spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Anunț mediu Primăria Turda

Nr. 17522 / 16.05.2024

ANUNŢ

            MUNICIPIUL TURDA, titular al proiectului “Înființarea centrului de colectare prin aport voluntar Turda”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Cluj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Înființarea centrului de colectare prin aport voluntar Turda”, propus a fiamplasat în municipiul Turda, str. Nicolae Teclu, fn , jud. Cluj. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobanților nr.99,  în zilele de luni-vineri între orele 09-14 , precum și la următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj http://apmcj.anpm.ro

Primar

Cristian-Octavian MATEI

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img