fbpx
Sunday, June 4, 2023
spot_img
spot_imgspot_img
HomeȘtiri Câmpia Turzii  ANUNȚ DE PARTICIPARE la sesiunea I de selecție a proiectelor de...

  ANUNȚ DE PARTICIPARE la sesiunea I de selecție a proiectelor de interes public pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilădin fondurile bugetului local al Municipiului Câmpia Turzii, în anul 2023, în baza Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată cu modificările şi completările ulterioare

spot_img

Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Municipiul Câmpia Turzii, Strada Laminoriștilor, nr.2-4, Câmpia Turzii, judeţul Cluj, telefon (0040) – 264.368.001, fax (0040) – 264.365.467, email: primaria@campiaturzii.ro.

     Municipiul Câmpia Turzii invită orice persoană juridică de drept public sau privat, fără scop patrimonial, înființată și organizată ca structură sportivă, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public local în domeniul sportiv, care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare; Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007 privind Normele financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările și completările ulterioare, să depună ofertă în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniul sport.

     Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă a proiectelor din domeniul sport pe anul 2023 este prevăzută de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

     Sursa de finanţare a contractelor şi valoarea: bugetul local, 400,00 mii lei.

     Durata proiectelor: de la încheierea contractelor până la data de 31.12.2023, sau pe toată perioada unui sezon competițional.

     Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 08.05.2023, ora 16.00.

     Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: solicitanții au obligația de a depune propunerile de proiect, semnate de către reprezentantul legal pe fiecare pagină, în 2 exemplare (original și copie), la registratura Municipiului Câmpia Turzii, Str. Laminoriștilor, nr. 2-4, în plic închis, precum şi completarea în format electronic a cererii de finanțare, care se regăsește la adresa: https://campiaturzii.ro/finantari-nerambursabile-pentru-proiectele-de-activitati-sportive-in-baza-legii-69-2000-2.

     Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de selecție și evaluare, în perioada: 09.05.2023 – 11.05.2023.

     Documentațiile de solicitare a finanțărilor nerambursabile se întocmesc în conformitate cu cerințele prevăzute în HCL nr. 49 din 30.03.2023 privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanţărilor nerambursabile pentru programe sportive din bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii, în condițiile prevăzute de Legea nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, actualizată cu modificările şi completările ulterioare, acestea pot fi accesate la adresa: https://campiaturzii.ro/finantari-nerambursabile-pentru-proiectele-de-activitati-sportive-in-baza-legii-69-2000/.

     Informații suplimentare: Solicitarea de clarificări din partea autorității finanțatoare se face utilizând adresa de e-mail a Serviciului Cultură: cultura@campiaturzii.ro.

 

 

Anunţul de participare a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 65 din 06.04.2023.

 

spot_img
spot_img
spot_img
RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img
spot_img

Most Popular

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner
%d bloggers like this: