11.9 C
Turda
Tuesday, September 20, 2022
spot_img
HomeȘtiri TurdaANUNȚ RECRUTARE CADRE DIDACTICE (program part-time) ÎN CADRUL PROIECTULUI „CEPS TURDA –...

ANUNȚ RECRUTARE CADRE DIDACTICE (program part-time) ÎN CADRUL PROIECTULUI „CEPS TURDA – CALITATE, EGALITATE ȘI PRIETENIE ÎN ȘCOLILE DIN TURDA”, Cod SMIS 106619

Date:

spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -

Primăria Municipiului Turda anunță deschiderea unui apel de selecție pentru ocuparea mai multor poziții disponibile în cadrul Proiectului „CEPS TURDA – Calitate, Egalitate și Prietenie în Școlile din Turda” (ID 106619), proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020.

Termen de aplicare: 2 Noiembrie 2018, ora 12:00.

Instrucțiuni pentru aplicare:
Persoanele interesate vor transmite următoarele documente până la termenul limită menționat anterior:
1. Curriculum Vitae în format Europass în limba română;
2. Copii după actele de studii (diplomă de licenţă);
Documentele vor fi trimise prin email la adresa: cepsturda@yahoo.com

Selecția va fi efectuată în urma unui interviu care va avea loc în data de 05 Noiembrie 2018, începând cu ora 11:00, la Primăria Municipiului Turda, camera 70. Persoanele care au depus documentele solicitate și se încadrează în cerințele privind educația și experiența, o să fie anunțate la ce oră să se prezinte la interviu.

Posturi disponibile:

A. Profesor responsabil SEI – limba română: 2 poziții, normă de lucru: 3h/zi, angajare pe durată determinată (până la finalizarea implementării proiectului: luna martie 2021)
Atribuțiile Postului:
– Este responsabil de implementarea activitatilor SEI cu grupa de elevi din ciclul gimnazial alocată
-Insusirea metodologiei SEI
-Participa la procesul de selectie al GT, daca este solicitat
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SEI conform procedurii stabilite
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si responsabilii activitati scoala
-Planificarea si proiectarea activităților în echipa, conform metodologiei SEI.
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile elevilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de interventie personalizat).
-Colaborează cu mentorii SEI pentru armonizarea intervenției și motivarea elevilor să participe activ la sesiunile SEI
Educație solicitată: Studii superioare
Experiență și competențe solicitate:
-intre 0 – 5 ani de experiență in domeniul educatiei;
-Să aplice cu obiectivism si acuratete instrumentele de evaluare;
-Să elaboreze planuri de interventie personalizate pentru GT conform metodologiei SEI
-Să construiască situații de învățare pentru a remedia deficientele la învățătură, ținând seama de nivelul de pregatire, capacitatea și stilurile de învățare ale elevilor SEI
-Să folosească metode de predare participativ active prin care sa stimuleze participarea activa a elevilor la sesiunile SEI
-Să cunoască terminologia de specialitate și surse de preluare a informațiilor;
-Să aplice metode/ tehnici specifice activităţilor SEI;
-Să aiba cunoștințe de operare PC, navigare internet, programe informatice specifice.

B. Profesor responsabil SEI – matematică: 1 poziție, normă de lucru: 3h/zi, angajare pe durată determinată (până la finalizarea implementării proiectului: luna martie 2021)
Atribuțiile Postului:
– Este responsabil de implementarea activitatilor SEI cu grupa de elevi din ciclul gimnazial alocată
-Insusirea metodologiei SEI
-Participa la procesul de selectie al GT, daca este solicitat
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari SEI conform procedurii stabilite
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si responsabilii activitati scoala
-Planificarea si proiectarea activităților în echipa, conform metodologiei SEI.
-Stabilirea strategiei de lucru ținând cont de nevoile elevilor, în urma elaborării PIP-urilor (plan de interventie personalizat).
-Colaborează cu mentorii SEI pentru armonizarea intervenției și motivarea elevilor să participe activ la sesiunile SEI
Educație solicitată: Studii superioare
Experiență și competențe solicitate:
-intre 0 – 5 ani de experiență in domeniul educatiei;
-Să aplice cu obiectivism si acuratete instrumentele de evaluare;
-Să elaboreze planuri de interventie personalizate pentru GT conform metodologiei SEI
-Să construiască situații de învățare pentru a remedia deficientele la învățătură, ținând seama de nivelul de pregatire, capacitatea și stilurile de învățare ale elevilor SEI
-Să folosească metode de predare participativ active prin care sa stimuleze participarea activa a elevilor la sesiunile SEI
-Să cunoască terminologia de specialitate și surse de preluare a informațiilor;
-Să aplice metode/ tehnici specifice activităţilor SEI;
-Să aiba cunoștințe de operare PC, navigare internet, programe informatice specifice.

C. Cadru didactic „Școala Mobilă” – 2 poziții, normă de lucru: 4h/zi, angajare pe durată determinată (până la finalizarea implementării proiectului: luna martie 2021)
Scopul principal al postului: oferire de suport educațional în vederea completarea carențelor de pregătire la limba română și matematică pentru elevii de gimnaziu
Atribuțiile Postului:
– Oferire de suport educațional în vederea completarea carențelor de pregătire la limba română și matematică pentru elevii de gimnaziu
– Este responsabil de implementarea activitatilor cu grupa de elevi din ciclul gimnazial alocată
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a elevilor beneficiari conform procedurii stabilite
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect
-Planificarea si proiectarea activităților
-Monitorizarea progresului înregistrat de către copiii care beneficiază de școala mobilă
-Raportarea abaterilor/situatiilor speciale aparute in activitatea desfășurată.
-Este responsabil pentru transmiterea documentelor necesare raportărilor catre Solicitant
– Suport în realizarea și transmiterea informațiilor și documentelor/situațiilor privind beneficiarii proiectului și implementarea activităților proiectului
– Raportează în timp optim echipei de proiect orice dificultate care poate aduce un risc în implementarea activităților
Educație solicitată: Studii superioare
Experiență și competențe solicitate:
-intre 0 – 5 ani de experiență in domeniul educatiei;
-Să aplice cu obiectivism si acuratete instrumentele de evaluare;
-Să construiască situații de învățare pentru a remedia deficientele la învățătură, ținând seama de nivelul de pregatire, capacitatea și stilurile de învățare ale elevilor
-Să folosească metode de predare participativ active prin care sa stimuleze participarea activa a elevilor
-Să cunoască terminologia de specialitate și surse de preluare a informațiilor;
-Să aiba cunoștințe de operare PC, navigare internet, programe informatice specifice.

D. Profesor responsabil limbi străine program „A doua șansă” – 1 poziție, normă de lucru: 2h/zi, angajare pe durată determinată (perioada de derulare a Programului „A doua șansă”)
Atribuțiile Postului:
-Este responsabil de implementarea activitatilor ADS primar – cursurile de limbi straine cu grupa de beneficiari ADS
-Insusirea metodologiei programului ADS
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a beneficiarilor ADS conform procedurii stabilite
-Planificarea si proiectarea activitatilor în echipa cu învățători responsabili ADS, responsabilul activitati SDS și SEI și mentori
-Stabilirea strategiei de lucru tinant cont de nevoile beneficiarilor
-Motivarea beneficiarilor pentru participarea la cursurile de limbi straine din cadrul programului ADS.
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii catre echipa de proiect si responsabilului activitati SDS și SEI.
– Sprijină echipa de proiect în elaborarea planurilor de desfasurare a activitatilor specifice si instrumentelor de lucru aferente ADS
– Suport în realizarea și transmiterea informațiilor și documentelor/situațiilor privind beneficiarii proiectului tineri si adulti ADS și implementarea activităților proiectului în școală (exemplu: fise de observatii, PIP-uri, liste de prezență, planificari activitati etc);
Educație solicitată: Studii de specialitate: Studii universitare de profil
Experiență și competențe solicitate:
– între 0 – 5 ani de experiență in domeniul educatiei
-Să aplice cu obiectivism și acuratețe instrumentele de evaluare
-Să construiască situații de învățare, ținând seama de nivelul de pregatire, capacitatea și stilurile de învățare ale tinerilor si adultilor ADS.
-Să folosească metode active prin care se poate construi o imagine de sine pozitivă și prin care se poate stimula motivația beneficiarilor ADS de a-si continua studiile.
-Să manifeste o atitudine pozitivă față de culturi și medii diferite, în construirea unei relații de incredere și cooperare cu beneficiarii ADS
-sa cunoasca terminologia de specialitate și surse de preluare a informațiilor;
-Sa aiba abilitati de gestionare a conflictelor;
-Sa aiba cunoștințe de operare PC, navigare internet, programe informatice specifice.

E. Învățător responsabil program „A doua șansă” – 1 poziție, normă de lucru: 4h/zi, angajare pe durată determinată (perioada de derulare a Programului „A doua șansă”)
Atribuțiile Postului:
– implementarea activităților ADS primar cu grupa de beneficiari alocată
-Însușirea metodologiei programului ADS
-Aplicarea instrumentelor de evaluare a beneficiarilor ADS conform procedurii stabilite
-Planificarea și proiectarea activităților în echipă cu responsabilul activitati SDS și SEI si mentori
-Stabilirea strategiei de lucru tinând cont de nevoile beneficiarilor, în urma elaborarii PIP-urilor (plan de interventie personalizat).
-Motivarea beneficiarilor pentru participarea la programul ADS.
-Raportarea periodica a rezultatelor evaluarii către echipa de proiect si responsabilului activitati SDS ți SEI
– Suport în realizarea și transmiterea informațiilor și documentelor/situațiilor privind beneficiarii proiectului tineri si adulti romi ADS și implementarea activităților proiectului în școală (exemplu: fise de observatii, PIP-uri, liste de prezență, planificari activitati etc);
Educație solicitată: Studii de specialitate – Bacalaureat, absolvent al unor institutii de invatamant specific (Liceu Pedagogic, Facultatea de pedagogie, Colegiu pedagogic etc.)
Experiență și competențe solicitate:
-între 0 – 5 ani experiență în domeniul educației
-Să aplice cu obiectivism și acuratețe instrumentele de evaluare
-Să construiască situații de învățare, ținând seama de nivelul de pregatire, capacitatea și stilurile de învățare ale tinerilor si adultilor ADS
-Să foloseasca metode active prin care se poate construi o imagine de sine pozitivă și prin care se poate stimula motivația beneficiarilor ADS de a-si continua studiile
-Să manifeste o atitudine pozitivă față de culturi și medii diferite, în construirea unei relații de încredere și cooperare cu beneficiarii ADS
-Să cunoască terminologia de specialitate și surse de preluare a informațiilor
-Să aiba cunoștințe de operare PC, navigare internet, programe informatice specifice

Despre proiect :
Primăria Municipiului Turda în parteneriat cu Fundaţia Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi (CRCR) implementează în perioada mai 2018 – aprilie 2021 proiectul CEPS TURDA – Calitate, Egalitate și Prietenie în Școlile din Turda” (ID 106619), Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 6 Educație și competențe, PI 10i „Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea acesului egal al învățământului preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare”, Obiective specifice 6.2, 6.3, 6.4 apel de proiecte numărul 4, Componenta 1 – Apel: POCU/74/6/18/18/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.3, 6.4, 6.6.

Obiectivul general al proiectului este reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu în comunități defavorizate din Turda, prin promovarea educației incluzive și implementarea unui sistem de intervenții integrate de învățare formală, non formală și informală, aplicate la nivel antepreșcolar, preșcolar, primar, secundar și ADS (program integrat de tip „A doua șansă”).

Pentru mai multe detalii despre poiect accessati urmatorul link.

Contact:
E-mail: cepsturda@yahoo.com
Telefon: 0264.311.989

Comentarii

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
%d bloggers like this: