spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Anunț privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie pentru perioada sezonului rece noiembrie 2023– martie 2024

spot_img

Începând cu data de 30.10.2023, se distribuie CERERILE ÎN VEDEREA ACORDĂRII AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIRE ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE.Acestea se pot ridica de la sediul Direcției de Asistență Socială Câmpia Turzii, str.1 Decembrie nr. 1918, nr. 4 se pot ridica de la sau se pot descărca de pe site-ul Primărie Mun. Câmpia Turzii: https://campiaturzii.ro/fisiere-campia-turzii/2023/10/Declaratie-pe-propria-raspundere.pdf

INFORMAȚII SUPLIMENTARE SE POT OBȚINE LA TELEFON: 0264-366396- Direcția de Asistență Socială Câmpia Turzii

Conform legii: AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI se acordă pe perioada 1 Noiembrie 2023- 31 Martie 2024 și poate fi obținut de familia și /sau persoanele singure care au un VENIT net lunar de până la 1386 lei/ persoană ( în cazul familiei ) și de până la 2053 lei (în cazul persoanei singure). Valoarea ajutorului pentru încălzirea locuinței diferă în funcție de venitul mediu lunar al solicitantului.

 SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE- se acordă lunar pe tot parcursul anului în sumă fixă, în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate.

CATEGORII DE VENITURI care se iau în considerare la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie pot fi consultate accesând link-ul: https://campiaturzii.ro/fisiere-campia-turzii/2023/10/Categorii-de-venituri-care-se-iau-in-calcul-la-stabilirea-dreptului.pdf

Titularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei este: reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauza de întreţinere sau cu rezerva dreptului de abitatie/uzufruct, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani sau al persoanelor prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. b) și art. 178 lit. a) și b) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.

DE REȚINUT! Preluarea cererilor pentru acordarea ajutorului de încălzire se face pe toată perioada sezonului rece 2023-2024.

În situaţia în care se îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului pentru încălzire pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului se face, după cum urmează:  a) începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;  b) începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii .

Orice modificare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia se comunică, în termen de 5 zile de la data modificării, prin depunerea unei noi cereri și declarații pe propria răspundere.

Cererile se pot depune completate, începând cu data de 1 NOIEMBRIE 2023 împreună cu actele doveditoare la sediul Direcției de Asistență Socială, str. 1 Decembrie 1918, nr. 4, după următorul program:

 luni- joi 8.00- 16.00

 vineri 8.00-13.00

ACTELE DOVEDITOARE pot fi consultate accesând link-ul: https://campiaturzii.ro/fisiere-campia-turzii/2023/10/Lista-acte-doveditoare.pdf

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței- pot fi consultate accesând link-ul https://campiaturzii.ro/fisiere-campia-turzii/2023/10/Lista-bunurilor-ce-conduc-la-excluderea-acordarii-ajutorului-pentru-incalzirea-locuintei.pdf

Direcția Relații cu Comunitatea

spot_img
spot_img
spot_img