16 C
Turda
Saturday, August 13, 2022
spot_img
HomeȘtiri TurdaAdio, Simona Baciu - cine va fi noul director al Salinei Turda?

Adio, Simona Baciu – cine va fi noul director al Salinei Turda?

Date:

spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -

Întrucât mandatul ei de director general al societății Salina Turda S.A. s-a încheiat, compania ARC Consulting a demarat procedurile în vederea recrutării noului director general pentru cea mai profitabilă companie din Turda.

„ SALINA TURDA S.A. organizează concurs pentru selecția candidaților pentru postul de director general pe o perioadă de maxim 4 ani.

Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succesive:

Etapa I – selecția dosarelor candidaților.

Etapa a II-a – test scris și interviu pentru candidații declarați “admiși” după etapa I.

DIRECTOR GENERAL – Condiții obligatorii

Studii superioare finalizate cu diploma de licenta
Atestat de manager în activitatea de turism (eliberat de minim 2 ani)
Experienţă profesională generală, de cel puțin 10 ani, în domeniul studiilor superioare
Experienţă de minim 7 ani în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat.*(art.143 din legea 31/1990)
Fără înscrisuri în cazierul judiciar
Fără înscrisuri în cazierul fiscal
Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverintei medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitătile sanitare abilitate.
Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:

Curriculum Vitae – model european conf. H.G. nr. 1021/2004;
Copie act de identitate;
Copie documente care atestăpregătirea profesională;
Documente care atestă experiența în administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carnet de muncăsau Adeverință, după caz);
Cazier fiscal;
Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior
Declarație pe proprie răspundere dată în conf. Cu prev. Art. 326 Cod Penal, din care sărezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de administrator într-o societate, conf. Prev. L 31/1990 republicată privind societățile și a prev. OUG 109/2011 cu completările și modificările ulterioare (Declarația se obține și se completează la depunerea dosarului);
Declaraţie privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese
(Declarațiile se solicită anterior trimiterii documentelor la adresa office@arc-consulting.ro).

Criterii de evaluare/selecție:

Competenţe specifice sectorului de activitate;
Competențe profesionale de importanță strategică;
Cunoștințe de Guvernanță corporativă;
Competențe sociale și personale;
Gradul de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor
Bibliografie:

– OUG 109/2011, guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

– HG 722/28.09.2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

– Legea 31/16.11.1990 – privind societățile comerciale, actualizată.

Dosarele de candidatură vor avea specificat postul pentru care se candidează și se vor depune electronic la adresa de e-mail office@arc-consulting.ro. Informaţii suplimentare puteţi obţine la numărul de telefon: 0733661233, persoană de contact Elena Căprar.

Data limită pentru depunerea dosarelor: 2 decembrie 2018.”, este anunțul publicat de ARC Consulting.

Deși mandatul său s-a încheiat, Simona Baciu poate continua ca director al societății, având în vedere că nu există nicio condiție care să o excludă din concurs.

Pe de altă parte, devreme ce sub conducerea sa, Salina Turda a înflorit, fiind cea mai bună companie din România în trei ani de zile și având profituri uriașe, nu ar exista niciun impediment în vederea realegerii acesteia pe postul de director general.

Comentarii

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
%d bloggers like this: