Adevărul despre presupusele prejudicii constatate de Curtea de Conturi la Consiliul Județean

spot_imgspot_img

Pentru o corectă informare a publicului referitor la presupusele „prejudicii” constatate de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Cluj în urma misiunii de audit financiar pe anul 2017, în contextul în care Consiliul Județean Cluj a fost în permanență deschis în relația cu mass-media și dispus a furniza clarificări, forul administrativ județean formulează următoarele precizări:

Raportul de audit financiar și procesul verbal conținând constatările și concluziile auditului financiarvizează preponderent erori de evidențiere în contabilitate și alte aspecte procedurale, chestiuni radical diferite de eventuale prejudicii și care, evident, nu trebuie să fie confundate!

Mai mult decât atât, presupusele nereguli nu vizează doar activitatea Consiliului Județean, ca instituție,marea majoritate a acestoraaparținând unora din cele peste 40 de entități publice subordonate forului administrativ județean.

În același timp, un aspect extrem de important îl constituie faptul că o mare parte a acestor abatericonstatate de Camera de Conturifuseseră deja soluționate la data misiunii de audit financiar sau în timpul misiunii de audit, așa cum rezultă din chiar procesul verbal de constatare!

Referitor la suma de 15.746 lei reprezentând bursă profesională acordată de Liceul Tehnologic Special „Samus” Cluj-Napoca, achitată în mod eronat din bugetul județului în loc de bugetul de stat, aceasta a fost dejarecuperată la bugetul județului încă din data de 15 noiembrie 2018.

Aspectele sesizate de către Curtea de Conturi în ceea ce privește Programele derulate cu instituțiile de învățământ (lapte, corn și măr) se referă, în principal, la existența unor diferențe între numărul de porții acordate de instituțiile de învățământ și prezența elevilor (diferențe generate de faptul că, în unele cazuri, în comunități sărace, elevii sunt prezenți la școală până primesc respectivele produse iar ulterior pleacă de la școală). În acest sens, în vederea recuperării sumelor consemnate, au fost emise notificăriinstituțiilor de învățământ, până la această dată fiind deja încasate la bugetul județului o parte din sume.

Referitor la suma achitată în mod eronat pentru chiria spațiului în care funcționează Centrul Militar Zonal, aceasta va fi recuperată de la bugetul de stat conform procedurilor legale, neexistând niciun risc în acest sens. În ceea ce privește sumele aferente situațiilor de lucrări de modernizare urmare a aplicării ratei inflației eronate precum și pentru plățile din cadrul programelor de cultură și tineret, au fost deja transmise notificări în vederea recuperării sumelor, în caz de nerestituire a banilor urmând ca beneficiarii să fie acționați în instanță.                       *

*       *

În ceea ce privește presupusele abateri constatate de Camera de Conturi și care fuseseră deja soluționate la data misiunii sau în timpul misiunii de audit, se impune a fi precizat:

– situațiile financiare centralizatoare la data de 31.03.2018 au fost întocmite corect în ceea ce privește raportarea valorii clădirilor si terenurilor de către U.A.T. Județul Cluj și Școala Specială pentru Deficienți de Auz „Kozmutza Flora” (18.822.327 lei);

– au fost înregistrate în evidența contabilă la valoare justă terenurile care aparțin domeniului public al județului Cluj, aflate în administrarea Consiliului Județean Cluj, prin Consiliul de administrație al unităților de învățământ special (8.059.312 lei);

– a fost înregistrată în evidența contabilă în conturi extrabilanțiere garanția de bună execuție constituită în cadrul contractelor încheiate pentru lucrările de modernizare a drumurilor județene (754.840,38 lei);

– au fost evidențiate în contabilitatea instituțiilor de învățământ special drepturile cuvenite copiilor cu cerințe educaționale speciale și au fost efectuate unele înregistrări pentru corectarea evidenței contabile.

Biroul de presă

26 martie 2019

spot_img
%d bloggers like this: