web analytics
Home Știri din zonă Mihai Viteazu Comuna Mihai Viteazu deschide finanțările pe legea 350/2005 pentru SPORT

Comuna Mihai Viteazu deschide finanțările pe legea 350/2005 pentru SPORT

- Publicitate -

Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu anunta acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele structurilor sportive din comuna, in anul fiscal 2020 .

Autoritatea contractanta-Comuna Mihai Viteazu-Consiliul Local, cu sediul in localitatea Mihai Viteazu, str. Principala, nr. 1014, jud. Cluj, cod fiscal 4378832, telefon:0264329100, fax 0264 286101 ,e-mail:primaria@primariamihaiviteazu.ro

1.Reglementari juridice privind acordarea sprijinului financiar le constituie prevederile : Legii 350/2005 actualizata privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, ale H.G.nr. 1447/2007, cu modificările şi completările ulterioare,Hotarirea Consiliului local nr. 17/2014 privind aprobarea Ghidului solicitantului,domeniul -sport,

H.C.L nr.11/14.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli.

2.Solicitanti: persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial – asociatii sau fundatii constituite potrivit legii romane care activeaza in domeniul sportului.

3.Actiuni eligibile: actiunile trebuie sa se deruleze conform specificatiilor din ghidul de finantare, respectiv contractul de finantare nerambursabila incheiat intre autoritatea contractanta si beneficiar.

4.Durata proiectelor: anul 2020.

5.Bugetul programului: bugetul alocat programului ,,Sportul pentru toți” de interes local, în anul 2020 este de 140.000 lei conform H.C.L privind bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Mihai Viteazu, jud. Cluj nr. 11/14.02.2020 iar finantarea asigurata de Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu va fi de maxim 90% din bugetul total al proiectului.

6.Documentatia de solicitare a finantarii nerambursabile se poate descarca de pe site-ul Primariei comunei Mihai Viteazu www.primariamihaiviteazu.ro – Sectiunea Programe si strategii europene, ghid sport 2020.

6.Depunerea documentatiei: solicitantul va depune documentatia completa la Registratura Primariei Mihai Viteazu, str. Principala, nr. 1014, pana la data de 24.03.2020, ora 14.00.

7. Evaluarea si selectia proiectelor se va face în perioada 25-27.03.2020 de catre o comisie de evaluare si selectionare, constituita prin dispozitia primarului . La incheierea procedurii de evaluare si selectionare,se va afisa pe site-ul Primariei comunei Mihai Viteazu-www.primariamihaiviteazu.ro rezultatul selectie precum si fondurile alocate.

8. Documentatia va fi depusa obligatoriu in 2 exemplare (original si copie) si in format electronic CD ( fisiere word). Nerespectarea acestei cerinte duce la excluderea cererii de finantare din cadrul procedurii.

Primar,

Zeng Ioan.

Comentarii

- Advertisement -

RefleqtMedia pe rețelele de socializare

2,700FansLike
540FollowersFollow
400FollowersFollow
328SubscribersSubscribe

Citește

- Advertisement -

Ultimele știri

- Advertisement -

Comentarii