fbpx
HomeȘtiri din Câmpia TurziiANUNȚ DE PARTICIPARE la sesiunea I de selecție a proiectelor care vor...
spot_img
spot_img

ANUNȚ DE PARTICIPARE la sesiunea I de selecție a proiectelor care vor beneficia de finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Câmpia Turzii pe anul 2019, pentru activităţi nonprofit de interes local, în condițiile prevăzute de Legea nr.350/2005

- Publicitate -
spot_img

Autoritatea finanţatoare, Primăria Municipiului Câmpia Turzii, cu sediul în Câmpia Turzii,                                 str. Laminoriștilor, nr.2, cod fiscal 4354566, telefon (+40)264 368001, fax (+40)264365467,                  e-mail:primaria@campiaturzii.ro, în baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, face cunoscută intenția de a atribui contracte de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru anul de execuție financiară 2019, sesiunea I.

În perioada 15.07 – 06.08.2019, Primăria Municipiului Câmpia Turzii lansează sesiunea I de depunere a proiectelor în vederea finanțării nerambursabile de la bugetul local al municipiului Câmpia Turzii pe anul 2019, în baza Legii nr.350/2005.

Accelerarea aplicării procedurii de depunere și selecţie de proiecte prin reducerea numărului de zile la 15 se datorează faptului că respectarea termenului de 30 de zile, prevăzut de art. 20 alin.(1) din Legea nr. 350/2005 și de art. 13 alin. (41) din Anexa 1 la HCL nr. 105/27.06.2019 ar putea cauza prejudicii autorității finanțatoare prin neîndeplinirea obiectivelor prevăzute în Programul anual.

Pe plan local, acordarea de finanțări nerambursabile din fondurile bugetului local al municipiului Câmpia Turzii este reglementată de Regulamentul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Câmpia Turzii pentru activitați nonprofit de interes local aprobat prin                           HCL nr.105/27.06.2019, HCL nr.57/23.04.2019 privind aprobarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2019 și HCL nr.71/21.05.2019 privind aprobarea Programului anual al Municipiului Câmpia Turzii de finanţare nerambursabilă acordată în condiţiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes local, pentru anul 2019, care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Câmpia Turzii la adresa www.campiaturzii.ro.

Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2019 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, Nr.84/29.05.2019.         Solicitanții pot fi persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii, cu domiciliul/sediul în Câmpia Turzii, care depun propuneri de proiecte în conformitate cu Programul Anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Câmpia Turzii pentru activităţi nonprofit de interes local pentru anul 2019, sesiunea I de depunere.

 

 

 

 

 

Documentația de solicitare a finanțării se întocmește conform cerințelor prevăzute în Regulamentul și în Ghidul solicitantului, care pot fi accesate la adresa: https://campiaturzii.ro/finantari-nerambursabile-in-baza-legii-nr-350-2005-privind-regimul-finantarilor-nerambursabile-din-fonduri-publice-alocate-pentru-activitati-nonprofit-de-interes-general-2/,

și se va depune la Registratura Primăriei  Câmpia Turzii, situată în localitatea Câmpia Turzii, strada Laminoriștilor nr. 2 numai după completarea cererii online, care se gaseste la adresa: https://campiaturzii.ro/autentificare/?redirect_to=https%3A%2F%2Fcampiaturzii.ro%2Ffinantari-nerambursabile-in-baza-legii-nr-350-2005-privind-regimul-finantarilor-nerambursabile-din-fonduri-publice-alocate-pentru-activitati-nonprofit-de-interes-general.

Termenul limită de depunere a proiectelor pentru care se solicită finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Câmpia Turzii, conform art.20 alin.(2) din Legea nr.350/2005, este 06.08.2019, ora 16.00.

Durata proiectelor se încadrează până la 30 noiembrie 2019.

 Selecția și evaluarea proiectelor depuse sesiunea I de apel va avea loc în perioada                       07.08 – 09.08.2019.

Prezentul Anunț de participare a fost înregistrat cu nr. 221059 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr. 114 /11.07.2019.

Informații suplimentare cu privire la procedura de selecție și evaluare a proiectelor pot fi solicitate în scris la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr.2, până în data de 29.07.2019.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                                                             PRIMAR,

Irina  MUNTEANU                                                                         Dorin Nicolae LOJIGAN

Comentarii

spot_img
- Advertisement -
spot_img
- Advertisement -

RefleqtMedia pe rețelele de socializare

2,851FansLike
562FollowersFollow
356SubscribersSubscribe

Citește

- Advertisement -

Ultimele știri

- Advertisement -

Comentarii

%d bloggers like this: