web analytics
Home SPORT Ministerul Tineretului și Sportului vrea să pună „gătej” la spițele cluburilor

Ministerul Tineretului și Sportului vrea să pună „gătej” la spițele cluburilor

- Publicitate -

Autoritățile române au demonstrat că, atunci când vine vorba despre măsuri exagerate, se pricep cel mai bine. Nu e despre cât de bine se rezolvă problema, ci despre cât de bine se acoperă ei, în caz de ceva.

Ieri, tuturor cluburilor sportive din România li s-a prezentat o listă de măsuri și protocoale care trebuiesc respectate în vederea reluării competițiilor sportive pe teritoriul țării.

Prezentăm în continuare recomandările din protocolul prezentat marţi.

Acest document stabileşte liniile directoare recomandate cluburilor, pentru desfăşurarea activităţilor şi diminuarea riscului de infecţiei COVID-19 asociat reluării antrenamentelor în cantonamente în condiţiile de siguranţa pentru:
– Jucători şi familiile lor;
– Staff tehnic, medical şi familiile lor;
– Staff suport şi administrativ.

Aplicarea corectă a acestor măsuri contribuie la diminuarea riscului de infecţie COVID 19, dar nu garantează eliminarea acestuia în contextul pandemiei.

Protocolul prezent se aplică următoarelor etape de reluare a antrenamentelor în cantonamente:
– Faza 1: Pregătirea preliminară pentru pregătirile de antrenament;
– Faza 2 – Sesiuni de antrenament individual;
– Faza 3 – Sesiuni de antrenament de grup;
– Faza 4 – Sesiuni de antrenament colectiv.

Toţi membrii personalului trebuie să fie întotdeauna informaţi şi atenţi în ceea ce priveşte apariţia simptomelor COVID-19. Informaţiile generale despre COVID-19 şi simptomele acestei boli pot fi găsite pe site-ul autorităţilor de sănătate publică (MS, INSP).

Recomandări specifice:
Resurse umane care includ: staff echipă, staff medical şi fizioterapie; personalul auxiliar (magazioneri, bucătari, personal de curăţenie etc); personalul de securitate.

Măsuri cu caracter general:
– Fiecare club va asigura o persoană de contact responsabilă cu organizarea şi coordonarea aplicării protocoalelor stabilite.
– Va fi stabilită o listă a personalului a cărei prezenţă este absolut necesară pentru pregătirea şi derularea sesiunilor de antrenamente şi activităţilor suport.
– Înainte de intrarea în cantonament toate persoanele sunt obligate să dea o declaraţie pe propria răspundere privind luarea la cunoştinţă şi respectarea regulilor dispuse prin prezentul ordin.
– Medicul va fi implicat în asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă pe parcursul întregului proces.

În funcţie de nivelul de risc personalul se împarte în 3 categorii.

A. Măsuri recomandate persoanelor care necesită protecţie crescută: jucătorii, antrenorii, şi alte categorii de personal precum medicii şi terapeuţii.

– Înaintea reluării antrenamentelor, fiecare persoană absolut necesară fiecărui club (staff echipă, staff medical, sportivi) va sta obligatoriu o perioadă de 14 zile în izolare la domiciliu împreună cu toate persoanele care locuiesc la acel domiciliu.

– Orice simptom trebuie anunţat telefonic înainte ca persoana să ajungă la baza de antrenament! La ieşirea din izolare, personalul mai sus menţionat va fi testat RT PCR pentru COVID-19, urmând ca doar persoanele care au rezultatul testului negativ şi nu prezintă semne şi simptome specifice din definiţia de caz să fie admise să intre în bazele de cantonament desemnate.

– Aceste persoane nu vor părăsi baza de antrenament pe toată perioada desfăşurării acestuia în locaţia asigurată, cu excepţia vizitei medicale obligatorii.

– Triajul epidemiologic, la intrarea în cantonament şi zilnic se va face de către medicul clubului sau un medic angajat de club pe perioada epidemiei (până se declară încheierea epidemiei de către Ministerul Sănătăţii) şi va include: fişe pentru jucători şi staff (temperatură, simptome tuse, dureri în gât, dificultăţi în a respira, anosmia, ageuzia; saturaţia de oxigen) completate în fiecare zi, cu interzicerea participării la antrenament pentru modificări ale oricăruia din criteriile de mai sus.

– În săptămâna de început a antrenamentelor se va planifica vizita medicală la INMS şi policlinicile sau ambulatoriile de medicină sportivă din ţară. Anamneza completă (chestionar epidemiologie inclus), consultul medico-sportiv şi o probă de efort concludentă sunt obligatorii.

– Testarea pentru Covid-19 a jucătorilor şi a membrilor staff-ului tehnic se vor efectua şi în orice alt moment, la recomandarea medicului clubului, pentru cazuri speciale/simptomatologie.

– Grupurile de antrenament nu se schimbă şi nu interacţionează între ele decât online până în faza antrenamentelor comune (inclusiv staff).

– Vor exista echipamente de protecţie (PPE) pentru personalul medical la baza de antrenament, plus termometre şi pulsoximetre obligatoriu.

– Dacă membrii personalului se confruntă cu apariţia simptomatologiei contactează medicul clubului, este izolat imediat cu respectarea recomandărilor autorităţilor de sănătate publică. Se vor crea în baza de antrenament sau în proxima vecinătate două spaţii de izolare pentru persoane cu simptomatologie Covid-19, de câte o persoană, care să nu comunice nici între ele, nici cu celelalte spaţii definite; utilitatea este aceea de a izola de grup orice membru care prezintă simptome până la un consult de specialitate/testare/evacuare.

– Transportul de la locul prealabil de izolare către baza de cantonament este recomandat sa fie făcut individual, recomandabil cu maşina proprie, fără a se opri pe acest parcurs.

– Transportul de la baza de cantonament la consultul medical/baza de antrenament se va efectua cu mijloace de transport proprii/autocare dedicate, cu respectarea distanţării sociale şi un grad de ocupare de maxim 50% .

B. Măsuri recomandate persoanelor care necesita protecţie medie: personalul administrativ şi de suport, precum personalul din bucătarii, personal de curăţenie, magazioner, etc.

– Personalul administrativ şi de suport va fi organizat în două echipe care lucrează în ture de minim 14 zile consecutive. La intrarea în tură va fi supus testării RT PCR pentru COVID 19 şi examinării medicale. Doar persoanele care au rezultatul testului negativ şi nu prezintă semne şi simptome specifice definiţiei de caz, urmează sa fie admise să intre în tură.

– Membrii fiecărei echipe, personalul de antrenament şi un număr minim de personal de curăţenie care să efectueze curăţenia, dezinfecţia, şi alte sarcini de logistică reprezintă singurele persoane a căror prezenţă este permisă în baza de cantonament.

– Personalul administrativ şi de suport va sosi în locaţiile stabilite înaintea grupurilor de sportivi şi va asigura pe toată perioadă, pregătirea: terenului de antrenament, asigurarea echipamentului sportiv corespunzător, organizarea aprovizionării şi asigurarea pachetelor cu mâncare, dezinfecţia spaţiilor cât mai des şi ori de câte ori este necesar.

– Triajul epidemiologic, la intrarea în tură zilnic se va face de către medicul clubului sau un medic angajat. Aceasta va include anamneză medicală şi termometrizarea.

– Clubul va asigura personalului echipamentele necesare de protecţie (dintre care mănuşile şi masca sunt cerinţele minimale) pe toată perioada turei.

C. Persoane care necesită măsuri reduse de protecţie: personalul de securitate şi pază.

– Personalul de securitate şi pază nu va avea acces în baza de antrenament şi necesită echipament de protecţie individual, monitorizare şi triaj zilnic.

Zona de antrenament

– Se vor stabili locaţiile unde vor avea loc sesiunile de antrenament.
– Folosirea spaţiilor definite se va face gradual, în funcţie de etapa de antrenament în care se află echipa; saunele vor fi închise.
– Vor fi stabilite protocoale clare de curăţenie şi dezinfecţie atât pentru zonele şi locaţiile utilizate cât şi pentru materialele şi obiectele utilizate de către toate persoanele aflate în baza de cantonament utilizată.
– Dacă este posibil, se recomandă realizarea activităţilor în aer liber şi nu în sală. Se va asigura o bună ventilaţie a tuturor locaţiilor în cazul activităţilor în sală
– Toate echipamentele şi spaţiile utilizate vor fi curăţate şi dezinfectate după fiecare antrenament

Bucătăria

Este recomandat ca bucătăria să fie administrată de un personal numeric cât mai redus, sub coordonarea unui responsabil desemnat.

Instrucţiuni recomandate pentru gestionarea operaţională a bucătăriei:
– Bucătăria va fi închisă în perioada în care nu se desfăşoară activităţi de preparare a hranei.
– Responsabilul desemnat asigură planificarea şi supervizarea operaţiilor, deschiderea şi închiderea bucătăriei.
– Personalul care utilizează bucătăria trebuie obligatoriu să poarte tot timpul mânuşi şi masca facială şi să acorde atenţie specială igienei mâinilor.
– Toate produsele alimentare trebuie să fie depozitate într-un spaţiu închis şi cu o singură cale de acces
– Produsele intrate în bucătărie vor fi manipulate şi depozitate conform normelor de igienă; ambalajele produselor (acolo unde este posibil) vor fi dezinfectate.
– Se va face o planificare a aprovizionării cu alimente, iar aceasta se va face de maxim 1-2 ori pe săptămâna, în vederea reducerii contactului cu exteriorul la minim posibil.
– Servirea mesei nu se va face în sala de mese. Aceasta se va efectua în regim “room service” , preferabil în ambalaje de unică folosinţă. Se va evita pe cât posibil contactul dintre personalul de servire/de la bucătărie cu sportivii aflaţi în perioada de antrenament.

Spălătorie

Este recomandat că spălătoria să fie administrată de un personal redus numeric, sub coordonarea unui responsabil desemnat.

Măsurile preventive recomandate sunt:
– Persoană responsabilă de spălătorie trebuie să colecteze în saci de plastic hainele livrate de jucători la finalul fiecărui antrenament sau ridicate din camere,
– Toate hainele trebuie spălate la peste 60 de grade şi prosoapele la peste 80 de grade.
– Personalul care utilizează spălătoria trebuie obligatoriu să poarte tot timpul mănuşi şi mască facială şi să acorde atenţie specială igienei mâinilor.
– Încălţămintea trebuie dezinfectată utilizând o soluţie alcoolică de 96% după fiecare utilizare
– Un dispenser pentru săpun lichid trebuie să fie disponibil în departament.
– Tot personalul de la spălătorie trebuie să acorde atenţie igienei mâinilor.

Zona vestiarului

– Ca zonă potenţială cu risc crescut de transmitere a infecţiei, prezenta membrilor personalului în zona vestiarului trebuie să fie limitată pe cât posibil şi, în general, se recomandă ca acesta să nu fie utilizat în aşa fel încât să fie respectată regula distanţării.
– Trebuie acordată o atenţie particulară curăţării şi dezinfecţiei acestei zone, de fiecare dată după ce a fost utilizată.
– Hainele purtate vor fi depozitate în saci biodegradabili, ce vor fi amplasaţi în coşuri aflate la o distanţă cât mai mare de zonă şi care să fie marcate vizibil cu inscripţia: ‘obiecte pentru dezinfecţie’.

Zona medicală şi de fizioterapie

Instrucţiunile recomandate pentru managementul operaţional al zonei medicale şi de fizioterapie sunt:
– Este recomandat că utilizarea zonei să fie limitată la sportivii care au nevoie de îngrijiri medicale
– Toate materialele sanitare trebuie schimbate după fiecare pacient (sportiv). Trebuie să se acorde o atenţie deosebită curăţeniei şi dezinfecţiei în această zonă.

Regula generală

– Fiecare bază de cantonament va avea asigurate cel puţin două camere suplimentare de câte o persoană, cu grup sanitar propriu (spaţii de izolare) pentru persoane cu simptomatologie COVID 19, care să nu comunice între ele şi nici cu celelalte spaţii definite; utilitatea acestora este aceea de a izola de grup orice membru care prezintă simptome până la un consult de specialitate/testare/evacuare.
– În cazul în care dintre membrii personalului apar cazuri care se confruntă cu apariţia simptomatologiei, aceştia trebuie să se izoleze rapid şi să anunţe medicul clubului. Acesta din urmă va anunţa DSP teritoriala ale cărei recomandări vor fi urmate.

- Advertisement -
- Advertisement -

RefleqtMedia pe rețelele de socializare

2,200FansLike
400FollowersFollow
328SubscribersSubscribe

Citește

Tronsonul de Autostrada Iernut – Chetani se deschide astazi! Iohanis si Orban vor fi prezenti la eveniment

Prefectura Mures a dat publicitatii un anunt de presa prin care afirma ca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, alaturi de premierul, Ludovic Orban,...

Daghemana ANGAJEAZA!!!

SC Daghemana Com SRL angajeaza! Se cauta sofer, categoria D, cu ATESTAT! INFO LA TELEFON: 0722246231

Sesiune de recrutări ROMCAB, mâine, la Palatul Cultural Câmpia Turzii

Cetățenii care sunt în căutarea unui loc de muncă stabil și bine plătit sunt așteptați mâine, 27 iunie 2020, între orele 9:00...

ROMCAB ANGAJEAZĂ!

OPERATORI UTILAJE ELECTRICIENI INGINERI ELECTRONIȘTI / AUTOMATIZĂRI STIVUITORIȘTI PERSONAL PLANIFICARE – LANSARE – URMĂRIRE PRODUCȚIE ASISTENT MANAGER ÎNGRIJITOR SPAȚII VERZI   SE OFERĂ: SALARIU NET (ÎN MÂNĂ)...

Ultimele știri

Pro Romania promoveaza un alt model politic decat cel de pana acum (PE)

„Noi, cei din PRO ROMANIA 💙💛❤ TURDA , vrem să promovăm un alt model politic decât cel care a funcţionat până acum. Mai...

Tronsonul de Autostrada Iernut – Chetani se deschide astazi! Iohanis si Orban vor fi prezenti la eveniment

Prefectura Mures a dat publicitatii un anunt de presa prin care afirma ca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, alaturi de premierul, Ludovic Orban,...

DISPOZIȚIE Nr. _544_ din 18.09.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;Ținând seama de dispozițiile art.155...

Vezi cum le-a dat rușine un medic dentist coronascepticilor

Știți teoriile cu hipoxia și hiprostia, pe care toți „dăștepții” lui Pește Prăjit le propagă din curul minții lor? Ei bine, Ana Chiricea,...

Ce n-au reușit Sașa, Dan, Chișu și Rafai în 20 de ani, a reușit Rusu într-o zi!

Nu e nevoie de noi să spunem că Emil Ștefan Rusu este cel mai potrivit candidat pentru comuna Tritenii de Jos, deoarece...
- Advertisement -
Country/Region
Confirmed cases
Deaths
Recovered
Active cases
USA
6,874,596
202,213
4,155,039
2,517,344
India
5,214,677
84,404
4,112,551
1,017,722
Brazil
4,457,443
135,031
3,753,082
569,330
Russia
1,091,186
19,195
901,207
170,784
Peru
750,098
31,146
594,513
124,439
Colombia
743,945
23,665
615,457
104,823
Mexico
684,113
72,179
488,416
123,518
South Africa
655,572
15,772
585,303
54,497
Spain
625,651
30,405
0
595,246
Argentina
601,713
12,460
456,347
132,906
Chile
441,150
12,142
413,928
15,080
France
415,481
31,095
90,840
293,546
Iran
413,149
23,808
353,848
35,493
UK
381,614
41,705
0
339,909
Bangladesh
345,805
4,881
252,335
88,589
Saudi Arabia
328,144
4,399
307,207
16,538
Iraq
307,385
8,332
241,100
57,953
Pakistan
304,386
6,408
291,683
6,295
Turkey
298,039
7,315
263,745
26,979
Italy
293,025
35,658
215,954
41,413
Philippines
279,526
4,830
208,790
65,906
Germany
269,298
9,459
241,300
18,539
Indonesia
236,519
9,336
170,774
56,409
Israel
176,933
1,169
129,394
46,370
Ukraine
169,472
3,468
75,486
90,518
Canada
140,867
9,200
123,109
8,558
Bolivia
129,419
7,511
87,716
34,192
Qatar
122,693
208
119,613
2,872
Ecuador
122,257
11,029
97,063
14,165
Romania
108,690
4,312
43,244
61,134
Kazakhstan
107,134
1,671
101,610
3,853
Dominican Republic
106,136
2,022
79,363
24,751
Panama
104,138
2,213
77,881
24,044
Egypt
101,641
5,715
87,158
8,768
Belgium
97,976
9,936
18,854
69,186
Kuwait
97,824
575
87,911
9,338
Morocco
94,504
1,714
74,930
17,860
Oman
91,753
818
84,648
6,287
Netherlands
88,073
6,266
0
81,807
Sweden
87,885
5,864
0
82,021
China
85,255
4,634
80,456
165
Guatemala
83,664
3,036
73,260
7,368
UAE
82,568
402
72,117
10,049
Poland
77,328
2,270
63,312
11,746
Japan
77,009
1,473
69,253
6,283
Belarus
74,987
771
72,967
1,249
Honduras
70,120
2,122
20,677
47,321
Ethiopia
66,913
1,060
27,085
38,768
Portugal
66,396
1,888
44,794
19,714
Venezuela
64,284
520
52,564
11,200
Bahrain
63,189
218
56,087
6,884
Costa Rica
60,818
666
22,662
37,490
Nepal
59,573
383
42,949
16,241
Singapore
57,543
27
57,039
477
Nigeria
56,735
1,093
48,092
7,550
Uzbekistan
49,761
415
46,092
3,254
Algeria
49,194
1,654
34,675
12,865
Switzerland
48,795
2,042
39,900
6,853
Armenia
46,910
926
42,369
3,615
Ghana
45,714
294
44,896
524
Kyrgyzstan
45,244
1,063
41,415
2,766
Moldova
44,983
1,170
33,239
10,574
Czechia
44,155
489
23,377
20,289
Afghanistan
38,883
1,437
32,576
4,870
Azerbaijan
38,777
571
36,289
1,917
Austria
36,661
763
28,451
7,447
Kenya
36,576
642
23,611
12,323
Palestine
33,843
244
23,060
10,539
Serbia
32,695
738
31,512
445
Ireland
32,023
1,789
23,364
6,870
Paraguay
31,113
584
16,313
14,216
El Salvador
27,249
804
20,403
6,042
Australia
26,861
837
23,855
2,169
Lebanon
26,768
263
10,217
16,288
Libyan Arab Jamahiriya
25,822
409
13,908
11,505
Bosnia
24,605
747
17,219
6,639
S. Korea
22,783
377
19,771
2,635
Denmark
21,393
635
16,918
3,840
Cameroon
20,303
415
18,837
1,051
Côte d'Ivoire
19,158
120
18,330
708
Bulgaria
18,544
749
13,391
4,404
Macedonia
16,274
675
13,635
1,964
Hungary
16,111
669
4,240
11,202
Madagascar
15,925
216
14,547
1,162
Senegal
14,618
300
10,923
3,395
Croatia
14,513
244
12,169
2,100
Greece
14,400
325
3,804
10,271
Zambia
13,928
326
13,029
573
Sudan
13,535
836
6,759
5,940
Norway
12,644
266
10,371
2,007
Albania
11,948
347
6,788
4,813
DRC
10,442
267
9,840
335
Guinea
10,183
63
9,642
478
Malaysia
10,147
129
9,264
754
Namibia
10,078
108
7,685
2,285
French Guiana
9,623
65
9,267
291
Maldives
9,494
33
8,033
1,428
Tajikistan
9,214
73
7,988
1,153
Finland
8,858
339
7,700
819
Gabon
8,678
53
7,827
798
Tunisia
8,570
133
2,342
6,095
Haiti
8,556
220
6,315
2,021
Zimbabwe
7,633
224
5,841
1,568
Luxembourg
7,541
124
6,641
776
Montenegro
7,503
129
4,892
2,482
Mauritania
7,346
161
6,865
320
Slovakia
6,256
39
3,390
2,827
Mozambique
6,161
39
3,393
2,729
Malawi
5,711
179
4,000
1,532
Djibouti
5,399
61
5,333
5
Uganda
5,380
60
2,489
2,831
Swaziland
5,191
103
4,439
649
Cabo Verde
5,063
49
4,465
549
Equatorial Guinea
5,002
83
4,509
410
Hong Kong
4,997
103
4,696
198
Nicaragua
4,961
147
2,913
1,901
Congo
4,934
88
3,887
959
Cuba
4,933
109
4,230
594
Central African Republic
4,782
62
1,830
2,890
Suriname
4,671
95
4,160
416
Rwanda
4,653
23
2,817
1,813
Jamaica
4,374
51
1,225
3,098
Myanmar
4,299
61
944
3,294
Slovenia
4,195
140
2,939
1,116
Jordan
4,131
26
2,415
1,690
Angola
3,789
144
1,405
2,240
Syrian Arab Republic
3,691
165
903
2,623
Lithuania
3,565
87
2,181
1,297
Mayotte
3,541
40
2,964
537
Thailand
3,497
58
3,328
111
Gambia
3,473
107
1,951
1,415
Trinidad and Tobago
3,434
60
1,469
1,905
Guadeloupe
3,426
26
837
2,563
Somalia
3,390
98
2,812
480
Aruba
3,382
23
1,742
1,617
Sri Lanka
3,276
13
3,043
220
Bahamas
3,177
69
1,626
1,482
Georgia
3,119
19
1,435
1,665
Réunion
3,099
15
1,794
1,290
Mali
2,966
128
2,311
527
Estonia
2,814
64
2,357
393
South Sudan
2,599
49
1,290
1,260
Malta
2,595
16
1,978
601
Botswana
2,567
13
624
1,930
Benin
2,280
40
1,950
290
Guinea-Bissau
2,275
39
1,127
1,109
Iceland
2,206
10
2,112
84
Sierra Leone
2,133
72
1,646
415
Guyana
2,027
60
1,302
665
Yemen
2,022
585
1,221
216
Uruguay
1,876
46
1,582
248
New Zealand
1,809
25
1,714
70
Burkina Faso
1,767
56
1,166
545
Togo
1,618
41
1,243
334
Belize
1,567
19
742
806
Cyprus
1,558
22
1,282
254
Latvia
1,498
36
1,248
214
Andorra
1,483
53
1,054
376
Liberia
1,333
82
1,214
37
Lesotho
1,327
33
687
607
Niger
1,183
69
1,104
10
Martinique
1,122
18
98
1,006
Chad
1,115
81
962
72
French Polynesia
1,099
2
672
425
Vietnam
1,066
35
940
91
Sao Tome and Principe
907
15
873
19
San Marino
723
42
663
18
Diamond Princess
712
13
651
48
Turks and Caicos Islands
663
5
565
93
Channel Islands
644
48
575
21
Sint Maarten
565
19
477
69
Papua New Guinea
516
6
232
278
Tanzania
509
21
183
305
Taiwan
503
7
478
18
Burundi
473
1
374
98
Comoros
470
7
449
14
Faroe Islands
429
0
412
17
Mauritius
366
10
338
18
Eritrea
364
0
305
59
Gibraltar
343
0
313
30
Isle of Man
339
24
312
3
Saint Martin
330
6
206
118
Mongolia
311
0
302
9
Cambodia
275
0
274
1
Bhutan
252
0
182
70
Curaçao
210
1
74
135
Cayman Islands
208
1
204
3
Monaco
186
1
147
38
Barbados
185
7
171
7
Bermuda
178
9
164
5
Brunei
145
3
141
1
Seychelles
141
0
136
5
Liechtenstein
112
1
108
3
Antigua and Barbuda
95
3
92
0
British Virgin Islands
69
1
40
28
Saint Vincent and the Grenadines
64
0
64
0
Macao
46
0
46
0
Caribbean Netherlands
32
1
17
14
Fiji
32
2
26
4
Timor-Leste
27
0
26
1
Saint Lucia
27
0
26
1
New Caledonia
26
0
26
0
Dominica
24
0
18
6
Grenada
24
0
24
0
St. Barth
23
0
16
7
Lao People's Democratic Republic
23
0
22
1
Saint Kitts and Nevis
17
0
17
0
Greenland
14
0
14
0
Falkland Islands (Malvinas)
13
0
13
0
Montserrat
13
1
12
0
Holy See (Vatican City State)
12
0
12
0
Saint Pierre Miquelon
11
0
5
6
Western Sahara
10
1
8
1
MS Zaandam
9
2
0
7
Anguilla
3
0
3
0
Updated on 2020-09-18 13:06