web analytics
Home DEZVĂLUIRI Citește TOATE PREVEDERILE ordonanței militare numărul 2 din 21 martie 2020

Citește TOATE PREVEDERILE ordonanței militare numărul 2 din 21 martie 2020

- Publicitate -

ORDONANȚA MILITARĂ
nr. 2 din 21.03.2020
privind măsuri de prevenire a răspândire a COVID-19


Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind
regimul stării de asediu şi regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea
I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu
modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații Speciale de
Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 13 din 21.03.2020,
În temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind
instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
212 din 16 martie 2020, al pct. 3 -5 din anexa nr. 2 la același decret și al art. 20 lit. n) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare,
Ministrul afacerilor interne emite următoarea

Ordonanță militară

Art.1. – (1) Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară.
(2) Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de urgență.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 2. – (1) Se suspendă temporar activitățile de comercializare cu amănuntul, a produselor
și serviciilor, în centrele comerciale în care-și desfășoară activitatea mai mulți operatori economici,
cu excepția vânzării produselor alimentare, veterinare sau farmaceutice și a serviciilor de curățătorie.
(2) Prin centru comercial se înțelege „structura de vânzare cu suprafața medie sau mare în care
se desfășoară activități de comercializare cu amănuntul de produse, servicii de piaţă şi de alimentaţie
publică, ce utilizează o infrastructură comună şi utilităţi adecvate”, astfel cum este reglementat în
anexa la Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată, cu modificările și completările
ulterioare.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 3. – (1) Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei se efectuează numai cu
respectarea măsurilor generale de prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup
de persoane.
(2) Prin formarea unui grup de persoane se înțelege alăturarea unui număr mai mare de 3
persoane care nu locuiesc împreună.

Art. 4. – În intervalul orar 06.00 – 22.00, se recomandă ca circulația persoanelor în afara
locuinței/gospodăriei să se efectueze numai pentru următoarele motive:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv deplasarea între locuință/gospodărie și
locul/locurile de desfășurare a activității profesionale, atunci când activitatea profesională este
esențială și nu poate fi amânată sau desfășurată de la distanță;
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și
animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor
vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
e) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală
a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.

Art. 5. – (1) În intervalul orar 22.00 – 06.00, circulația persoanelor în afara
locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la art. 4.
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să
prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de
angajator sau o declarație pe propria răspundere.
(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să
prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată
în prealabil.
(4) Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă nume și prenume, data nașterii, adresa
locuinței/ gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și
semnătura.
(5) Măsura se aplică începând cu data de 23 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 6. – (1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei
de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, cu excepția situației în care aceștia tranzitează teritoriul
României, pe culoare de tranzit, organizate prin înțelegeri cu statele vecine.
(2) Prin excepție, este permisă intrarea pe teritoriul României a cetățenilor străini și apatrizilor
care fac parte din următoarele categorii:
a) sunt membri de familie ai cetățenilor români;
b) sunt membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale
Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
c) sunt persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document
echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile române potrivit Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit
dreptului Uniunii Europene;
d) sunt persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere
sau un alt document echivalent;
e) este personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal
militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
f) sunt pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;
g) sunt pasageri care călătoresc din motive imperative (medicale sau familiale);
h) sunt persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.
(3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României.

Art. 7. – (1) Persoanele izolate la domiciliu, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19,
care părăsesc locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt
considerate persoane cu risc crescut de contagiozitate și sunt conduse de forțele de ordine publică
și plasate în carantină instituționalizată, sub pază.
(2) Persoanele carantinate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, care părăsesc
locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente, sunt carantinate pentru
o nouă perioadă de 14 zile.
(3) Măsurile dispuse potrivit alin.(1) și (2) nu exonerează persoanele de răspunderea
contravențională sau penală.
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Art. 8. – (1) Autoritățile administrației publice locale au obligația să identifice și să țină
evidența persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susținători sau altă formă de ajutor, și să asigure
sprijin acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara locuințelor.
(2) Evidențele se actualizează și se raportează săptămânal la centrul județean/ al municipiului
București de coordonare și conducere a intervenției.
(3) Comitetele locale, județene și al municipiului București pentru situații de urgență identifică
modalități de sprijin pentru persoanele prevăzute la alin.(1).
(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Art. 9. – (1) Ordonanța militară nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgență, care privesc
aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.219 din 18 martie 2020, se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 se introduc două noi alineate, alin.(2) și (3), cu următorul cuprins:
„(2) Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult, de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul
publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.
(3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la
care pot participa maximum 8 persoane, cât și împărtășirea credincioșilor bolnavi la domiciliul
acestora”.
2. După alineatul (2) al articolului 4, se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul
cuprins:
„(3) Prevederile alin.(1) și (2) se aplică și conducătorilor autovehiculelor de transport marfă
cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4t”.
3. După alineatul (2) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul
cuprins:
„(3) Alte excepții de la interdicția prevăzută la alin.(1) se stabilesc prin ordin al ministrului
sănătății.”
(2) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul
Oficial al României, Partea I.

Art. 10. – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei
ordonanțe militare:
a) Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, Agenția Națională de
Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și conducătorii
autorităților administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la art.1 și 2;
b) Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția locală, pentru măsurile prevăzute la
art. 3, 5 și 7;
c) Poliția de Frontieră Română, pentru măsura prevăzută la art. 6.
(2) Nerespectarea măsurilor de primă urgență prevăzute la art.1 – 7 atrage răspunderea
disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art.27 din
Ordonanța de urgență nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate
contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanța de
urgență nr.1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 11. – (1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin
mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin 2 zile de la data publicării, despre conținutul
prezentei ordonanțe militare.

- Advertisement -
- Advertisement -

RefleqtMedia pe rețelele de socializare

2,200FansLike
400FollowersFollow
328SubscribersSubscribe

Citește

Andreea Iușcă intră în cursa pentru Consiliul Local din partea ALDE

Daca ieri va prezentam primii 4 candidati pe care ALDE ii propune pentru Consiliul Local Campia Turzii, astazi va prezentam prima figura...

Sesiune de recrutări ROMCAB, mâine, la Palatul Cultural Câmpia Turzii

Cetățenii care sunt în căutarea unui loc de muncă stabil și bine plătit sunt așteptați mâine, 27 iunie 2020, între orele 9:00...

ROMCAB ANGAJEAZĂ!

OPERATORI UTILAJE ELECTRICIENI INGINERI ELECTRONIȘTI / AUTOMATIZĂRI STIVUITORIȘTI PERSONAL PLANIFICARE – LANSARE – URMĂRIRE PRODUCȚIE ASISTENT MANAGER ÎNGRIJITOR SPAȚII VERZI   SE OFERĂ: SALARIU NET (ÎN MÂNĂ)...

Locuri de munca, chiar in orasul tau!

Esti sofer? Detii permis de conducere categoria D si atestat?  Vino la Daghemana! Principalul operator de transport rutier din Campia Turzii ANGAJEAZA! Se ofera...

Ultimele știri

Andreea Iușcă intră în cursa pentru Consiliul Local din partea ALDE

Daca ieri va prezentam primii 4 candidati pe care ALDE ii propune pentru Consiliul Local Campia Turzii, astazi va prezentam prima figura...

Vezi rezultatele ambulantierilor de la Câmpia Turzii

Astazi au venit rezultatele testelor Covid19 la toti angajatii punctului de lucru Câmpia Turzii a SAJ Cluj. Toti angajatii, inclusiv sotia asistentului medical...

“Mâna Maicii Domnului” – leac anti-Covid19

în Postul Adormirii Maicii Domnului, o informatie extrem de importanta zguduie din temelii tot ce banuiam ca stim despre Covid19. Decoctul de "Mâna...

Când te ia gura pe dinainte și-ți dai aiurea cu părerea = OOPS, EROARE!

Joi, 13 august, în Sala de Protocol a Primăriei Turda va avea loc adunarea generală a asociaților de la ACS Sticla Arieșul...

PROIECTUL ORDINII DE ZI AL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE online cu convocare de îndată a CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA...

1.1. PROIECT DE HOTARARE  privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Felezeu Cristian George şi declararea ca...
- Advertisement -
Country/Region
Confirmed cases
Deaths
Recovered
Active cases
USA
5,251,997
166,201
2,716,593
2,369,203
Brazil
3,057,470
101,857
2,163,812
791,801
India
2,271,586
45,388
1,584,162
642,036
Russia
897,599
15,131
703,175
179,293
South Africa
563,598
10,621
417,200
135,777
Mexico
485,836
53,003
327,993
104,840
Peru
483,133
21,276
329,404
132,453
Colombia
397,623
13,154
221,485
162,984
Chile
375,044
10,139
347,342
17,563
Spain
370,060
28,576
0
341,484
Iran
331,189
18,800
288,620
23,769
UK
311,641
46,526
0
265,115
Saudi Arabia
289,947
3,199
253,478
33,270
Pakistan
285,191
6,112
261,246
17,833
Bangladesh
263,503
3,471
151,972
108,060
Argentina
253,868
4,764
174,974
74,130
Italy
250,825
35,209
202,248
13,368
Turkey
241,997
5,858
224,970
11,169
Germany
218,514
9,265
198,900
10,349
France
202,775
30,340
82,836
89,599
Iraq
153,599
5,464
109,790
38,345
Philippines
139,538
2,312
68,432
68,794
Indonesia
128,776
5,824
83,710
39,242
Canada
120,132
8,987
106,355
4,790
Qatar
113,262
188
109,993
3,081
Kazakhstan
100,164
1,269
73,702
25,193
Egypt
95,666
5,035
53,779
36,852
Ecuador
94,701
5,932
78,608
10,161
Bolivia
91,635
3,712
30,823
57,100
Israel
85,354
619
60,019
24,716
China
84,712
4,634
79,284
794
Ukraine
83,115
1,951
44,934
36,230
Sweden
82,972
5,766
0
77,206
Oman
82,050
533
76,720
4,797
Dominican Republic
80,499
1,328
44,910
34,261
Panama
75,394
1,664
49,510
24,220
Belgium
74,620
9,879
17,792
46,949
Kuwait
73,068
486
64,759
7,823
Belarus
69,005
592
65,219
3,194
Romania
63,762
2,764
30,585
30,413
UAE
62,966
358
56,961
5,647
Netherlands
59,194
6,157
0
53,037
Guatemala
56,987
2,222
45,589
9,176
Singapore
55,353
27
49,609
5,717
Poland
52,961
1,821
37,150
13,990
Portugal
52,825
1,759
38,600
12,466
Japan
47,990
1,047
33,058
13,885
Honduras
47,872
1,506
6,649
39,717
Nigeria
46,867
950
33,346
12,571
Bahrain
44,397
163
41,209
3,025
Ghana
41,212
215
38,727
2,270
Armenia
40,593
803
33,157
6,633
Kyrgyzstan
40,455
1,478
32,734
6,243
Afghanistan
37,269
1,344
26,415
9,510
Switzerland
36,895
1,990
32,400
2,505
Algeria
35,712
1,312
24,920
9,480
Morocco
34,063
516
24,524
9,023
Azerbaijan
33,647
492
30,642
2,513
Uzbekistan
31,545
202
22,992
8,351
Serbia
28,262
646
18,965
8,651
Moldova
27,841
850
19,300
7,691
Kenya
26,928
423
13,495
13,010
Venezuela
26,800
229
16,930
9,641
Ireland
26,768
1,772
23,364
1,632
Nepal
23,948
83
16,664
7,201
Costa Rica
23,872
244
7,823
15,805
Ethiopia
23,591
420
10,411
12,760
Austria
22,245
723
20,123
1,399
Australia
21,713
331
12,144
9,238
El Salvador
21,269
570
9,875
10,824
Czechia
18,494
390
12,983
5,121
Cameroon
18,042
395
15,320
2,327
Côte d'Ivoire
16,798
105
13,052
3,641
Denmark
14,959
621
12,988
1,350
S. Korea
14,660
305
13,729
626
Palestine
14,510
102
8,045
6,363
Bosnia
14,498
425
8,159
5,914
Bulgaria
13,512
459
7,980
5,073
Madagascar
13,317
152
11,276
1,889
Sudan
12,033
786
6,282
4,965
Macedonia
11,942
528
8,087
3,327
Senegal
11,380
238
7,449
3,693
Norway
9,684
256
8,857
571
DRC
9,499
225
8,375
899
Malaysia
9,103
125
8,809
169
French Guiana
8,324
49
7,549
726
Zambia
8,275
241
7,004
1,030
Gabon
8,006
51
5,823
2,132
Guinea
7,930
50
6,898
982
Tajikistan
7,827
62
6,614
1,151
Haiti
7,649
183
4,982
2,484
Finland
7,623
333
6,980
310
Paraguay
7,234
82
5,276
1,876
Luxembourg
7,216
121
6,170
925
Lebanon
6,812
80
2,290
4,442
Mauritania
6,555
157
5,570
828
Albania
6,536
200
3,379
2,957
Libyan Arab Jamahiriya
5,929
125
724
5,080
Greece
5,749
213
3,804
1,732
Croatia
5,649
158
4,906
585
Djibouti
5,347
59
5,120
168
Maldives
5,157
20
2,835
2,302
Equatorial Guinea
4,821
83
2,182
2,556
Zimbabwe
4,748
104
1,524
3,120
Hungary
4,746
605
3,527
614
Malawi
4,674
146
2,430
2,098
Central African Republic
4,641
60
1,721
2,860
Hong Kong
4,182
58
3,052
1,072
Nicaragua
3,902
123
2,913
866
Montenegro
3,696
68
2,521
1,107
Congo
3,664
58
1,589
2,017
Thailand
3,351
58
3,163
130
Swaziland
3,309
61
1,634
1,614
Somalia
3,227
93
1,728
1,406
Namibia
3,101
19
715
2,367
Mayotte
3,068
39
2,835
194
Cuba
3,046
88
2,460
498
Cabo Verde
2,883
32
2,128
723
Sri Lanka
2,875
11
2,622
242
Slovakia
2,615
31
1,874
710
Mali
2,573
125
1,969
479
Suriname
2,489
30
1,674
785
South Sudan
2,470
47
1,175
1,248
Mozambique
2,411
16
860
1,535
Lithuania
2,283
81
1,679
523
Slovenia
2,272
129
1,960
183
Estonia
2,167
63
1,968
136
Rwanda
2,152
7
1,392
753
Guinea-Bissau
2,088
29
1,015
1,044
Benin
2,001
38
1,681
282
Iceland
1,962
10
1,838
114
Sierra Leone
1,917
69
1,447
401
Yemen
1,832
518
915
399
Tunisia
1,717
51
1,265
401
Angola
1,679
78
569
1,032
New Zealand
1,570
22
1,526
22
Uruguay
1,364
37
1,146
181
Gambia
1,346
32
227
1,087
Uganda
1,313
9
1,138
166
Latvia
1,293
32
1,078
183
Jordan
1,268
11
1,187
70
Georgia
1,264
17
1,054
193
Syrian Arab Republic
1,255
52
364
839
Cyprus
1,252
19
870
363
Liberia
1,240
79
725
436
Burkina Faso
1,204
54
984
166
Niger
1,158
69
1,062
27
Malta
1,141
9
692
440
Togo
1,067
25
729
313
Botswana
1,066
2
80
984
Jamaica
1,031
14
745
272
Andorra
963
52
839
72
Bahamas
945
15
113
817
Chad
945
76
843
26
Sao Tome and Principe
878
15
800
63
Vietnam
862
16
399
447
Lesotho
781
24
175
582
Diamond Princess
712
13
651
48
San Marino
699
42
657
0
Réunion
690
5
631
54
Aruba
630
3
114
513
Channel Islands
599
47
545
7
Guyana
568
22
189
357
Tanzania
509
21
183
305
Taiwan
480
7
443
30
Burundi
408
1
315
92
Comoros
399
7
369
23
Myanmar
360
6
312
42
Mauritius
344
10
334
0
Martinique
336
16
98
222
Isle of Man
336
24
312
0
Faroe Islands
318
0
225
93
Guadeloupe
317
14
186
117
Mongolia
293
0
263
30
Eritrea
285
0
248
37
Trinidad and Tobago
281
8
138
135
Cambodia
266
0
220
46
Turks and Caicos Islands
216
2
39
175
Papua New Guinea
214
3
53
158
Cayman Islands
203
1
202
0
Gibraltar
202
0
187
15
Sint Maarten
189
17
86
86
Belize
177
2
32
143
Bermuda
158
9
144
5
Brunei
142
3
138
1
Barbados
142
7
112
23
Monaco
133
4
113
16
Seychelles
126
0
125
1
Bhutan
113
0
97
16
French Polynesia
112
0
62
50
Antigua and Barbuda
92
3
76
13
Liechtenstein
89
1
85
3
Saint Martin
78
3
44
31
Saint Vincent and the Grenadines
57
0
52
5
Macao
46
0
46
0
Curaçao
32
1
30
1
Fiji
27
1
18
8
Timor-Leste
25
0
24
1
Saint Lucia
25
0
25
0
Grenada
24
0
23
1
New Caledonia
23
0
22
1
Lao People's Democratic Republic
20
0
19
1
Dominica
18
0
18
0
Saint Kitts and Nevis
17
0
17
0
Greenland
14
0
14
0
St. Barth
13
0
6
7
Caribbean Netherlands
13
0
7
6
Falkland Islands (Malvinas)
13
0
13
0
Montserrat
13
1
12
0
Holy See (Vatican City State)
12
0
12
0
Western Sahara
10
1
8
1
British Virgin Islands
9
1
7
1
MS Zaandam
9
2
0
7
Saint Pierre Miquelon
4
0
1
3
Anguilla
3
0
3
0
Updated on 2020-08-11 15:24