spot_img
spot_img
spot_imgspot_img
spot_img

Aberație a judecătorilor de la Turda – au condamnat un bărbat la închisoare, deși se împăcase cu victima sa!

În anumite cazuri, atunci când partea vătămată își retrage plângerea, cauza penală încetează, INDIFERENT de momentul în care este retrasă plângerea.

Ei bine, se pare că de această parte a legii au uitat judecătorii de la Turda, care l-au condamnat pe un bărbat la 1 an și 6 luni de închisoare cu suspendare, pentru loviri și alte violențe, deși victima sa își retrăsese plângerea prealabilă.

„Tip solutie: Condamnare fără acord de recunoaştere
Solutia pe scurt: DISPUNE În baza art.396 al.2 şi 10 cod procedură penală, condamnă pe inculpatul S A , la pedeapsa de: – 1 an şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe, prev. de art.193 al.2 cod penal; În baza art.91 cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal. În temeiul art.93 al.1 cod penal obligă inculpatul S A L , ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Cluj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b din Codul penal impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: – să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţiile din comunitate. În baza art.93 al.3 cod penal pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 80 de zile în cadrul Primăriei mun. Turda/mun. Câmpia Turzii. În temeiul art. 404, alin. 2 din Codul de procedură penală atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 din Codul penal privind revocarea executării pedepsei sub supraveghere. În temeiul art.19,25, 397 cod procedură penală, art.1357 cod civil admite în parte acţiunea civilă formulată de persoana vătămată R M şi obligă inculpatul la plata sumelor de 820 lei, cu titlu de daune materiale şi dobânda legală de la 30.09.2020 calculată până la achitarea integrală şi de 10.000 euro cu titlu de daune morale. Ia act că Spitalul Cl J de U Cluj-Napoca şi S M Turda nu s-au constituit părţi civile în cauză. În baza art.276 al.1 cod procedură penală obligă inculpatul S A L să plătească părţii civile R M suma de 4.000 lei cheltuieli judiciare, reprezentând onorariu avocat. În baza art. 274 alin.1 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispoziţie prin mijlocirea grefei instanţei”, este soluția dată de Judecătoria Turda în mai 2022.

Bineînțeles că inculpatul a contestat decizia Judecătoriei Turda, iar Curtea de Apel Cluj i-a dat dreptate.

„Tip solutie: Încetat procesul penal
Solutia pe scurt: În baza art. 421 pct. 2 lit. a Cod procedură penală admite apelul declarat de inculpatul S A L ( împotriva sentinţei penale nr. 142 din 03.05.2022 a Judecătoriei Turda pe care o desfiin?ează cu privire la soluţionarea laturii penale ?i civile a cauzei privind pe apelant şi pronunţând o nouă hotărâre în aceste limite: În temeiul art. 396 alin. 6 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. g din Codul de procedură penală încetează procesul penal derulat faţă de inculpatul S A L cu privire la săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violen?e prev. de art 193 alin 2 Cod penal ca urmare a retragerii plângerii prealabile formulată de partea civilă R M . Înlătură dispoziţiile instanţei de fond cu privire la obligarea inculpatului la plata către persoana vătămată R M a sumelor reprezentând daune materiale şi morale. Va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate, în măsura în care nu contravin prezentei decizii. În temeiul art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea apelului vor rămâne în sarcina statului. Definitivă. Pronun?ată prin punerea deciziei la dispozi?ia inculpatului, a păr?ii civile ?i a procurorului, azi, 29.12.2022
Document: Hotarâre  1698/2022  29.12.2022”. este decizia Curții de Apel Cluj.

spot_img
spot_img
spot_img