spot_img
spot_imgspot_img
UncategorizedDISPOZIȚIE Nr. _506_ din 21.08.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia...

DISPOZIȚIE Nr. _506_ din 21.08.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 27.08.2020 ora 13,00.
Art.2 Ședința se va desfășura prin mijloace electronice de comunicare, prin platforma online de videoconferință Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.
Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.


PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL
                                                       Nicolae ȘTEFAN

Anexa la Dispoziția nr.506 din 21.08.2020PROIECT ORDINE DE ZI:


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere dintre UAT Municipiul Câmpia Turzii, UAT Municipiul Turda şi Județul Cluj, în vederea realizării în parteneriat a Proiectului de investiții “Centura ocolitoare Turda-Câmpia Turzii,,.

2. Proiect de hotărâre de aprobare a Structurii organizatorice, Statului de funcții și Organigramei Spitalului Municipal „Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru
CONSTRUIRE HALA 6, COPERTINĂ și BRANȘAMENT CANALIZARE MENAJERĂ și PLUVIALĂ, Str. Laminoriștilor, nr. 159, municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea
MANSARDARE CASĂ FAMILIALĂ. str. ȚEBEA, nr. 4, municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE IMOBIL P+2E (REZIDENȚIAL ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE), ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, BRANȘAMENTE ȘI RACORDURI LA UTILITĂȚI, str. Avram IANCU, nr. 35, municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj.

6. Diverse

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN


AVIZAT,
 SECRETAR GENERAL

- Advertisement -spot_img
spot_img

More From RefleqtMedia

ANUNT nr. 30544/04.08.2023

Prin prezenta aducem la cunostința publicului, în temeiul prevederilor...

Ce a început RefleqtMedia, a desăvârșit Antena 1! 8 bebeluși morți la Ginecologie 1 Cluj Napoca!

În cursul dimineții de ieri, RefleqtMedia publica articolul despre cei 4...

Bani suplimentari pentru spitalele clujene – inclusiv pentru Spitalul Municipal “Dr. CORNEL IGNA”

Consiliul Județean Cluj a aprobat în cadrul ședinței ordinare...

Anunț – remediere avarie

Întrerupere furnizare apă potabilă în municipiul Câmpia Turzii Compania de...

Daciana Constantea le cântă mamelor, de mărțișor! 

   Artista Daciana din Câmpia Turzii oferă un  mărțișor...

Pleiadă de concerte de colinde, la Ceanu Mare

Primăria comunei Ceanu Mare, Parohia Ortodoxă Boian și Parohia...
- Advertisement -spot_img
spot_img
spot_img
%d bloggers like this: