web analytics
Home Știri din Câmpia Turzii DISPOZIȚIE Nr. _481_ din 10.08.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia...

DISPOZIȚIE Nr. _481_ din 10.08.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

- Publicitate -

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 

DISPUNE:

 

Art.1 Se convoacă de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de luni, 10.08.2020 ora 15,00.

Art.2 Ședința se va desfășura prin mijloace electronice de comunicare, prin platforma online de videoconferință Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

     

 

PRIMAR,                                    

Dorin Nicolae LOJIGAN                              

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL

                                                       Nicolae ȘTEFAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa la Dispoziția nr. _481_din 10.08.2020

 

 

 

PROIECT ORDINE DE ZI:

 

 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrări de AMENAJARE PARCĂRI AUTO P-ța. Mihai VITEAZU, nr. 2, municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.

 

 

 

 

 

PRIMAR,                                          

Dorin Nicolae LOJIGAN                            

 

AVIZAT,

 SECRETAR GENERAL

                                                       Nicolae ȘTEFAN

Comentarii

- Advertisement -

RefleqtMedia pe rețelele de socializare

2,700FansLike
540FollowersFollow
400FollowersFollow
328SubscribersSubscribe

Citește

- Advertisement -

Ultimele știri

- Advertisement -

Comentarii