Sunday, July 14, 2024
spot_imgspot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Știri similare

spot_img

Related Posts

🥔Ajutor de minimis pentru cultivatorii de cartofi din Comuna Mihai Viteazu

Primăria Comunei Mihai Viteazu anunță lansarea programului de ajutor de minimis pentru cultivatorii de cartofi pentru consum, începând cu data de 23.02.2024.

❗Sprijinul financiar este în valoare de maxim 994,70 lei/ha (echivalentul a 200 euro/ha) și se acordă proporțional cu suprafața cultivată.

Pot beneficia de acest sprijin:

– Toți producătorii agricoli, organizați sau persoane fizice, care cultivă cartofi pentru consum pe minim 0,30 ha;
– Cei care îndeplinesc cumulativ condițiile prevăzute în H.G. nr. 150/22.02.2024.

Termenul limită de depunere a cererilor de înscriere în program este 20 mai 2024 (inclusiv).

📩Cererile se pot depune la Direcția Agricolă Județeană (DAJ) Cluj, în format letric (personal sau prin poștă/curier) sau în format electronic.

Dosarul de solicitare trebuie să conțină următoarele documente:

– Cererea de înscriere în program (formular-tip, Anexa nr. 1 la H.G. nr. 150/22.02.2024);
– Copia B.I./C.I. al solicitantului persoană fizică sau, după caz, al reprezentantului legal/împuternicitului;
– Atestatul de producător valabil până la 31 decembrie 2024 (în cazul persoanelor fizice);
– Împuternicire/procură notarială (dacă este cazul);
– Copia certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau actul în baza căruia își desfășoară activitatea;
– Dovadă cont activ bancă/trezorerie;
– Adeverința în original din Registrul Agricol, aferent anului 2024, care să ateste suprafața cultivată cu cartofi pentru consum;
– Declarații pe propria răspundere completate conform modelelor din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 150/22.02.2024.

ℹ️Informații suplimentare se pot obține pe site-ul: https://www.dadrcj.ro/.

❎Primăria Comunei Mihai Viteazu încurajează cultivatorii de cartofi din comună să se informeze și să se înscrie în programul de ajutor de minimis.

Biroul de presă al Comunei Mihai VIteazu

spot_img

Popular Articles