16 C
Turda
Saturday, September 24, 2022
spot_img
HomeȘtiri Aiud48 de proiecte de hotarare in dezbaterea consilierilor aiudeni

48 de proiecte de hotarare in dezbaterea consilierilor aiudeni

Date:

spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -

Miercuri, 24 aprilie 2019, începând cu ora 14:00, în Sala Ion I.C. Brătianu a Primăriei municipiului Aiud, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Local.


Ședința va avea următorul proiect al ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al exercițiului bugetar pentru anul 2018 al Centrului Cultural”Liviu Rebreanu” Aiud.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pentru anul 2018 al Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pentru anul 2018 al Spitalului Municipal Aiud.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pentru anul 2018 al Municipiului Aiud.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Centrului Cultural”Liviu Rebreanu” Aiud cumulat la 31.03.2019.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Serviciului Public Administrația Patrimoniului Local Aiud cumulat la 31.03.2019.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Spitalului Municipal Aiud cumulat la 31.03.2019.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor la secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare cumulate la 31.03.2019 pentru Municipiul Aiud
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2018 și a anilor anteriori.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 10. Proiect de hotărâre privind desființarea personalității juridice a Direcției de Asistență Socială a municipiului Aiud și aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Aiud și Direcției de Asistență a Municipiului Aiud din subordinea Consiliului Local Aiud, fără personalitate juridică
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pentru anul 2019 ale Centrului Cultural „Liviu Rebreanu” Aiud.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli și a listei de investiții pentru anul 2019 ale Serviciului Public Administraţia Patrimoniului Local Aiud.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli și a listei de investiții pentru anul 2019 ale Spitalului Municipal Aiud.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al municipiului Aiud pe anul 2019.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020 în Municipiul Aiud.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de ocupare temporară a domeniului public/privat al Municipiului Aiud și modalitatea de încasare a taxelor aferente ocupării.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 17. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local reprezentând cotizația Municipiului Aiud aferentă anului 2019 datorată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”SALUBRIS ALBA”.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 18. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local reprezentând cotizaţia pentru anul 2019 la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “APA ALBA“.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 19. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local reprezentând cotizaţia pentru anul 2019 la Asociaţia “Oraşe Energie România” Braşov (OER).
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 20. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local reprezentând cotizația pentru anul 2019 la Asociația „ȚARA VINULUI”.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 21. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 3 din 09 ianuarie 2019 privind înființarea Unității de management a proiectului ’’ECO AGREMENT AIUD – Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga’’.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 4 din 09 ianuarie 2019 privind înființarea Unității de management a proiectului Respect pentru bunicii comunității aiudene’’.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici reactualizați în luna aprilie 2019 pentru obiectivul de investiții ’’ECO AGREMENT AIUD – Zone de agrement Avram Iancu și Ecaterina Varga’’.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 24. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietate a unor terenuri, conform art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale în Municipiul Aiud pentru anul 2019.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 26. Proiect de hotărâre privind repartizarea cu titlu gratuit a parcărilor nr. 163 amplasata pe Str. SERGENT HAȚEGAN, nr. 374 amplasată pe str. AXENTE SEVER și nr. 178 amplasată pe str. MIHAI VITEAZU din Municipiul Aiud.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 27. Proiect de hotărâre privind repartizarea cu titlu gratuit a parcărilor nr. 64 situată pe str. Transilvaniei din Municipiul Aiud.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 28. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe un termen de 5 ani, în favoarea ASOCIAŢIEI MARIA AGAPIA – Aiud, cu sediul în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 5, jud. Alba, a imobilului spaţiu – compus din 2 încăperi, în suprafaţă totală de 41 m.p., situat administrativ în Aiud, str. Tribun Tudoran, nr. 5, jud. Alba.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 29. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă către Fundația ,,Corneliu Coposu” a imobilului spațiu situat administrativ în Municipiul Aiud, str. Cuza-Vodă, nr. 7, jud. Alba, cu suprafața totală de 35 m.p.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 30. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Palatul Copiilor Alba Iulia a 5 încăperi din imobilul situat în Municipiul Aiud, str. Ecaterina Varga, nr.41 , cu suprafaţa totală de 454,21 mp.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 31. Proiect de hotărâre privind scrierea, depunerea și implementarea unui proiect, în parteneriat și aprobarea Acordului de parteneriat cu Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 prin intermediul Fondului Român de Dezvoltare Socială (FRDS) Apelul nr. 2 “Educație incluzivă pentru copii și tineri în situații de risc”.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 32. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentaţiei tehnice de parcelare, a Raportului de evaluare și aprobarea concesionării prin licitație publică a loturilor formate din imobilul teren înscris CF 92170 Aiud cu nr. cad. 92170 ( nr. top. 2091/2/5), categorie de folosință curți construcții, proprietar Municipiul Aiud domeniu privat.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea autentificării contractului de vânzare cumpărare pentru imobilul înscris în CF nr. 71280-C1-U4 Aiud, (provenit din conversia de pe hârtie a CF nr.10838 Aiud) cu nr. top. 624/1/I în suprafaţă de 47 mp, reprezentând spațiu comercial nr.1 și cota de teren aferentă spațiului în suprafață de 24/314 mp, proprietar în regim de carte funciară Statul Român în cotă de 1/1 părţi, situat administrativ în Aiud, str. Cuza Vodă, nr.8, jud. Alba.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 34. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a loturilor de teren nr. 2, 8, 9 și 14 cu suprafaţa de 17 mp fiecare , părți componente ale imobilului “Construcţie corp A”, situat în Municipiul Aiud, Piaţa Agroalimentară Dr. Constantin Hagea.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 35. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 74/2018, respectiv modificarea prin act adițional a contractului de delegare de gestiune nr. 10136 din 16.08.2010, încheiat cu operatorul serviciilor de salubritate.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 36. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea evenimentului „Cupa Tineretului la Fotbal – Cireși de Mai”.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 37. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea evenimentului „Ziua familiei” („O jumătate de secol împreună”).
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 38. Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea evenimentului „Ziua Europei”.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 39. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Municipiului Aiud alocate pentru activități nonprofit de interes local, precum și pentru stabilirea componenței comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor pentru finanţări nerambursabile și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru anul 2019.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 40. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru anul 2019 ale Spitalului Municipal Aiud.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 41. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului înregistrat sub nr. 8319/17.04.2019, la registratura Municipiului Aiud, al Comisiei de specialitate nr. I – Juridică, buget finanțe din cadrul Consiliului Local Aiud, în legătură cu cercetările efectuate corespunzător HCL nr. 68/15.03.2019, respectiv constatările privind gravitatea abaterii și sancțiunea propusă în sarcina doamnei Danciu Ionela Mariana, consilier local independent în Consiliul Local Aiud .
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 42. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. „SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN ZONĂ DE LOCUIT ÎN ZONĂ DE COMERȚ ȘI SERVICII”, Aiudul de Sus, str. Moților, nr. 71.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 43. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. „ZONA DE PRODUCTIE STRADA PALTINIS- CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, DEPOZIT SI ANEXE UTILITARE (CANTINA, CENTRALA TERMICA, GARDEROBA PERSONAL SI BIROURI)”, Aiud, str. Păltiniș, nr. 25-27.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 44. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din HCL nr. 174/30.09.2015 prin care s-a aprobat P.U.Z. „CONSTRUIRE CAPELA, CLOPOTNITA, IMPREJMUIRE SI AMENAJARE CIMITIR”, Aiud, str. Tudor Vladimirescu, FN.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 45. Proiect de hotărâre privind aprobare documentației tehnice PUZ – „ZONA DE SERVICII SI COMERT”, Aiud, str. Tudor Vladimirescu, nr. 100B.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 46. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 33 din 11 februarie 2019 privind însușirea Documentației tehnice de parcelare și aprobarea concesionării prin licitație publică a lotului 1 din imobilul teren înscris în CF 92160 Aiud cu nr. cad. 92160 (nr. top. 2090/2/1/1, 2091/2/1) categorie de folosință curți construcții, proprietar Municipiul Aiud, domeniul privat.
  Iniţiatori: Grupul consilierilor PSD Rusu Liviu Octavian
  Dărămuș Nicolae Bogdan Gruiță Ioan
  Ciortea Aurel
  Lazăr Simona Maria
  Ciortea Ștefania Liana
 47. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului aferent activităților de prestări servicii silvice de administrare a fondului forestier, proprietate public a municipiului Aiud pe anul 2018, în derularea contractului de administrare nr. 1144/12.04.2018, prestator Ocolul Silvic Abrud R.A.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea
 48. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, anexă la Contractul de administrare a fondului forestier proprietate publică a Municipiului Aiud nr. 1144/2018 încheiat cu Ocolul Silvic Abrud R.A.
  Iniţiator: Primar Iulia Adriana Oana Badea

Comentarii

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
%d bloggers like this: