spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

ANUNȚ Licitație Publică – Primăria Comunei Luna

Comuna  Luna, Județul Cluj, cu sediul în Com. Luna, Sat Luna nr. 192 Jud. Cluj, tel. 0264-368236,  fax 0264-326242, registratura@primarialuna.ro,  CUI 4546960, anunță organizarea unei licitații publice deschise  pentru concesionarea unui teren în suprafață de 30 ha, înscris în CF nr. 59410, 59411 și 59412 Luna, nr. cad. 59410, 59411 și 59412, situat în intravilanul Satului Luna, FN.  

Durata concesiunii este de 49 de ani, iar scopul este înființarea unei zone industriale (construcții industriale de producție, depozitare și distribuție).

Prețul de pornire la licitație este de 23.185 lei/an.

Garanția de participare este de 10.000 lei, iar taxa de participare la licitație este de 1.000 lei.

Documentația de atribuire a concesiunii se poate obține în format letric de la sediul concedentului sau în format electronic prin e-mail.

Ofertele se  depun  în 1 exemplar original, în limba română, la sediul concedentului, până la data de 6.12.2023, ora 10.00; termen de valabilitate a ofertei  60 de zile.

          Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 6.12.2023, ora 12.00 la sediul concedentului.

          Criteriul de atribuire – cel mai mare nivel al redevenței.

          Prezentul anunț se transmite spre publicare  azi  9.11.2023.

Primar                                       

Aurel Giurgiu                            

spot_img
spot_img
spot_img