web analytics
Home Știri din Câmpia Turzii DISPOZIȚIE Nr. _491_ din 13.08.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia...

DISPOZIȚIE Nr. _491_ din 13.08.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

- Publicitate -

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de vineri, 14.08.2020 ora 11,00.
Art.2 Ședința se va desfășura prin mijloace electronice de comunicare, prin platforma online de videoconferință Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.
Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.


PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Anexa la Dispoziția nr. _491_din 13.08.2020

PROIECT ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. nr.117/2018 privind aprobarea Regulamentului referitor la regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pentru activitățile sportive, în baza prevederilor Legii nr.69/2000.
Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de specialitate – Serviciul Cultură
Aviz – Comisia de specialitate nr.1

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

- Advertisement -

RefleqtMedia pe rețelele de socializare

2,600FansLike
540FollowersFollow
400FollowersFollow
328SubscribersSubscribe

Citește

- Advertisement -

Ultimele știri

- Advertisement -