Iată punctul OFICIAL de vedere al Spitalului „Dr. Cornel Igna” în chestiunea laboratorului și al ustensilelor „ruginite”

0
112

Urmare solicitarii dvs. intemeiata in baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, facem precizarea ca in conformitate cu prevederile art.7 din actul normativ mentionat, raspunsul la solicitare se formuleaza in termen de 10 zile.

Redam punctual raspuns la intrebarile formulate, astfel:

1.In speta laboratorul de analize medicale functioneaza in prezent cu personal suficient, respectiv: un medic specialist in medicina de laborator, un biochimist medical principal si 4 asistente medicale ( 3 specialitatea medicina de laborator si o asistenta in curs de obtinere specialitate),

Regulamentul Intern al spitalului nr.5990/18.11.2013 – comunicat si la ITM Cluj si luat la cunostinta sub semnatura de toti angajatii – stipuleaza programul de munca in laboratorul de analize medicale, astfel:

asistente medicale tura I: 7,30 -14,30 , tura II :12,00 – 19,00, sambata , duminica si in sarbatorile legale cu obligativitatea de a raspunde la solicitari conform graficelor de urgenta, medic 7,30 – 14,30 ;

– prin actul aditional de modificare al Regulamentului Intern din 29.10.2016 , programul de lucru din laboratorul de analize pentru sambata, duminica si sarbatori legale s-a stabilit pentru asistente la 7 ore tura I 8,00 – 15,00, in rest ramanand nemodificat;

– din data de 15.11.2017 datorita lipsei de personal – prin concediu medical prelungit si prin pensionare -, se renunta pentru o perioada determinata la programul de munca in 2 ture al asistentelor stabilit prin Regulamentul Intern, programul modificandu-se astfel: asistente medicale de luni pana duminica , sarbatori legale 8,30 – 15,30, medicul program 7,00 – 14,00;

– cu data de 01.11.2019 Comitetul Director a hotarat reluarea programului de lucru asa cum a fost stabilit in Regulamentul Intern: asistente medicale tura I: 7,30 -14,30 , tura II:12,00 – 19,00, sambata , duminica si in sarbatorile legale 8,00 -15,00.

In fapt, incepand cu luna noiembrie de cand s-a reluat programul de munca in 2 ture, asistentele medicale din laborator au inceput “ sa se imbolnaveasca” cand erau trecute pe graficul de munca in tura 2, astfel incat fortuit, tura 2 de munca a fost disfunctionala, atat in luna noiembrie, cat si in luna decembrie a acestui an.

Spitalul Municipal “Dr.Cornel Igna” Campia Turzii deserveste o populatie de aproximativ 60 000 de cetateni, atat din municipiu, cat si din zonele rurale arondate municipiului si asigura continuitatea asistentei medicale prin 3 linii/camere de garda – medicina interna, pediatrie, chirurgie/ginecologie -, prin sectii/compartimente medicale/chirugicale si de aceea munca in laboratorul de analize medicale a fost imperios necesar a fi prestata cu personal medical in 2 ture de munca.

Programul prevazut in Regulamentul Intern a fost luat la cunostinta sub semnatura de catre toti angajati si este obligatoriu, iar actele de indisciplina in munca, nu pot fi acceptate si tolerate.

Profesia medicala este o profesie nobila, aceea de a salva vieti omenesti si de a alina suferinta fizica semenilor nostri .

Este dreptul fiecaruia de a-si alege profesia in viata si nimeni nu poate fi obligat sa munceasca sau sa nu munceasca intr-un anumit loc de munca ori intr-o anumita profesie.

2.Nu graficul de lucru s-a modificat, ci s-a reluat programul de munca stabilit prin Regulamentul Intern – am explicat in detaliu la punctul de mai sus – .

3.Asistentele medicale trebuie sa respecte atributiile din fisa postului, depasirea competentelor in medicina este permisa numai in cazuri de catastrofe, calamitati, etc., cand conform Codului deontologie al profesiei de asistent/medic, personalul medical este obligat a intreprinde toate diligentele necesare pentru a salva viata.

  1. Aparatura din laboratorul de analize medicale este in termen de functionare, balanta la care faceti referire este casata si nu este folosita.

Dotarea din prezent a laboratorului de analize medicale cu aparatura medicala, este urmatoarea:

– analizor automat hematologie Mindray BC – 5380 achizitionat in decembrie 2016,

– analizor automat de biochimie Pentra C 400 achizitionat in martie 2018,

– analizor automat de ioni Easy Lite achizitionat in martie 2018,

– analizor automat de imunologie Mindray CL – 1000 achizitionat in iunie 2018,

– analizor automat de urini Urit 500 B achizitionat in mai 2018,

– analizor urini Urit 180 achizitionat in decembrie 2016,

– autoclav Raypa Espinar achizitionat in februarie 2013 si imprimanta,

– centrifuga Hermle Labortechnik Gmbh Z 306 achizitionata in decembrie 2016,

– distilator Mini-Osmoser achizitionat in ianuarie 1997,

– Microscop Zeiss achizitionat in septembrie 2001,

– baie termostatata achizitionata in februarie 2013.

5.Blaturile sunt in curs de montare, termenul stabilit in planul de conformare este fixat pentru data de 31.12.2019 – la data comunicarii prezentei sunt montate -.

Facem precizarea ca asistenta reclamanta are un istoric de munca bogat si interesant derulat cu unitatea noastra medicala, in prezent fiind la al 3-lea contract de munca cu noi, celelalte 2 contracte de munca incheindu-se in conditii neonorabile pentru petenta.

Pentru o buna colaborare .

Manager,

Antal Iosif Adrian

RefleqtMedia pe rețelele de socializare
error