Garda de Mediu dă bătăi de cap Consiliului Județean Cluj – nu a fost emis un document care să certifice FINALIZAREA lucrărilor la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor

0
69

În ultimele săptămâni, președintele CJ Cluj, Alin Tișe, a scos în evidență finalizarea lucrărilor la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor, care urmează să deservească întregul județ.

Ei bine astăzi, Garda de Mediu Cluj a remis un comunicat de presă care dă mari bătăi de cap Consiliului Județean.

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) funcționează, în județul Cluj, ca parte a
Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor (SMID).
 CMID – ca  parte a SMID – deservește întreg județul Cluj și are ca scop îndeplinirea cerințelor
legislative naționale și europene privind gestionarea deșeurilor;
 Raportul de amplasament al CMID – ca parte din SMID – a fost realizat „în scopul dezvoltării
structurilor de colectare și transport a deșeurilor pentru intreaga populație a județului,
optimizării structurii de colectare și transport a deșeurilor urbane, depozitării deșeurilor
nepericuloase de tip menajer colectate din județ, în condiții care să asigure protecția sănătății
oamenilor și protecției mediului, îmbunătățirii generale a stării mediului în zonele aferente
depozitelor de deșeuri menajere neconforme, etc”.
 Acordul de mediu nr 18-NV6/12.08.2010 cu modificările și completările ulterioare a fost emis
pentru SMID ca un tot unitar și nu doar pentru celula nr. 1, ca un depozit de sine stătător care
are ca activitate doar depozitarea deșeurilor, chiar dacă sunt îndeplinite prevederile HG
349/2005 privind depozitarea deșeurilor. Până la această dată, instituția noastră nu a intrat în
posesia unui document care să certifice finalizarea tuturor lucrărilor. Beneficiarul acestor
lucrări este Consiliul Județean Cluj.
În consecință, este normal și legal ca viitoarea autorizație integrată de mediu să se raporteze la
îndeplinirea tuturor condițiilor din acordul de mediu SMID și să nu fie una parțială.
 
Menționăm că SMID a fost finanțat parțial din fonduri europene și în consecință este evident că
verificarea cheltuirii acestor fonduri va avea în vedere respectarea tuturor
investițiilor/proceselor/instalațiilor prevăzute în acordul de mediu al SMID.
  
Referitor la situația actuală a Platformei de stocare temporară a  deșeurilor, aparținând 
RADP Cluj:


Agenția pentru Protecția Mediului Cluj a transmis instituției noastre notificarea RADP Cluj care
precizează că “la data de 19.05.2020 se va atinge 75% din capacitatea maximă de deșeuri admisă,
conform A.M. nr. 115 din14.09.2015, revizuită la dată de 18.02.2019”.  
 
Capacitatea autorizată a acestei  platforme este de 358.000 tone.
Din deșeurile care intră pe platformă, o parte este reciclată și o altă  parte este transportată spre
depozitare finală, pe depozite autorizate din alte județe. Având în vedere că 75% din capacitate a
fost atinsă în cca 4 ani și jumătate (începând cu  septembrie 2015), rezultă că până la atingerea
capacității maxime există timpul necesar pentru ca demersurile inițiate să conducă la “găsirea unui
depozit de deșeuri AUTORIZAT în vederea redirectionarii deșeurilor” așa cum se stipulează în
actuală autorizație de mediu a RADP Cluj.  
 
În concluzie, soluția legală și de dorit pentru județul Cluj  este finalizarea și  autorizarea CMID, cu
toate instalațiile funcționale. În acest fel vor scădea și costurile actuale (inclusiv pentru cetățeni) 
pentru gestionarea deșeurilor.


În situația în care, acest lucru nu va fi posibil, soluția legală este depozitarea pe un alt depozit
AUTORIZAT din țară, așa cum s-a procedat și până în prezent.”, se arată în comunicat.

După cum puteți vedea, deși au anunțat pe toate căile de comunicare finalizarea lucrărilor la CMID, Consiliul Județean Cluj nu a trimis documentele de finalizare a lucrării către Garda de Mediu.

Așadar … CMID rămâne nefuncțional!

RefleqtMedia pe rețelele de socializare