18.1 C
Turda
Friday, July 22, 2022
spot_img
HomeȘtiri Câmpia Turzii12 proiecte de hotărâre pe ordinea de zi a Consiliului Local Câmpia...

12 proiecte de hotărâre pe ordinea de zi a Consiliului Local Câmpia Turzii

Date:

spot_img
spot_img
- Advertisement -

Consilierii locali din Câmpia Turzii se vor reuni, în ședință ordinară, joi 28 iulie 2022, de la ora 13:00.

Pe ordinea de zi a ședinței sunt 12 proiecte de hotărâre, pe care forul deliberativ local le va dezbate.

1. Raport privind monitorizarea activității asistenților personali desfășurată în perioada 1 Ianuarie 2022 – 30 Iunie 2022.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local, bugetul creditelor interne rambursabile, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul instituțiilor finanțate integral din venituri proprii pentru trimestrul II al anului 2022.
3. Proiect de hotărâre privind cofinanțarea de la bugetul local al municipiului Câmpia Turzii, pe anul 2022, a proiectului ”Amenajarea Scuarului Recunoștinței” din orașul Cimișlia, Raionul Cimișlia, Republica Moldova.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării serviciului public de ridicare, transport și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe terenuri aparținând domeniului public/privat al municipiului/statului, a vehiculelor abandonate sau fără stăpân la nivelul municipiului Câmpia Turzii, a Regulamentului, Caietului de Sarcini și Modelului Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al Poliției Locale Câmpia Turzii.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii activității de dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare, inclusiv dreptul de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă activității, în aria administrativ teritorială a municipiului Câmpia Turzii.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru activități de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la contractul de delegare a gestiunii activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, inclusiv dreptul de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă activității, în aria administrativ teritorială a municipiului Câmpia Turzii.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în Municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, et. P, ap. 3.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinței ANL aflată în proprietatea privată a Statului Român și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, situată în Municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Barițiu, nr. 38, bl. D64, et. 3, ap. 42.
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în cadrul Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare depuse în baza O.G. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, în vederea obținerii fondurilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii.
11. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în cadrul Comisiei  de evaluare și selecționare a proiectelor de finanțare depuse  în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, în vederea obținerii fondurilor nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii.
12.Diverse.

Comentarii

- Advertisement -
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
%d bloggers like this: