spot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_img
spot_imgspot_img

ANUNT DE PARTICIPARENr.  4226 / 04.04.2024

Consiliul Local al Comunei Mihai Viteazu anunta acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local, pentru anul 2024, domeniul  Cultura/tineret si culte religioase.

1.    Autoritatea contractanta-Comuna Mihai Viteazu-Consiliul Local, cu sediul in localitatea Mihai Viteazu, str. Transilvaniei, nr. 147, jud. Cluj, cod fiscal 4378832, telefon:0264329101, fax 0264 286101, e-mail: primaria@primariamihaiviteazu.ro
2.    Reglementari juridice privind acordarea sprijinului :

Legea privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general nr. 350/2005, cu modificările și completările ulterioare;
Legea privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
Legea privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi nr. 94/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Legea privind liberul acces la informațiile de interes public nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare;
Legea tinerilor nr. 350/2006, cu modificările și completările ulterioare;
Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare;
Legea privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor nr. 489/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare;Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Ordonanța Guvernului nr. 51/1998 privind privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare nerambursabilă a proiectelor culturale, cu modificările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2002, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3.Institutii/persoane fizice eligibile: ONG-uri si culte religioase constituite si recunoscute potrivit legii romane.
4.Domeniile pentru care se acorda finantare: cultura/tineret si culte religioase.
5.Actiuni eligibile: actiunile trebuie sa se deruleze conform specificatiilor din ghidul de finantare, respectiv contractul de finantare nerambursabila incheiat intre autoritatea contractanta si beneficiar.
6.Durata proiectelor: anul 2024.
7.Bugetul programului: Suma alocata  pentru  Cultura/tineret: 50.000 lei , Culte religioase:172.000 lei, finantarea asigurata de Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu va fi de maxim 90% din bugetul total al proiectului.
8.Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile se poate descarca de pe site-ul Primariei comunei Mihai Viteazu – www.primariamihaiviteazu.ro – Sectiunea Programe si strategii europene, ghid cultura/tineret si culte religioase 2024.
9.Depunerea documentatiei: solicitantul va depune documentatia completa la Registratura Primariei Mihai Viteazu, str. Transilvaniei, nr. 147, pana la data de 07.05.2025, ora 14.
10.Evaluarea si selectia proiectelor se va face de catre o comisie de evaluare si selectionare, constituita prin Dispozitia primarului . La incheierea procedurii de evaluare si selectionare,se va afisa pe site-ul Primariei comunei Mihai Viteazu – www.primariamihaiviteazu.ro rezultatul selectie precum si fondurile alocate.
 11. Documentatia va fi depusa obligatoriu in 2 exemplare (original si copie) . Nerespectarea acestei cerinte duce la excluderea cererii de finantare din cadrul procedurii.
                                                                                                         Primar,
                                                                                                      Zeng Ioan.
Intocmit de consilier fonduri europene
          Cindea Elena  Gabriela.

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img