web analytics
Home Știri din Câmpia Turzii Din anul 2019, fii voluntar în orașul tău!

Din anul 2019, fii voluntar în orașul tău!

- Publicitate -

Voluntariatul reprezintă o formă de muncă benevolă, în folosul unui ONG sau a unei instituții publice. La nivel național, voluntariatul este reglementat prin LEGEA Nr. 78/2014 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.

În acest sens, Primăria Municipiului Câmpia Turzii aduce la cunoştinţă celor interesaţi că, începând cu anul 2019, persoanele interesate pot desfăşura activităţi de voluntariat şi în cadrul instituţiei, în următoarele domenii: cultură şi evenimente publice, asistenţă socială, activităţi educative, informarea comunităţii, protecţia mediului, administrarea domeniului public şi Poliţia Locală.

Condiţiile de desfăşurare a activităţii de voluntariat sunt reglementate de Regulamentul de organizare a activităţii de voluntariat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii -https://campiaturzii.ro/voluntariat-pentru-comunitate/ şi de Regulamentul privind Organizarea şi Funcţionarea Activităţii Voluntarilor Poliţiei Locale în cadrul Serviciului Public Poliţia Locală din Primăria Municipiului Câmpia Turzii -https://campiaturzii.ro/fisiere-campia-turzii/2018/07/HCL-NR.237-DIN-2018.pdf, aprobate în şedinţa Consiliului Local Câmpia Turzii din data de 29.11.2018.

Poate fi voluntar în activitatea specifică Poliţiei Locale orice persoană care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

  • este majoră, fără cazier judiciar sau antecedente penale;
  • consimte benevol să acţioneze ca voluntar şi are capacitate deplină de exerciţiu;
  • are cetăţenia română şi domiciliul pe raza municipiului Câmpia Turzii;
  • este cunoscută cu o comportare civilizată, este discretă şi nu are vicii care să atragă comentarii negative din partea comunităţii, ori afecţiuni psihice;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de examen medical de specialitate.

Voluntariatul în domeniile cultură, evenimente publice, asistenţă socială, activităţi educative, informarea comunităţii, protecţia mediului şi administrarea domeniului public, necesită îndeplinirea de către voluntar a următoarelor condiţii:

  • cunoaşte limba română scris şi citit (cu exceptia cetățenilor străini);
  • a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii, respectiv are vârsta de 15 ani; persoana care doreşte să încheie contract de voluntariat şi are vârsta între 15 şi18 ani, are nevoie pentru desfăşurarea activităţii de voluntariat de acordul scris al părinţilor sau al reprezentanţilor legali, urmând să desfăşoare activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea şi pregătirea profesională;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare activităţilor de voluntariat pentru care a optat; starea de sănătate se probează, la solicitare, cu certificate medicale sau alte documente;
  • declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa antecedentelor penale sau cazier, la solicitare.

Activitatea de voluntariat se va desfăşura în urma unei cereri din partea Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, prin care aceasta îşi manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntari. Cererea se va realiza printr-un anunţ public.

Selecţia şi recrutarea voluntarilor se va face în urma unui interviu, având la bază cererea scrisă a acestora şi documentele care să ateste îndeplinirea cerinţelor menţionate.

Ne propunem astfel să implicăm cetăţenii în viaţa comunităţii, oferindu-le posibilitatea de a desfăşura activităţi utile și a-și dezvolta abilităţile în diverse domenii de interes.

Primăria Municipiului Câmpia Turzii urmează să deruleze, începând cu luna ianuarie 2019, o campanie de informare a comunităţii privind activităţile de voluntariat care pot să fie desfășurate în cadrul instituţiei.

Direcția Relații cu Comunitatea

Comentarii

- Advertisement -

RefleqtMedia pe rețelele de socializare

2,700FansLike
540FollowersFollow
400FollowersFollow
328SubscribersSubscribe

Citește

- Advertisement -

Ultimele știri

- Advertisement -

Comentarii