Situațiile financiare și raportările contabile anuale – termene de depunere

0
44

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca informează contribuabilii că termenele de depunere pentru situaƫiile financiare anuale ṣi raportările contabile anuale sunt:

a) 02.03.2020 – depunerea declaraţiei de inactivitate de către entităţile care nu au desfăṣurat activitate de la constituire până la sfârṣitul exerciţiului financiar de raportare
b) 30.03.2020 – depunerea raportărilor contabile anuale de către persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii;
c) 29.04.2020 – depunerea situaţiilor financiare anuale de către societăţile cooperatiste, instituțiile publice, asociațiile ṣi celelalte persoane juridice cu ṣi fără scop patrimonial, care au obligaţia să organizeze ṣi conducă contabilitatea financiară;
d) 29.05.2020:
depunerea situaţiilor financiare anuale de către societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, subunitățile din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul  în străinătate (inclusiv sediile permanente), cu excepția subunităților deschise în România de societăți  rezidente în state aparținând Spațiului  Economic European.
depunerea raportarilor contabile anuale  de către  entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic ṣi  de  către subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European.

Situaţiile financiare / raportările contabile anuale se întocmesc cu ajutorul programelor de asistenţă existente pe site-ul ANAF ṣi se pot fi depune astfel:
– în formă electronică, pe portalul e-guvernare.ro, având ataṣată o semnătură electronică extinsă.
– la oficiile poṣtale, prin scrisori cu valoare declarată, în format hârtie şi în format electronic.
– la registratura unităţilor fiscale din subordinea DGRFP Cluj-Napoca , în format hârtie şi în format electronic.

        În vederea desfăṣurării în conditii optime a procesului de depunere ṣi prelucrare, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca recomandă depunerea în formă electronică, pe portalul e-guvernare.

RefleqtMedia pe rețelele de socializare