spot_img

Anunț licitație Primăria Turda

spot_img

Date:

Share post:

spot_img
spot_img

Anunţ de licitaţie

 

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact:

Municipiul Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, Turda, județul Cluj, telefon 0264.313.160, fax 0264.317081, e-mail: contact@primariaturda.ro, patrimoniu.gis@primariaturda.ro

  1. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului asupra cãruia se va constitui dreptul de superficie cu titlu oneros:

Obiectul licitaţiei publice este constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului teren, proprietate privată a municipiului Turda, în suprafață de 2949 mp, situat în Turda, str. Aleea Sportului FN, cu număr cadastral 64790.

Procedura de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros se face conform Hotărârii Consiliului Local nr. 86/21.04.2022.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

Persoanele interesate pot obţine un exemplar al documentaţiei de atribuire înaintând o solicitare în acest sens Primăriei Municipiului Turda.

 3.2 Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

Serviciul Evidența Patrimoniu din cadrul primăriei municipiului Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, județul Cluj (Biroul Unic – fosta poștă)

3.3 Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea documentaţiei: 50 de lei, se va achita numerar la casieria Primăriei muncipiului Turda sau prin O.P., în contul RO61TREZ21921360250XXXXX.

3.4 Data-limită pentru obținerea clarificărilor: 20.05.2022, ora 14:00

4.Informatii privind ofertele

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 30.05.2022, ora 14:00

4.3 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei Municipiului Turda, Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 31-33, județul Cluj (Biroul Unic – fosta poștă)

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar original

  1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 31.05.2022, ora 11:00 la sediul Primăriei Municipiului Turda.
  2. Instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii: Tribunalul Cluj, localitatea Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, judeţul Cluj, 0264-596111, tr-cluj-reg@just.
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 05.05.2022.

 

PRIMAR

MATEI OCTAVIAN CRISTIAN

Comentarii

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Related articles

Compania de Apă Arieș sprijină tinerii din Turda și Câmpia Turzii!

Încă de la începutul anului, Compania de Apă Arieș a dat dovadă de solidaritate și sprijin în ceea...

În atenția călătorilor TUP

Luni, 09 Mai, în intervalul orar 11:00 -13:30, circulația în centrul Turzii va fi întreruptă din cauza manifestărilor...

Stirea cititorilor: Haos lasat in urma de ACSA pe doua strazi turdene

"Nu vrem sa fim cârcotași dar chiar nu se mai poate așa ceva. Va prezint doar câteva fotografii cu...

Au început lucrările de modernizare a străzii Cânepiști

În cursul zilei de ieri au început lucrările de realizare a fundației carosabilului prin săpături. În etapa următoare...
spot_img

Salariu de 2000 de EURO în Câmpia Turzii!!! Vezi despre ce este vorba

Biți Tâmplărie SRL a postat, săptămâna trecută, cel mai interesant anunț privind căutările de forță de muncă din ultima vreme. Societatea familiei Buțurcă pune la...
%d bloggers like this: