fbpx
Wednesday, May 31, 2023
spot_img
spot_imgspot_img
HomeȘtiri din zonăMihai Viteazu11 proiecte de hotărâre pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu...

11 proiecte de hotărâre pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local, la Mihai Viteazu

spot_img

În conformitate cu prevederile art. 139, Ordonanța de Urgență 57/2019 ,privind Codul Administrativ și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Mihai Viteazu, jud. Cluj, va invitam la lucrările ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Mihai Viteazu ,ce vor avea loc în data de 23.05.2023 orele 16 si se vor desfășura la sediul Primărie Mihai Viteazu

1Proiect de hotărîre  Privind APROBAREA LUCRĂRILOR CARE AFECTEAZĂ DOMENIUL PUBLIC ȘI/SAU DOMENIU PRIVAT AL COMUNEI MIHAI VITEAZU: aferent proiectului: PLAN URBANISTIC ZONAL: REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC DE ZONĂ PROTEJATĂ ”CHEILE TURZII” județul Cluj având ca beneficiar pe JUDEȚUL CLUJ, pe teren aparținând parțial intravilanului și parțial extravilanului satului Cheia – proprietate privată și publică,

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

2Proiect de hotărîre  Privind modificarea si completarea OBIECTULUI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 2340 DIN 21.05.2004 ȘI A ACTULUI ADIȚIONAL NR. 5003 DIN 29.04.2022 LA CONTRACT având ca părți contractante: Consiliul Local al Comunei Mihai Viteazu, în calitate de concedent și Pîrțilă Dan, în calitate de concesionar – copie

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

3Proiect de hotărîre privind acordarea unor premii elevilor olimpici și a profesorilor îndrumători de la Școala Gimnazială “Mihai Vodă”. Comuna Mihai Viteazu, jud.CluJ,care în anul2022-2023 au obținut premii sau mențiuni la olimpiade și concursuri naționale și internaționale.

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

4Proiect de hotărîre Privind rectificarea bugetului de Venituri proprii și subvenții pe anul 2023, cu suma de 18375lei, provenita din sponsorizări, pentru Școala Gimnaziala Mihai Voda .

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

5Proiect de hotărîre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local al comunei Mihai Viteazu și al situațiilor financiare la 31.12.2022.

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

6Proiect de hotărîre  privind acordarea ajutorului de înmormântare pentru beneficiarii de ajutor social in cuantum de 2000 lei

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

7Proiect de hotărîre  privind modificarea Organigramei si a Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei MIHAI VITEAZU

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

8Proiect de hotărîre  Privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în HCL nr.58/24.11.2020 în sensul ca dintr-o eroare materiala s-a greșit numărul CF si suprafața în sensul ca suprafața în HCL fost identificata ca fiind de 1767mp identificat în CF 52286 Mihai Viteazu aparținând domeniului privat al comunei Mihai Viteazu , în realitate suprafața este de 2686 mp identificata în CF nr.58015 Mihai Viteazu , aparținând domeniul privat al Com.Mihai Viteazu , teren ce deservește activitatea Districtului Turda al Companiei Naționale de administrare a infrastructurii rutiere S.A Direcția Regională Drumuri și Poduri Cluj.

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

9Proiect de hotărîre privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) si UAT Comuna Mihai-Viteazu, jud. Cluj, pentru colaborarea interinstitutionala, in cadrul proiectului ” HUB de servicii MMSS- SII MMSS “, cod MySmis 130963

Ioan ZENG

Primarul comunei

 

10Proiect de hotărîre  Privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în HOTĂRÂRIlE NR. 17/2021 si NR. 96/2022 PRIVIND APROBAREA NOMENCLATURII STRADALE LA NIVELUL COMUNEI MIHAI VITEAZU JUD. CLUJ: MODIFICAREA DENUMIRII UNEI STRĂZI EXISTENTE DIN SAT MIHAI VITEAZU, din STRADA TURDA în STRADA INTRAREA ARMATEI

11 Proiect de hotărîre privind implementarea proiectului „Amenajare spațiu de joacă pentru copii în localitatea Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu, județul Cluj”

Ioan ZENG

Primarul comunei

spot_img
spot_img
spot_img
RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img
spot_img

Most Popular

%d bloggers like this: