web analytics
Home Știri din Câmpia Turzii Dispoziție convocare consiliu local Câmpia Turzii, în ședință ordinară

Dispoziție convocare consiliu local Câmpia Turzii, în ședință ordinară

- Publicitate -

DISPOZIŢIE
Nr. 637 din 21.09.2018
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispozițiilor art.68 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUNE:
Articol unic:
– Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 27.09.2018, ora 13.00
– Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural „IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE” al Municipiului Câmpia Turzii, domnului Ion LUTOIU.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Câmpia Turzii, aprobat prin HCL nr.119 din 20.12.2012 privind aprobarea REACTUALIZĂRII PLANULUI URBANISTIC GENERAL al Municipiului Câmpia Turzii și a REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea REABILITARE C1- C2 CENTRALĂ TERMICĂ ȘI DEPOZIT – SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN DEPOZIT ÎN GARAJ PENTRU UTILITARE strada Gheoghe Barițiu nr.40C, Municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj.

4. Proiect de hotărâre privind aprobare PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru lucrarea CONSTRUIRE CASĂ UNIFAMILIALĂ p+1e, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORDARE LA UTILITĂȚI, strada Ioan VASINCA, nr.35, Municipiul Câmpia Turzii, județul Cluj.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.22 din 18.10.2013.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a contractului de închiriere nr.10543 din 19.10.2005.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării contractului de împrumut de folosință nr.1 din 16.04.2015.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe în favoarea S.C. SANDEL&A PRODCOM S.R.L. a unui teren în suprafață de 1 mp, în vederea înființării unei căi de acces.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui cabinet medical aparținând domeniului public al municipiului Câmpia Turzii, situat pe strada Vasile Goldiș, nr.6, ap.8, județul Cluj, în vederea înființării unui cabinet de servicii medicale integrate de medicina muncii.

10. Proiect de hotărâre de numire a reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii ca membri în Consiliul de administrație și ca membri în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

11. Diverse.

PRIMAR, AVIZAT,
Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR,
Niculae ȘTEFAN

Comentarii

- Advertisement -

RefleqtMedia pe rețelele de socializare

2,795FansLike
562FollowersFollow
356SubscribersSubscribe

Citește

- Advertisement -

Ultimele știri

- Advertisement -

Comentarii