fbpx
HomeȘtiri din TurdaLocuri de muncă la Spitalul Municipal Turda - iată condițiile de angajare
spot_img
spot_img

Locuri de muncă la Spitalul Municipal Turda – iată condițiile de angajare

spot_img
- Publicitate -
spot_img

Spitalul Municipal Turda organizeaza in data de 15.02.2018 ora 09:00, concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi: 1 post de asistent medical PL debutant pe perioada determinata la Sectia Chirurgie Generală

Conditii de desfasurare a concursului :

– concursul consta in proba scrisa si interviu;

– fiecare proba a concursului va fi notata cu note de la 1 la 10;

– pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7;

– promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea interviului

– stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe postul vacant scos la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice a notelor obtinute de catre candidati la fiecare proba.

– probele se sustin in limba romana;

– in cadrul interviului vor fi testate cunostintele teoretice si practice, abilitatile si aptitudinile candidatului pe baza urmatoarelor criterii de evaluare a performantelor profesionale individuale:

a) pregatirea profesionala;
b) pregatirea teoretica pe baza bibliografiei stabilite;
c) aptitudini de comunicare/reprezentare;
d) abilitati impuse de exercitarea functiei;
e) motivatia candidatului;
Conditii de participare:

– diploma de scoala sanitara postliceala sau echivalenta sau diploma de studii postliceale prin echivalare, conform Hotararii Guvernului nr. 797/1997;

– cunostinte de operare calculator;

Bibliografie:

1. Urgente medico-chirurgicale-Lucretia Titirca;

2. Regulamentul de Ordine Interioara-(este afisat pe site-ul Spitalului Municipal Turda);

3. Regulamentul de Organizare si Functionare al Spitalului Municipal Turda –(este afisat pe site-ul Spitalului Municipal Turda);

4. Fisa Postului asistent medical generalist.

5. Ordinul 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate din acativități medicale.

Tematica:

1. Arsurile;

2. Perforațiile de organe;

3. Șocul;

4. Ocluzia Intestinală;

5. Gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale;

6. Regulamentul de Ordine Interioara;

7. Regulamentul de Organizare si Functionare.

Acte necesare la dosar:

a) copia actului de identitate;
b) formularul de inscriere;
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d) copia carnetului de munca si adeverinta care sa ateste vechimea in munca de la data de 01.01.2011 pana in prezent, raport REVISAL;
e) cazierul judiciar;
f) fisa de aptitidini pentru postul pentru care se prezinta la concurs eliberata de medic in specialitatea medicina muncii;
g) copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca;
h) test psihologic de angajare (psiholog acreditat in psihologia muncii).
i) alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea conditiilor speciale de participare la concurs;
j) curriculum vitae;
k) taxa concurs 100 lei – se achita la caseria unitatii.
l) certificat de membru (in copie);
m) adeverinta pentru participarea la concurs, eliberata de OAMGMAMR-Filiala Cluj;
n) aviz anual pentru autorizarea exercitarii profesiei( eliberat pe baza certificatului de membru);
o) polita de asigurare pentru raspundere civila profesionala
Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta in dosar plic, insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei.

Dosarele se depun la Secretariatul unitatii pana la data de 08.02.2018, ora 15:00, dupa ce au fost verificate la Serv.RUNOS – SALARII Program cu publicul: luni-joi: 8:00- 09:00 si 14:00-15:00 / vineri: 8:00- 09:00 si 11:00-12:00.

Comentarii

- Advertisement -
spot_img
- Advertisement -

RefleqtMedia pe rețelele de socializare

2,851FansLike
562FollowersFollow
356SubscribersSubscribe

Citește

- Advertisement -

Ultimele știri

- Advertisement -

Comentarii

%d bloggers like this: