spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_imgspot_img

ANUNT nr. 16.208/ / 07.05.2024

Prin prezenta aducem la cunostința publicului, în temeiul prevederilor art. 7, alin. 1
și alin. 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
faptul că la nivelul municipiului Turda se află în procedura de elaborare, proiectul de
hotărâre normativ intitulat:
proiect de hotărâre nr. 96 / 07.05.2024 privind aprobarea PUZ/RLU – Construire
locuinte unifamiliale P+E, imprejmuiri, bransamente si racorduri, str. Hategului, nr.28,

municipiul Turda, județul Cluj.

Textul integral al proiectului de hotărâre însoţit de raportul de specialitate şi
referatul de aprobare poate fi accesat pe adresa oficială primariaturda.ro la secţiunea
Consiliul Local/proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice. O copie a
documentelor părţi integrante din proiectul de hotărâre poate fi pusă la dispozitia celor
interesaţi în baza unei solicitări în formă scrisă depusă la registratura ghişeului unic al
primăriei, pentru Compartimentul Relația cu Consiliului Local al Municipiului Turda,
situat în Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, camera 50, în intervalul 07.05.2024 –
19.06.2024, de luni până joi, între orele 08.00-15.00 şi vineri între orele 08.00-12.30.
În contextul prevederilor art. 7, alin. 2, cei interesați pot formula în scris propuneri,
sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ, ce vor
putea fi depuse atât la adresa de email urbanism@primariaturda.ro, cât și prin registratura
online sau la registratura ghişeului unic al Primăriei Municipiului Turda, în atenția
domnului Chevereșan Soran Cătălin – arhiect în cadrul Primariei Municipiului Turda sau
în atenția domnului Fântână Marin – șef Serviciu Urbanism, Amenajarea Teritoriului și
Cadastru din cadrul Primăriei Municipiului Turda, începând cu data de 08.05.2024 până
în data de 24.05.2024, inclusiv.


În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 6 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică, persoanele sau organizaţiile interesate
care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte
normative supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de
act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale
expeditorului.


Prezentul anunţ a fost afişat la data de 07.05.2024.
Primar,
Cristian Octavian Matei

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img