spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Anunț   „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

spot_img

            ”Plătește pentru cât arunci” prin intermediul insulelor ecologice digitalizate

                   Campanie de informare și conștientizare a populației/grupului țintă

 

Titlul proiectului: Achiziția de insule ecologice digitalizate în Municipiul Câmpia Turzii

           

În cadrul Proiectul „Achiziția de insule ecologice digitalizate în Municipiul Câmpia Turzii”, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Câmpia Turzii va achiziționa un număr de 44 de insule ecologice digitalizate supraterane încasetate cu 5 containere de câte 1.1 metri cubi (ansamblu de containere), pentru următoarele fluxuri de deșeuri colectate separat: deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic și metal, deșeuri de sticlă, deșeuri biodegradabile și deșeuri reziduale. Acestea vor fi amplasate în zonele de blocuri de la nivelul municipiului. Pentru fiecare insulă vor fi asigurate cartele electronice de acces. Depunerea deșeurilor în cuve este permisă doar prin intermediul cartelei de acces.

Ansamblu de containere va fi protejat anti-vandalism, împotriva accesului neautorizat și va fi dotat cu modul GSM pentru transmisie date și bază de date privind beneficiarii serviciului. Datele vor fi agregate şi utilizate într-un sistem digital, instrument principal de monitorizare şi raportare. Vor fi colectate informaţii privind volumele şi tipurile de deşeuri colectate precum şi persoanele care introduc deşeurile în containere.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor din România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare a deșeurilor, în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

Ca etapă în implementarea proiectului, prin Hotărârea de Consiliul Local nr. 118/13.06.2023 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici rezultați din Studiu de Fezabilitate  aferent proiectului ”Achiziția de insule ecologice digitalizate în Municipiul Câmpia Turzii ” aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

 

Valoarea totală a proiectului: 4.275.559,75 lei din care  valoare nerambursabilă 3.606.190,28 lei

 

Data începerii și data finalizării: 13.03.2023-31.12.2024

 

Codul proiectului: C3I1B0122000159/13.03.2023

 

Apel nr. PNRR/2022/C3/S/I.1 B.

 

Contact: Serviciul Management Proiecte și Dezvoltare locală

Primăria Municipiul Câmpia Turzii

Câmpia Turzii, Laminorișilor 2-4, județul Cluj

Email: proiecte@campiaturzii.ro, tel: 0364 135 628, www.campiaturzii.ro

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

spot_img
spot_img
spot_img