web analytics
Home Știri din Turda Proiecte aprobate în ședința Consiliului Local din data de 26 martie 2020,...

Proiecte aprobate în ședința Consiliului Local din data de 26 martie 2020, desfășurată online

- Publicitate -

1.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea utilizării Excedentului bugetar al anului 2019 pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de funcţionare.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

1.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea valorilor actualizate ale principalilor indicatori tehnico-economici şi a Devizului general pentru obiectivul de investiţii „Amenajare zonă de agrement şi construire centru multifuncţional în Municipiul Turda”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a proiectului „Reabilitarea şi dotarea Creşei Poiana cu Castani” și a indicatorilor tehnico-economici.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

2.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea aprobarea proiectului “Reabilitarea şi dotarea Creşei Poiana cu Castani” și a cheltuielilor legate de proiect.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de politici publice la nivelul instituţiei pentru anul 2020 şi a politicilor publice din sectoarele educaţie, sănătate, asistenţă socială, mediu şi transport, realizate în cadrul proiectului “ADEPT – Administraţie digitală eficientă pentru cetăţenii din Turda”.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul educaţie.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul sănătate.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul asistenţă socială.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul mediu.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea propunerilor de politici publice în sectorul transport.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire locuinţe unifamiliale în Municipiul Turda, str. Univers, f.n.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea PUZ/RLU – înfiinţare parc industrial/logistic NERVIA, amenajare acces, cu scoaterea din circuitul agricol a terenului suport acestor incinte şi introducerea în teritoriul intravilan în tarlalele 85-86 municipiul Turda cu acces din str. Câmpiei.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Tetarom S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare şi alipire a unor imobile situate în Municipiul Turda, str. Petru Maior nr. 2 A, judeţul Cluj.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în Municipiul Turda, str. Axente Sever, nr. 17, înscris în CF nr. 55477 Turda, nr. top. 763/1, 764/2, 765, 766, 767, în suprafaţă de 5882 mp.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în Municipiul Turda, înscris în CF nr. 50934 Turda, nr. top. 1181/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafaţă de 167.362 mp.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii contractului de concesionare nr. 28/20.02.1995.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în Municipiul Turda, înscris în CF nr. 56130 Turda, nr. top. 7076/2/1/1/1/1.
– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

Comentarii

- Advertisement -

RefleqtMedia pe rețelele de socializare

2,700FansLike
540FollowersFollow
400FollowersFollow
328SubscribersSubscribe

Citește

- Advertisement -

Ultimele știri

- Advertisement -

Comentarii