web analytics
Compania de Apa Aries
Home Stiri - national Facilități fiscale pentru firme, pe perioada stării de urgență!

Facilități fiscale pentru firme, pe perioada stării de urgență!

- Publicitate -

În contextul instituirii stãrii de urgențã pe teritoriul României prin Decretul președintelui României nr. 195/2020, Ministerul Finanțelor Publice, împreunã cu Agenția Naționalã de Administrare Fiscalã, a întreprins o serie de mãsuri în vederea sprijinirii mediului de afaceri, dar și pentru susținerea conformãrii voluntare.
       
        În temeiul Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 29/2020, precum și al Ordonanței de urgențã a Guvernului nr. 33/2020 și al Ordonanței de urgențã aprobatã în ședința de Guvern din data de 9.04.2020:
        1.  Nu se calculeazã și nu se datoreazã dobânzi și penalitãți de întârziere conform Codului de procedurã fiscalã, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrãrii în vigoare a Ordonanței de urgențã Guvernului nr. 29/2020 și neachitate pânã la încetarea acestor mãsuri.
        2. Nu sunt considerate obligații fiscale restante, potrivit legii, obligațiile fiscale scadente începând cu data intrãrii în vigoare a Ordonanței de urgențã Guvernului nr. 29/2020 și neachitate pânã la încetarea acestor mãsuri.
        3. Se suspendã sau nu încep mãsurile de executare silitã, prin somație, poprire și valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executãrilor silite care se aplicã pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotãrâri judecãtorești pronunțate în materie penalã.
           4. Nu se calculeazã și nu se datoreazã dobânzi și penalitãți, conform Codului de procedurã fiscalã, pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate pânã la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stãrii de urgențã. În acest caz, organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate. Noul grafic de eșalonare se comunicã debitorului prin decizia organului fiscal.
        5. Se suspendã condițiile de menținere a valabilitãții eșalonãrilor la platã acordate potrivit legii. Aceste condiții se considerã îndeplinite dacã debitorii achitã obligațiile aferente în termen de 30 de zile de la încetarea perioadei de aplicare a acestor mãsuri fiscale.
        6. Pentru obligațiile care reprezintã condiție de menținere a valabilitãții înlesnirilor la platã, contribuabilii pot solicita modificarea eșalonãrii la platã, cu condiția ca cererea sã fie depusã pânã la expirarea termenului menționat la pct. 5, prevederile art. 195 din Codul de procedurã fiscalã aplicându-se în mod corespunzãtor.
        7. Obligațiile bugetare care reprezintã condiție de menținere a valabilitãții înlesnirilor la platã, inclusiv cele cuprinse în ratele din graficele de eșalonare, nu sunt considerate obligații fiscale restante.
            8. Extinderea rambursãrii TVA cu control ulterior.

            9. Termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silitã, precum și cel al contribuabilului/plãtitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale, prevãzute de Codul de procedurã fiscalã, se suspendã sau nu încep sã curgã pânã la împlinirea termenului de 30 de zile de la încetarea stãrii de urgențã.

Mãsurile fiscale mai sus menționate se aplicã pe perioada stãrii de urgențã și 30 de zile de la încetarea acesteia.

        10. Se acordã o bonificație calculatã asupra impozitului pe profit datorat, dacã contribuabilii plãtitori de impozit pe profit plãtesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, pânã la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv. Bonificația este de 5% pentru contribuabilii mari și 10% pentru contribuabilii mijlocii si ceilalți contribuabili.
        Categoriile de contribuabili beneficiari ai bonificațiilor prezentate anterior sunt urmãtoarele:
        a) contribuabilii plãtitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și platã prevãzut de art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile și completãrile ulterioare;
       b) contribuabilii care intrã sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitãți, pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2020, determinat pentru activitãțile desfãșurate, altele decât cele corespunzãtoare codurilor CAEN prevãzute de lege;
        c) contribuabilii care intrã sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificãrile și completãrile ulterioare, respectiv contribuabilii care inițial au optat  pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, iar ulterior au optat ca anul fiscal sã corespundã exercițiului financiar. Aceastã categorie de contribuabili beneficiazã de bonificație dacã plãtesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata anticipatã trimestrialã pânã la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie – 25 iunie 2020.
        11. Se acordã o bonificație de 10% calculatã asupra impozitului datorat pentru trimestrul I al anului 2020, pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent acestui trimestru, pânã la data de 25 aprilie 2020, inclusiv.
      12. Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activitãți, potrivit Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activitãți, pentru anul 2020, nu datoreazã impozit specific pentru perioada în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial pe perioada stãrii de urgențã decretate.
             13. Pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, respectiv a raportãrilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevãzute la art. 36 alin. (1) și (3), respectiv art. 37 din Legea contabilitãții nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare, se prorogã pânã la data de 31 iulie 2020 inclusiv.
             14. Deducerea sumelor reprezentând sponsorizãri cãtre instituții publice și alte organe ale autoritãții publice din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în limita prevãzutã de actul normativ, se efectueazã în baza contractului de sponsorizare, fãrã a exista obligația înscrierii entitãților beneficiare respective în Registrul entitãților/unitãților de cult pentru care se acordã deduceri fiscale.  
            15. Nu se face plata efectivã la organele vamale de cãtre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform Codului fiscal, care importã, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgențã și în urmãtoarele 30 de zile calendaristice de la data încetãrii stãrii de urgențã, medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, prevãzute în anexa care face parte integrantã din ordonanța de urgențã.
     16. Modificarea modului de calcul a plãților anticipate pentru contribuabilii plãtitori de impozit pe profit care aplicã sistemul anual de platã a impozitului pe profit cu plãți anticipate, în sensul stabilirii nivelului acestora la valoarea stabilitã pe baza calculului trimestrial curent ,fațã de 1/4 din impozitul anului precedent(actualizat cu indicele prețurilor de consum estimat cu ocazia elaborãrii bugetului inițial al anului pentru care se efectueazã plãți anticipate), pentru a corela sarcina fiscalã cu încasãrile reduse determinate de închiderea activitãților total sau parțial prin afectarea mediului economic de mãsurile de combatere a epidemiei Covid -19.
     
        De asemenea,  Ministerul Finanțelor Publice și ANAF au adoptat și alte mãsuri în vederea sprijinirii mediului de afaceri, cum ar fi:
1. Implementarea obligațiilor de platã în platforma ghiseul.ro pentru facilitatea îndeplinirii obligațiilor de platã ale contribuabililor;
2. Introducerea de noi documente pe baza cãrora contribuabilii persoane fizice sã se poatã identifica electronic în SPV  (alte acte administrative începând cu 1.04.2020);
3. Asigurarea cadrului legal împreunã cu MFP în vederea depunerii electronice și a altor formulare specifice evitãrii dublei impuneri și acorduri fiscale internaționale (OMFP 1830/2020);
4. Soluționarea la distanțã a solicitãrilor contribuabililor de cãtre 900 de inspectori, care au acces la bazele de date necesare desfãșurãrii unor activitãți specifice (ex. certificate de atestare fiscalã, rambursari TVA, alte categorii de solicitãri);
5. Aprobarea, pe perioada stãrii de urgențã, a susținerii contestației în fața organelor de soluționare a contestațiilor și prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare la  distanțã/telefon,  direcția de specialitate menținând  legãtura  permanent  cu  contribuabilii  pentru  gãsirea celor  mai  bune  soluții;
6. Asigurarea de la distanțã a serviciului de asistențã a contribuabililor  în domeniul fiscal și IT în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale (SPV, Call – Center și Formularul de Contact) pentru asigurarea conformãrii fiscale;
7. Direcția Generalã a Vãmilor și Direcția Generalã Antifraudã Fiscalã lucreazã în prima linie pentru a pune în aplicare ordonanțele militare din perspectiva atribuțiilor ANAF;
8. Desfãșurarea de campanii în rândul contribuabililor care au solicitat rambursarea de TVA, pentru a fi pregãtite  cu  rapiditate compensãrile și  restituirile  de  taxe,  necesare  în  derularea  procedurii  de rambursare;
9. Continuarea procesului de reorganizare a ANAF pentru ca analiza de risc sã fie principalul mecanism de aplicare a procedurilor de administrare fiscalã;
10. Constituirea Grupului de analizã fiscalã pentru comunicarea rapidã cu reprezentanții mediului de afaceri și ai mediului academic, în care se discutã și se propun mãsuri economice și fiscale care sã vinã, în continuare, în sprijinul contribuabililor.

 

AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
Serviciul comunicare, relatii publice si mass – media
str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti
021.3871000/1105
021.3199857

RefleqtMedia pe rețelele de socializare
- Advertisement -
- Advertisement -

RefleqtMedia pe rețelele de socializare

2,200FansLike
400FollowersFollow
328SubscribersSubscribe

Citește

Percheziții DIICOT la Turda

În această dimineață, DIICOT Cluj, împreună cu Biroul de Combatere al Crimei Organizate din cadrul IPJ Cluj au efectuat mai multe percheziții...

ROMCAB ANGAJEAZĂ!

OPERATORI UTILAJE ELECTRICIENI INGINERI ELECTRONIȘTI / AUTOMATIZĂRI STIVUITORIȘTI PERSONAL PLANIFICARE – LANSARE – URMĂRIRE PRODUCȚIE ASISTENT MANAGER ÎNGRIJITOR SPAȚII VERZI   SE OFERĂ: SALARIU NET (ÎN MÂNĂ)...

Locuri de munca, chiar in orasul tau!

Esti sofer? Detii permis de conducere categoria D si atestat?  Vino la Daghemana! Principalul operator de transport rutier din Campia Turzii ANGAJEAZA! Se ofera...

Daghemana ANGAJEAZĂ!

SC Daghemana Com SRL angajează personal pentru punctele de lucru din Câmpia Turzii. Locurile disponibile sunt: barman vânzătoare Se oferă: salariu atractiv program flexibil condiții de muncă sigure Informații la...

Ultimele știri

Încă două proiecte de dezvoltare pentru Municipiul Câmpia Turzii !

Astăzi am depus la Compania Națională de Investiții cereri de finanțare pentru două proiecte de maximă importanță pentru dezvoltarea municipiului Câmpia Turzii.Primul...

ANUNȚ -ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII-

Începând cu data de 8 iulie 2020, la nivelul municipiului va demara o campanie de dezinsecție împotriva țânțarilor, căpușelor și omizilor.Operațiunea este...

Percheziții DIICOT la Turda

În această dimineață, DIICOT Cluj, împreună cu Biroul de Combatere al Crimei Organizate din cadrul IPJ Cluj au efectuat mai multe percheziții...

Începe Caravana Akademia Kinderland: școala mobilă de vară despre alimentație sănătoasă, pentru cei mici

București, 6 iulie 2020 – Caravana care îi învață pe cei mici despre alimentația sănătoasă ajunge pentru prima dată în Ardeal în...

Programul „Fii voluntar în orașul tău!” își arată roadele

Începând cu anul 2019, Primăria Municipiului Câmpia Turzii a lansat programul „Fii voluntar în orașul tău!” prin intermediul căruia, persoanele interesate pot...
- Advertisement -
Country/Region
Confirmed cases
Deaths
Recovered
Active cases
USA
3,025,688
132,828
1,308,466
1,584,394
Brazil
1,623,284
65,487
978,615
579,182
India
720,346
20,174
440,150
260,022
Russia
687,862
10,296
454,329
223,237
Peru
305,703
10,772
197,619
97,312
Spain
298,869
28,388
0
270,481
Chile
298,557
6,384
264,371
27,802
UK
285,768
44,236
0
241,532
Mexico
256,848
30,639
155,604
70,605
Iran
243,051
11,731
204,083
27,237
Italy
241,819
34,869
192,241
14,709
Pakistan
231,818
4,762
131,649
95,407
Saudi Arabia
213,716
1,968
149,634
62,114
Turkey
206,844
5,241
182,995
18,608
South Africa
205,721
3,310
97,848
104,563
Germany
198,057
9,092
182,200
6,765
France
168,335
29,920
77,308
61,107
Bangladesh
165,618
2,096
76,149
87,373
Colombia
117,110
4,064
47,881
65,165
Canada
105,764
8,687
69,431
27,646
Qatar
100,345
133
93,898
6,314
China
83,557
4,634
78,518
405
Argentina
77,815
1,523
28,531
47,761
Egypt
76,222
3,422
21,238
51,562
Sweden
73,061
5,433
0
67,628
Indonesia
64,958
3,241
29,919
31,798
Belarus
63,804
429
51,120
12,255
Ecuador
62,380
4,821
28,872
28,687
Iraq
62,275
2,567
34,741
24,967
Belgium
62,016
9,771
17,091
35,154
UAE
52,068
324
40,721
11,023
Netherlands
50,657
6,128
0
44,529
Kuwait
50,644
373
41,001
9,270
Ukraine
49,043
1,262
21,703
26,078
Kazakhstan
48,574
188
27,334
21,052
Oman
47,735
218
29,146
18,371
Philippines
46,333
1,303
12,185
32,845
Singapore
44,983
26
40,717
4,240
Portugal
44,129
1,620
29,166
13,343
Bolivia
39,297
1,434
11,667
26,196
Panama
38,149
747
17,986
19,416
Dominican Republic
38,128
804
19,489
17,835
Poland
36,155
1,521
23,966
10,668
Afghanistan
33,190
898
20,103
12,189
Switzerland
32,315
1,965
29,300
1,050
Israel
30,749
334
18,056
12,359
Bahrain
29,821
98
25,178
4,545
Romania
29,223
1,768
20,213
7,242
Armenia
28,936
491
16,302
12,143
Nigeria
28,711
645
11,665
16,401
Ireland
25,531
1,741
23,364
426
Honduras
23,943
639
2,490
20,814
Guatemala
23,248
947
3,382
18,919
Azerbaijan
20,837
258
12,182
8,397
Ghana
20,085
122
14,870
5,093
Japan
19,775
977
17,124
1,674
Austria
18,365
706
16,647
1,012
Moldova
17,906
592
11,047
6,267
Serbia
16,420
317
13,366
2,737
Algeria
16,404
959
11,884
3,561
Nepal
15,964
35
6,811
9,118
Morocco
14,379
237
10,173
3,969
S. Korea
13,137
284
11,848
1,005
Denmark
12,878
607
11,935
336
Cameroon
12,592
313
10,100
2,179
Czechia
12,532
350
7,873
4,309
Côte d'Ivoire
10,966
75
5,384
5,507
Uzbekistan
10,362
37
6,628
3,697
Sudan
9,894
616
4,899
4,379
Norway
8,932
251
8,138
543
Malaysia
8,668
121
8,476
71
Australia
8,586
106
7,420
1,060
Kenya
8,067
164
2,414
5,489
El Salvador
8,027
223
4,730
3,074
Kyrgyzstan
7,691
92
2,843
4,756
Senegal
7,478
136
4,870
2,472
DRC
7,432
182
3,226
4,024
Finland
7,257
329
6,700
228
Venezuela
7,169
65
2,100
5,004
Macedonia
7,124
346
3,199
3,579
Haiti
6,333
113
1,549
4,671
Tajikistan
6,262
53
4,914
1,295
Bulgaria
5,914
250
3,000
2,664
Ethiopia
5,846
103
2,430
3,313
Gabon
5,743
46
2,574
3,123
Guinea
5,610
34
4,522
1,054
Bosnia
5,458
199
2,598
2,661
Costa Rica
5,241
23
1,776
3,442
French Guiana
5,054
20
1,984
3,050
Mauritania
4,948
133
1,896
2,919
Djibouti
4,822
55
4,610
157
Luxembourg
4,542
110
4,016
416
Palestine
4,341
17
491
3,833
Hungary
4,189
589
2,860
740
Central African Republic
4,033
52
970
3,011
Greece
3,562
192
1,374
1,996
Madagascar
3,250
33
1,135
2,082
Croatia
3,220
113
2,210
897
Thailand
3,195
58
3,072
65
Equatorial Guinea
3,071
51
842
2,178
Somalia
3,006
92
1,051
1,863
Albania
2,964
79
1,702
1,183
Mayotte
2,679
34
2,375
270
Nicaragua
2,519
83
1,238
1,198
Maldives
2,491
12
2,113
366
Paraguay
2,456
20
1,180
1,256
Cuba
2,380
86
2,234
60
Mali
2,331
119
1,547
665
Sri Lanka
2,077
11
1,917
149
South Sudan
2,021
38
333
1,650
Estonia
1,994
69
1,875
50
Lebanon
1,885
36
1,311
538
Iceland
1,866
10
1,840
16
Lithuania
1,841
79
1,547
215
Guinea-Bissau
1,765
25
676
1,064
Slovakia
1,765
28
1,466
271
Malawi
1,742
19
317
1,406
Slovenia
1,716
111
1,384
221
Zambia
1,632
30
1,348
254
Congo
1,557
44
501
1,012
Sierra Leone
1,547
62
1,086
399
New Zealand
1,534
22
1,490
22
Cabo Verde
1,463
17
671
775
Hong Kong
1,286
7
1,157
122
Yemen
1,284
345
575
364
Benin
1,199
21
333
845
Tunisia
1,199
50
1,049
100
Jordan
1,167
10
957
200
Latvia
1,127
30
1,000
97
Rwanda
1,113
3
575
535
Niger
1,093
68
968
57
Libyan Arab Jamahiriya
1,046
32
261
753
Mozambique
1,012
8
277
727
Swaziland
1,011
13
564
434
Cyprus
1,004
19
839
146
Burkina Faso
1,000
53
858
89
Uruguay
956
28
849
79
Georgia
953
15
830
108
Uganda
953
0
892
61
Liberia
891
39
377
475
Chad
872
74
787
11
Andorra
855
52
800
3
Montenegro
841
14
315
512
Jamaica
732
10
584
138
Sao Tome and Principe
721
13
269
439
Zimbabwe
716
8
181
527
Diamond Princess
712
13
651
48
San Marino
698
42
656
0
Togo
680
15
447
218
Malta
672
9
652
11
Suriname
604
14
315
275
Channel Islands
577
47
512
18
Réunion
550
2
472
76
Tanzania
509
21
183
305
Namibia
485
0
25
460
Taiwan
449
7
438
4
Syrian Arab Republic
372
14
126
232
Vietnam
369
0
341
28
Angola
346
19
108
219
Mauritius
342
10
330
2
Isle of Man
336
24
312
0
Myanmar
316
6
245
65
Botswana
314
1
31
282
Comoros
311
7
266
38
Guyana
273
15
120
138
Martinique
249
14
98
137
Mongolia
220
0
188
32
Eritrea
215
0
56
159
Cayman Islands
201
1
194
6
Burundi
191
1
118
72
Faroe Islands
188
0
187
1
Guadeloupe
184
14
157
13
Gibraltar
179
0
176
3
Bermuda
146
9
137
0
Cambodia
141
0
131
10
Brunei
141
3
138
0
Trinidad and Tobago
133
8
115
10
Monaco
108
4
95
9
Aruba
105
3
98
4
Bahamas
104
11
89
4
Barbados
98
7
90
1
Lesotho
91
0
11
80
Liechtenstein
84
1
81
2
Seychelles
81
0
11
70
Bhutan
80
0
53
27
Sint Maarten
78
15
63
0
Antigua and Barbuda
70
3
23
44
French Polynesia
62
0
60
2
Gambia
61
3
27
31
Turks and Caicos Islands
48
2
11
35
Macao
46
0
45
1
Saint Martin
43
3
37
3
Belize
30
2
19
9
Saint Vincent and the Grenadines
29
0
29
0
Timor-Leste
24
0
24
0
Grenada
23
0
23
0
Curaçao
23
1
19
3
Saint Lucia
22
0
19
3
New Caledonia
21
0
21
0
Lao People's Democratic Republic
19
0
19
0
Fiji
19
0
18
1
Dominica
18
0
18
0
Saint Kitts and Nevis
16
0
15
1
Greenland
13
0
13
0
Falkland Islands (Malvinas)
13
0
13
0
Holy See (Vatican City State)
12
0
12
0
Papua New Guinea
11
0
8
3
Montserrat
11
1
10
0
Western Sahara
10
1
8
1
MS Zaandam
9
2
0
7
British Virgin Islands
8
1
7
0
Caribbean Netherlands
7
0
7
0
St. Barth
6
0
6
0
Anguilla
3
0
3
0
Saint Pierre Miquelon
1
0
1
0
Updated on 2020-07-07 01:53
RefleqtMedia pe rețelele de socializare