spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_imgspot_img

ANUNT PUBLIC

spot_img

Comuna CEANU MARE, titular al proiectului “EXTINDERE CONDUCTE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CEANU MARE, JUD. CLUJ”, anunta publicul interesat asupra luarii de catre APM Cluj a deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Extindere conducte alimentare cu apa in comuna Ceanu Mare, jud. Cluj”, amplasat in comuna Ceanu Mare, satele Ceanu Mare si Iacobeni, judetul Cluj.  

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobanţilor nr. 99, cod 400609, tel 0264 410 722, fax 0264 410 716, e-mail office@apmcj.anpm.ro, in zilele luni–joi intre orele 900–1400 si vineriintre orele 900–1200, precum şi la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

spot_img
spot_img
spot_img