web analytics
Home FEATURED EXCLUSIV: Spitalul „Dr. Cornel Igna” a lansat procedura de achiziție a Computerului...

EXCLUSIV: Spitalul „Dr. Cornel Igna” a lansat procedura de achiziție a Computerului Tomograf

- Publicitate -

În 20 februarie 2020, Consiliul Județean Cluj anunța alocarea unei sume de bani pentru achiziția unui Computer Tomograf de către Spitalul „Dr. Cornel Igna” din Câmpia Turzii.

Ei bine, în urmă cu 3 zile au fost finalizate documentele de achiziție aferente lansării licitației pentru Computerul Tomograf.

Datele sunt disponibile pe link-ul: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100099885

Cerinta nr. 1 Ofertantii/ asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt: – Certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii, referitoare platii impozitelor, taxelor locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de Primarie (Consiliul Local) – valabile la momentul prezentarii. – Certificat de atestare fiscala privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii, referitoare platii contributiilor la bugetul de stat, eliberat de Ministerul Finantelor – valabile la momentul prezentarii. – Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; – Dupa caz operatorii economici pot prezenta documente prin care se demonstreaza faptul ca pot beneficia de derogarile prevazute la , art. 166 alin (2), art. 167 alin (2) , art. 171 din Legea 98/2016. – Alte documente edificatoare dupa caz in conformitate cu art. 166 alin(2), art. 167 alin(2), art. 171 din Legea 98/2016. Cerinta nr. 2 Ofertantii/ asociatii/ tertii sustinatori/ subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante: Manager: Antal Iosif Adrian Dir. Financiar-contabil: Ec. Cojocari Anita Dir. medical: Dr. Nistor Lavinia Consilier juridic –Jr. Biris Cozmina Sef Serv. Aprovizionare: Ec. Colcer Victoria, Dr. Costantea Meda Emilia – Laborator radiologie si imagistica medicala. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Declaratie conform Art 60 din Legea 98/2016. Aceasta declaratie va fi prezentata odata cu DUAE. Cerinta nr. 1 Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, traduse in limba romana, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica de produse care cuprind si prestarea de servicii conexe, in cazul in care este necesar ca operatorii economici sa detina o autorizatie speciala, sau sa fie membrii ai unei anumite organizatii pentru a putea presta serviciile in cauza in statul de origine, sau sa fie inscrisi in registre profesionale, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita acestora sa demonstreze ca detin o astfel de autorizatie/ca sunt membrii ai unei astfel de organizatii/sunt inscrisi in registre profesionale. Daca se impune vizarea/atestarea/autorizarea operatorului economic, acesta trebuie sa fie in relatie directa cu obiectul principal al contractului. Cerinta nr. 2 Autorizatie de manipulare, emisa de CNCAN pentru ofertant, in termen de valabilitate, conform Legii nr. 111/1996 Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Cerinta nr. 3 Autorizatie de furnizare produs, emisa de CNCAN, pentru ofertant, in termen de valabilitate, conform Legii nr. 111/1996. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Cerinta nr. 4 Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii, privind activitatile de comercializare, de distributie si de prestari servicii in domeniul dispozitivelor medicale (copie conform cu originalul), conf. art. 926 din Legea nr. 95/2006 Titlul XIX dispozitive medicale- modificata si actualizata privind reforma in domeniul sanatatii. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Se completeaza DUAE precum si faptul ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Avizul, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Se vor depune documentele solicitate sau echivalent, cu respectarea prevederilor punctului „IV.3.6 ) Limba de redactare a ofertei”;”, se arată în anunțul de licitație.

Singura problemă legată de Computerul tomograf este… aceea a radiologului care ar putea interpreta investigațiile.

Dacă este vorba despre actualul medic de pe secția de radiologie, acesta ar putea crea probleme serioase spitalului, deoarece, din informațiile obținute de RefleqtMedia, acesta a trimis mai multe persoane la Cluj, cu prezumție de boli grave, care s-au dovedit a fi „gogorițe”.

Dacă este nevoie, vom reveni cu amănunte 🙂 

- Advertisement -

RefleqtMedia pe rețelele de socializare

2,600FansLike
540FollowersFollow
400FollowersFollow
328SubscribersSubscribe

Citește

- Advertisement -

Ultimele știri

- Advertisement -