiei.

„Felicit judecătorii şi personalul instanţelor din raza Curţii de Apel Cluj pentru eforturile depuse şi în acest an. Un număr mai mic de judecători a soluţionat mai multe cauze decât în anii precedenţi, fapt ce demonstrează strădania tuturor de a ţine sub control efectele prelungite ale crizei de resurse umane. Eforturile corpului de magistrați şi personal auxiliar nu pot compensa, în mod real, criza prelungită de resurse umane, în special lipsa acută de judecători din ultimii ani, coroborată cu creșterea numărului de cauze nou intrate. Mai mult, lipsa de experiență a judecătorilor nou intrați în sistem, într-un număr mare şi uneori în instanțe în care toți judecătorii sunt la debutul carierei, adaugă o noua dificultate în gestionarea volumului de activitate, volum care a fost resimțit în unele instanțe, extrem de încărcare, ca fiind copleșitor. Ca atare, eforturile instanțelor trebuie dublate de cele ale Consiliului Superior al Magistraturii și Ministerului Justiției în a asigura, pe de-o parte, eficiență și calitate în procesul de selectare a judecătorilor, inclusiv prin creșterea atractivității față de această profesie și, pe de altă parte, creșterea calității actului legislativ și găsirea unor mijloace eficiente de degrevare a instanțelor.

În acest context, ne-am bucurat de prezența doamnei ministru Alina Gorghiu la ședința de bilanţ, de discuţiile constructive avute cu domnia sa, consolidând în acest mod buna colaborare avută şi în anul precedent cu Ministerul Justiției. Proiectul privind reabilitatea Palatului de Justiţiei este unul de o importanţă crucială, nu doar pentru a asigura cetățenilor din cele patru judeţe arondate Curţii de Apel Cluj accesul la o justiţie în condiţii de siguranță, într-o clădire ce să reflecte importanţa justiţiei în societate. Finalizarea acestui proiect va însemna şi redarea unei clădiri istorice patrimoniului cultural local, de o importanţă deosebită atât pentru vizitatorii, cât şi pentru locuitorii municipiului Cluj-Napoca.” a declarat doamna judecător Dana Gîrbovan, preşedintele Curţii de Apel Cluj.

Prezentare extinsă

Anul 2023 a fost încă un an în care justiția s-a confruntat cu una dintre cele mai grave crize de resurse umane din ultimii 20 de ani.

Dosarele nou intrate s-a menținut la un nivel sensibil egal cu cel înregistrat în anul precedent, fiind păstrat trendul ascendent raportat la anii 2021 si 2020.

Volumul crescut de dosare a fost gestionat de același număr redus de judecători ca şi în anul precedent, ieșirile din sistem continuând şi în cursul anului 2023, ceea ce a împiedicat îmbunătățirea situației de criză de resurse umane din justiție.

Cu toate aceste neajunsuri și provocări, datele statistice aferente activității anului 2023 dovedesc că, în ciuda numeroaselor şi serioaselor dificultăți, activitatea instanțelor din raza Curții de Apel Cluj a rămas una performantă.

În anul 2023 s-a păstrat ritmul de creștere faţă de anii anteriori, în ceea ce privește numărul de dosare nou intrate. Astfel, dacă în anul 2021, numărul de dosare nou intrate s-a ridicat la 140.000 (cu 7.000 dosare mai mult decât în anul precedent), în anul 2022 cauzele nou intrate au crescut cu 13.000, ajungând la numărul de 153.000 dosare, pentru ca în anul 2023 cauzele nou intrate să ajungă la 164.851, cu aproape 10.000 dosare mai mult decât în anul anterior.

Ca volum total de activitate, în anul 2023 instanțele de pe raza Curții de Apel Cluj au avut de gestionat un număr de 234.096 dosare, cu 19.999 dosare în plus faţă de anul 2022 şi cu 29.000 dosare în plus față de anul 2021.

În concret, la nivelul judecătoriilor din aria Curții de Apel Cluj, numărul cauzelor nou intrate în 2023 a fost de 125.274, cu 13.276 dosare mai mult faţă de anul 2022 şi cu 24.868 dosare mai mult faţă de anul 2021.

Judecătoriile mici din raza Curții de Apel Cluj s-au confruntat şi se confruntă în mod constant cu o încărcătură excesivă şi în continuă creștere a volumului de muncă, precum şi cu o criză permanentă de resurse umane. Spre exemplu, volumul de activitate cu care s-au confruntat în anul 2023 judecătorii de la Judecătoriile Sighetu Marmației, Târgu Lăpuș, Șimleu Silvaniei, Bistrița şi Jibou, a determinat pentru aceștia o încărcătură situată peste încărcătura medie înregistrată la nivel național, numărul de dosare fiind pentru unii dintre ei şi cu peste 600 mai mare decât numărul înregistrat ca medie la nivel național.

Între acestea, Judecătoria Jibou s-a situat în anul 2023 pe primele locuri în ierarhia celor mai încărcate instanțe din țară ca volum de activitate raportat la numărul de judecători în activitate, înregistrând o medie pe judecător de 2.009 dosare, la o medie națională de 1.455 dosare/judecător. În ciuda acestei realități, Judecătoria Jibou a atins procentul de operativitate de 105,1 %, a 3-a cea mai mare operativitate la nivel național.

Tot astfel, în ceea ce privește activitatea tribunalelor, Tribunalul Specializat Cluj a atins a 2-a cea mai ridicata operativitate la nivel național, de 114%.

Eforturile judecătorilor care şi-au desfășurat activitatea în cadrul instanțelor din raza Curții de Apel Cluj în anul 2023 transpare şi din continua creștere a încărcăturii medii de dosare raportat la numărul de judecători aflați în activitate, aceasta sporind sistematic de la 776 dosare în anul 2020, la 825 dosare în anul 2021, la 922 dosare în anul 2022, ajungând în anul 2023 la 1.044 dosare.

Din punct de vedere administrativ, o preocupare şi totodată o realizare importantă a activității conducerii Curții de Apel Cluj a fost declanșarea prin sistemul de achiziţii SICAP a procedurii deschise de achiziţie pentru servicii de proiectare şi execuţie, fiind postat anunţul cu nr. CN1064326, “Reparaţii capitale şi modernizare Palatul de Justiţie Cluj”, cu termen limită de depunere a ofertelor 25.03.2024 ora 15, cu o valoare estimată de 353.450.340 lei + TVA, 420.605.904,6 lei inclusiv TVA, cu o durată de execuţie a investiţiei de 36 luni din care 6 luni perioada de proiectare şi 30 luni perioadă de execuţie. Perioada de garanţie este de 60 luni (5 ani), iar finanțarea se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Justiţiei.

Renovarea Palatului de Justiţie din Cluj-Napoca este o etapă importantă în dezvoltarea sistemului judiciar din România şi va contribui la creşterea eficienţei şi transparenţei activităţii instanţelor de judecată. Implementarea acestor planuri va îmbunătăţi semnificativ condiţiile de lucru pentru personalul judiciar şi va asigura un mediu sigur şi modern pentru toţi cei implicaţi în procesele judiciare.

De asemenea, Sediul Judecătoriei Târgu Lăpuş a beneficiat în anul 2023 de lucrări de investiţii constând în lucrări de reabilitare termică şi modernizări (izolaţie exterioară şi finisaje la pereţii exteriori, izolarea podului, înlocuirea geamurilor şi uşilor, înlocuirea instalaţiei electrice, amenajări interioare, amenajarea curţii şi a parcării). Valoarea lucrărilor s-a ridicat la suma de 2.108 mii lei şi a fost finanţată din bugetul de stat prin Ministerul Justiţiei.

Mai multe date statistice despre activitatea instanțelor din raza Curții de Apel Cluj în anul 2023 se regăsesc în bilanțul integral, ce este publicat la următoarea adresă:

JUDECĂTOR CARMEN POP

PURTĂTORUL DE CUVÂNT AL CURȚII DE APEL CLUJ

spot_img
spot_img
spot_img