fbpx
HomeȘtiri din Câmpia TurziiANUNȚ DE ÎNCHIRIERE
spot_img
spot_img

ANUNȚ DE ÎNCHIRIERE

- Publicitate -
spot_img

Primăria Municipiului Câmpia Turzii organizează în data de 27.06.2019, ora 12.00,  procedura de închiriere a următoarelor pășuni disponibile, aflate în proprietatea privată a municipiului:

 

  1. Pășune Pomiște, tarlaua 2, suprafața 0,75 ha;
  2. Pășune Stația de epurare, tarlaua 14, suprafața 0,5 ha;
  3. Pășune fâșie Arieș, tarlaua 14, suprafața 9 ha.

 

Persoanele interesate pot depune la Registratura Primariei Municipiului Câmpia Turzii o cerere de închiriere a pășunii, cu specificarea expresă a trupului de pășune solicitat, a suprafeței și a numărului de animale deținut, până la data de 26.06.2019, ora 12.00.

 

Documentele de participare pentru persoanele fizice:

– Cerere de inchiriere;

– Copie a documentului de identitate;

– Adeverință din care să reiasă că solicitantul figurează înregistrat în Registrul agricol al municipiului Câmpia Turzii cu efectivul de animale detinut pentru anul curent (în original);

– Extras din Registrul național al exploatațiilor care atestă numărul de animale identificate și înregistrate în RNE detaliat pe crotalii, însoțit de o adeverință din care să rezulte același număr de animale, eliberate de medicul veterinar;

– Declarație pe propria răspundere din care să reiasă că efectivul de animale declarat și înscris în documentele prezentate nu face obiectul unor contracte în derulare și nu vor face obiectul altor contracte pe perioada derulării contractului de închiriere încheiat cu municipiul Câmpia Turzii;

– Certificat de atestare fiscală care să ateste faptul că solicitantul nu are debite de plată restante către bugetul general consolidat, emis de ANAF, valabil la data depunerii cererii (în original);

– Certificate de atestare fiscală din care să rezulte că solicitantul nu are datorii la bugetul local al municipiului Câmpia Turzii.

Documente de participare pentru persoanele juridice-asociații ale crescătorilor de animale:

– Cerere de închiriere;

– Declarație pe propria răspundere dată de către reprezentantul legal al persoanei juridice constituită în formă asociativă prin care toți membrii asociației își exprimă acceptul pentru închiriere, susținută de o listă nominală în care se specifică și animalele deținute în funcție de specie și vârstă, de către toti membrii, defalcat pe fiecare membru în parte.

– Dovada (statut/act constitutiv, certificat de înregistrare, certificat constatator) pentru persoanele juridice-asociații ale crescătorilor de animale că au sediul social și valabil in municipiul Câmpia Turzii – copie conform cu originalul. De asemenea, membrii asociației crescătorilor de animale trebuie să facă dovada că au domiciliul în municipiul Câmpia Turzii (copie de pe actul de identitate), iar animalele deținute de aceștia sunt înscrise atât în Registrul agricol al municipiului Câmpia Turzii cât și în RNE (adeverință – în original) și asigură încărcătura minimă de animale la hectar.

– Asociațiile crescătorilor locali, persoane juridice cu sediul social pe teritoriul municipiului Câmpia Turzii care solicită încheierea de contracte de închiriere depun un tabel cu membrii asociației, crescătorii locali de animale având un numar de animale înscrise în RNE care asigură încarcătura minimă de animale la hectar.

– Pentru persoane juridice – asociații ale crescătorilor de animale – dovada înființării conform prevederilor O.G. nr. 26/2002 cu privire la asociații și fundații, republicată (copie conform cu originalul de pe Sentința civilă de înființare).

– Adeverință din care să reiasă că solicitantul figurează înregistrat în Registrul agricol al municipiului Câmpia Turzii cu efectivul de animale deținut pentru anul curent (în original).

– Extras din Registrul național al exploatațiilor care atestă numărul de animale identificate și înregistrate în RNE detaliat pe crotalii, însoțit de o adeverință din care să rezulte același număr de animale, eliberate de medicul veterinar;

– Declarație dată pe propria răspundere din care să reiasa că efectivul de animale declarat și înscris în documentele prezentate nu face obiectul unor contracte în derulare ți nu vor face obiectul altor contracte pe perioada derulării contractului de închiriere încheiat cu municipiul Câmpia Turzii;

– Certificat de atestare fiscală care să ateste faptul că solicitantul – persoana juridică- asociație a crescătorilor de animale nu are debite de plată restante către bugetul general consolidat, emis de ANAF, valabil la data depunerii cererii (în original).

– Certificate de atestare fiscală din care să rezulte că niciun membru al asociației crescătorilor de animale nu are/au datorii la bugetul local al municipiului Câmpia Turzii, precum și către bugetul de stat (în original).

 

 

 

Direcția Relații cu Comunitatea

Comentarii

spot_img
- Advertisement -
spot_img
- Advertisement -

RefleqtMedia pe rețelele de socializare

2,916FansLike
562FollowersFollow
356SubscribersSubscribe

Citește

- Advertisement -
spot_img

Ultimele știri

- Advertisement -

Comentarii

%d bloggers like this: