spot_img
spot_img

Adrian „Tero” Chiorean – 9 ani și 9 luni de închisoare CU EXECUTARE – decizia nu este definitivă

spot_img

La începutul acestei săptămâni, Tribunalul Cluj a dispus condamnarea la 9 ani și 9 luni de închisoare cu EXECUTARE pentru Adrian „Tero” Chiorean.

Solutia pe scurt: 1. În temeiul art. 396 alin. 2 din Codul de procedură penală şi art. 2 alin. 2 din Legea nr. 143/2000, cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 41, art. 75 alin. 2 lit. b şi art. 76 alin. 1 din Codul penal condamnă pe inculpatul C.M.A., pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de droguri de mare risc, la pedeapsa de 3 ani şi 4 luni închisoare şi 3 ani interzicerea exercitării dreptului de a comunica direct sau indirect, pe vreo cale, cu inculpatele N. N.N. şi R.T., respectiv martorii P. A.B. şi T.L.I. ori de a se apropia de aceştia la o distanţă mai mică de 100 metri, ca şi pedeapsă complementară. În temeiul art. 65 din Codul penal interzice acelaşi drept cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 396 alin. 2 din Codul de procedură penală şi art. 213 alin. 1 şi 3 cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 41 din Codul penal condamnă pe acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de proxenetism la pedeapsa de 3 ani şi 5 luni închisoare şi 3 ani interzicerea exercitării dreptului de a comunica, direct sau indirect, pe vreo cale, cu inculpata N. N. N. şi persoana vătămată G.D.T. ori de a se apropia de acestea la o distanţă mai mică de 100 metri. În temeiul art. 65 din Codul penal interzice acelaşi drept cu titlu de pedeapsă accesorie. Constată că inculpatul a fost condamnat la pedepse cu închisoarea prin sentinţele penale nr. 87 din 13.02.2013 a Judecătoriei Turda, nr. 882 din 12.07.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, nr. 51 din 29.01.2014 a Judecătoriei Turda şi nr. 276 din 03.09.2015 a Tribunalului Cluj, ce au fost contopite prin sentinţa penală pronunţată de Tribunalul Cluj, la pedeapsa de 7 ani şi 6 luni închisoare din executarea căreia a fost liberat condiţionat la data de 20.06.2018. În temeiul art. 105 din Codul penal anulează liberarea condiţionată dispusă prin sentinţa penală nr. 934 din 14.06.2018 a Judecătoriei Bistriţa. Descontopeşte pedeapsa rezultantă de 7 ani şi 6 luni închisoare în pedepsele componente de: – 1 an închisoare aplicată prin sentinţa penală 87/13.02.2013 a Judecătoriei Turda, definitivă prin decizia penală nr. 1184/R/23.09.2013 a Curţii de Apel Cluj – 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 882/12.07.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, rămasă definitivă prin nerecurare la data de 24.07.2013 – 2 ani închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 51/29.01.2014 a Judecătoriei Turda, rămasă definitivă prin nerecurare la data de 11.02.2014 şi – 4 ani şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. 276/03.09.2015 a Tribunalului Cluj, astfel cum a fost modificată prin decizia penală nr. 224/RC/13.06.2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Constată că infracţiunile de trafic de droguri şi proxenetism de mai sus au fost comise în stare de recidivă postcondamnatorie faţă de infracţiunile de furt calificat pentru care inculpatul a fost condamnat prin sentinţa penală nr. 882/12.07.2013 a Judecătoriei Cluj-Napoca, rămasă definitivă prin nerecurare la data de 24.07.2013, la pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, termen de încercare 4 ani, respectiv prin sentinţa penală nr. 51/29.01.2014 a Judecătoriei Turda, rămasă definitivă prin nerecurare la data de 11.02.2014, la pedeapsa de 2 ani închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, termen de încercare 4 ani. Constată că infracţiunile de trafic de droguri de mare risc şi proxenetism au fost comise în stare de pluralitate intermediară faţă de condamnarea la pedeapsa de 1 an închisoare cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, termen de încercare 3 ani, aplicată prin sentinţa penală nr. 87 din 13.02.2013 a Judecătoriei Turda, definitivă prin decizia penală nr. 1184/R din 23.09.2013 a Curţii de Apel Cluj. Constată că pentru pedepsele de 1 an închisoare, 2 ani închisoare şi 2 ani închisoare mai sus arătate s-a revocat suspendarea condiţionată/suspendarea sub supraveghere prin sentinţa penală nr. 276/03.09.2015 a Tribunalului Cluj. În temeiul art. 38 alin. 1 din Codul penal constată existenţa concursului de infracţiuni şi în temeiul art. 39 alin. 1 lit. b din Codul penal contopeşte pedepsele de 2 ani închisoare şi 2 ani închisoare, aplică pedeapsa cea mai grea de 2 ani închisoare, pe care o sporeşte cu 8 luni, rezultând pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare, care reprezintă primul termen al recidivei. Constată că infracţiunile pentru care inculpatul a fost condamnat prin prezenta sentinţă sunt concurente între ele, precum şi cu infracţiunea de tentativă la omor pentru care inculpatul a fost condamnat la pedeapsa de 4 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b şi d din Codul penal cu titlu de pedeapsă complementară prin sentinţa penală nr. 276/03.09.2015 a Tribunalului Cluj. În temeiul art. 39 alin. 1 lit. b şi art. 44 alin. 2 din Codul penal contopeşte pedepsele de 3 ani şi 4 luni închisoare, 3 ani şi 5 luni închisoare, 1 an închisoare şi 4 ani şi 6 luni închisoare, aplică pedeapsa cea mai grea de 4 ani şi 6 luni închisoare pe care o sporeşte cu 2 ani şi 7 luni, rezultând pedeapsa de 7 ani şi o lună închisoare, ce reprezintă al doilea termen al recidivei. În temeiul art. 43 alin. 1 din Codul penal adaugă pedeapsa de 7 ani şi o lună închisoare la pedeapsa de 2 ani şi 8 luni închisoare, inculpatul urmând să execute în regim de detenţie pedeapsa de 9 ani şi 9 luni închisoare. În temeiul art. 40 alin. 3 din Codul penal deduce din pedeapsa principală aplicată perioada executată de la 22.08.2012 la 31.10.2012 şi de la 03.06.2014 la 20.06.2018. În temeiul art. 45 alin. 2 din Codul penal contopeşte pedepsele complementare de 3 ani interzicerea exercitării dreptului de a comunica direct sau indirect, pe vreo cale, cu inculpatele N. N.N. şi R.T., respectiv martorii P.A.B. şi T.L.I. ori de a se apropia de aceştia la o distanţă mai mică de 100 metri, 3 ani interzicerea exercitării dreptului de a comunica, direct sau indirect, pe vreo cale, cu inculpata N.N.N. şi p. vătămată G. D. T. ori de a se apropia de acestea la o distanţă mai mică de 100 metri şi 3 ani interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a vota, aplicând inculpatului pe lângă pedeapsa principală rezultantă pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a, b, d şi n din Codul penal, respectiv a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a vota şi a dreptului de a comunica direct sau indirect, pe vreo cale, cu inculpatele N.N.N. şi R.T., persoana vătămată G.D.T. respectiv martorii P. A.B. şi T.L.I. ori de a se apropia de aceştia la o distanţă mai mică de 100 metri pe o perioadă de 3 ani. Scade din durata pedepsei complementare de 3 ani interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, a dreptului de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, a dreptului de a vota, perioada cuprinsă între data considerării ca executate a pedepsei de 7 ani şi 6 luni închisoare (19.10.2020) şi data încarcerării în baza prezentei sentinţe penale. Conform art. 68 alin. 1 lit. c din Codul penal pedeapsa complementară se va executa după executarea pedepsei închisorii, după graţierea totală ori a restului de pedeapsă, după împlinirea termenului de prescripţie a executării pedepsei sau după expirarea termenului de supraveghere a liberării condiţionate. Interzice aceleaşi drepturi cu titlu de pedeapsă accesorie începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentinţe şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. În temeiul art. 16 alin. 2 din Legea nr. 143/2000 dispune confiscarea specială de la inculpat a sumei de 200 lei obţinută ca urmare a săvârşirii infracţiunii de trafic de droguri de mare risc. Dispune restituirea către inculpat a două bâte de baseball ridicate cu ocazia percheziţiei domiciliare, aflate la camera de corpuri delicte a Tribunalului Cluj. În temeiul art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală dispune încetarea procesului penal în ceea ce priveşte infracţiunea de influenţarea declaraţiilor prev. de art. 272 alin. 1 cu aplic. art. 35 alin. 1 şi art. 41 alin. 1 din Codul penal întrucât s-a împlinit termenul general de prescripţie a răspunderii penale pentru această infracţiune. 2. În temeiul art. 396 alin. 2 din Codul de procedură penală şi art. 213 din Codul penal cu aplic. art. 35 alin. 1, art. 75 alin. 2 lit. b şi art. 76 din Codul penal condamnă pe inculpata N. N. N., pentru săvârşirea infracţiunii de proxenetism la pedeapsa de 2 ani şi 4 luni închisoare şi un an interzicerea exercitării dreptului de a comunica direct sau indirect, pe orice cale, cu inculpatul C. M.A. şi persoana vătămată G.D.T.şi de a se apropia de aceştia la o distanţă mai mică de 100 metri. În temeiul art. 65 din Codul penal interzice acelaşi drept cu titlu de pedeapsă accesorie. În temeiul art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală dispune încetarea procesului penal în ceea ce priveşte infracţiunea de favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 alin. 1 cu aplic. art. 35 alin. 1 din Codul penal întrucât s-a împlinit termenul general de prescripţie a răspunderii penale pentru această infracţiune. În temeiul art. 91 din Codul penal dispune suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de 2 ani şi 4 luni închisoare şi stabileşte termen de supraveghere de 2 ani şi 6 luni, care începe să curgă de la data rămânerii definitive a prezentei sentinţe. Conform art. 93 alin. 1 din Codul penal pe durata termenului de supraveghere inculpata va respecta următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de probaţiune Cluj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b din Codul penal impune inculpatei obligaţia de a frecventa un program de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu instituţii din comunitate. În temeiul art. 93 alin. 3 din Codul penal pe parcursul termenului de supraveghere inculpata va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 85 de zile la Primăria comunei Floreşti sau la Parohia ortodoxă română „Sf. Dumitru” Floreşti. În temeiul art. 404 alin. 2 din Codul de procedură penală atrage atenţia inculpatei că în caz de săvârşire a unei noi infracţiuni pe perioada termenului de supraveghere, descoperită pe perioada acestuia, pentru care s-a aplicat pedeapsa închisorii chiar după expirarea acestui termen sau în caz de nerespectare cu rea-credinţă a măsurilor de supraveghere sau a obligaţiilor impuse prin prezenta hotărâre, instanţa revocă suspendarea şi dispune executarea pedepsei în regim de detenţie. Pedeapsa complementară se va executa începând cu data rămânerii definitive a prezentei sentinţe conform art. 68 alin. 1 lit. b din Codul penal, iar pedeapsa accesorie se va executa doar în caz de revocare a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei. 3. În temeiul art. 396 alin. 6 rap. la art. 16 alin. 1 lit. f din Codul de procedură penală dispune încetarea procesului penal faţă de inculpata R.T., în ceea ce priveşte săvârşirea a două infracţiuni de favorizarea făptuitorului prev. de art. 269 alin. 1 din Codul penal întrucât s-a împlinit termenul general de prescripţie a răspunderii penale pentru aceste infracţiuni. Constată că persoana vătămată G.D.T. nu a formulat pretenţii civile în prezenta cauză. În baza art. 272 din Codul de procedură penală stabileşte în favoarea Baroului Cluj suma de 800 lei cu titlu de onorarii parţiale pentru apărători din oficiu – av. Stănilă (fostă Grama) Camelia Valentina şi Catuna-Grunea Emanuela Maria – câte 400 lei, ce se vor avansa din fondul special al Ministerului Justiţiei. În temeiul art. 274 alin. 2 din Codul de procedură penală obligă pe inculpatul C.M. A. să plătească în favoarea statului suma de 5000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare, iar pe inculpata N.N. N. suma de 3500 lei cu acelaşi titlu. În temeiul art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală restul cheltuielilor judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţia procurorului, a inculpaţilor şi a persoanei vătămate, prin intermediul grefei instanţei de judecată, azi 01.08.2022.
Document: Hotarâre  179/2022  01.08.2022

Decizia nu este definitivă, putând fi contestată prin apel și recurs! 

Chiorean este în arest preventiv, fiind acuzat de 3 acte de șantaj și unul de tulburare a liniștii publice.

spot_imgspot_img
spot_img
spot_img

Ultimele știri

Mentalitate pur-românească: înainte o țigară canceroasă, apoi tratament pulmonar

O situație incredibilă se propagă, deja, de prea multă...

Cod galben de ceață în zona Turda – Câmpia Turzii! Se poate forma ghețuș și polei

Administrația Națională de Meteorologie a remis, în această dimineață,...

Newsweek: Ovidiu Vancea era REABILITAT și AVEA DREPT DE PRACTICĂ

Website-ul de știri, Newsweek, este primul organ de main-stream...

2.7 milioane de lei, prin PNRR, vin la Turda

Astăzi, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Attila Cseke,...
spot_img

Newsletter

spot_img

Descoperă!

AUTOTURISME CĂUTATE DE AUTORITĂŢILE BRITANICE, DEPISTATE DE POLIŢIŞTII DIN ALBA

Poliţiştii din Alba au depistat 3 autoturisme căutate de...

Comunicat de presă Data 12 Iunie...

ANDALEX SMART S.R.L., în calitate de beneficiar,...

La Campia Turzii s-a montat a doua baterie de pubele subterane

In contextul urgentarii masurilor necesare a fi implementate la...

În atenția participanților la trafic din Municipiul Câmpia Turzii

Primăria Municipiului Câmpia Turzii aduce la cunoștință participanților la...

Accident rutier intre Tureni si Martinesti

Circulatia este ingreunata, in acest moment, intre Tureni si...
spot_img
spot_imgspot_img

Cancerul spulberă visurile unei adolescente de 17 ani. Andreea are nevoie de ajutor!

2,7 milioane de oameni din Uniunea Europeană au fost diagnosticați cu cancer, într-un singur an. 1,3 milioane au murit din această cauză. Un studiu...

Accident rutier – o mașină de Poliție a fost LOVITĂ la Câmpia Turzii

Când te grăbești și ești teribilist, se întâmplă lucruri groaznice! Un incident rutier s-a petrecut, în această seară, la intersecția străzilor Gheorghe Barițiu și 1...

Daniel Doboș, mesaj tranșant pentru Andrei Suciu: „TU NU EȘTI USERIST! Când noi eram gazați, în Piața Victoriei, tu creșteai ardei!”

https://www.facebook.com/pierre.dassilu11/videos/2723834071221677/?multi_permalinks=1211969775818561&notif_id=1594885806685425&notif_t=group_highlights În ultimul an, fostul președinte al USR Turda, Daniel Doboș, a demonstrat de mai multe ori că are curaj, că este vertical și că...
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner
%d bloggers like this: