EXCLUSIV: Rețeta DEVALIZĂRII la Domeniul Public Câmpia Turzii / cum să iei 1000 de lei pe lună, din constatări

0
35

Dosarul penal utilizat pentru discreditarea politică a lui Avram Gal și Petre Pop scoate la iveală o modalitate inedită prin care SC Domeniul Public Câmpia Turzii SA a fost devalizat, în fiecare lună, chiar de către propria Adunare Generală a Acționarilor.

În conformitate cu legislația în vigoare

Adunarea generala ordinara

Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in maxim 5 luni de la incheierea exercitiului financiar. In cadrul adunarii generale ordinare se abordeaza teme precum: situatia financiara anuala; alegerea membrilor consiliului de administratie, ai consiliului de supraveghere si a cenzorilor; stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli; pronuntarea asupra gestiunii consiliului de administratie, respectiv a directoratului; fixarea remuneratiei membrilor consiliului de administratie; numirea sau demiterea auditorului financiar, in eventualitatea in care societatea va fi supusa unui audit, gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii.

Pentru ca deliberarile adunarii generale ordinare sa fie validate, este necesar ca cel putin un sfert din numarul actionarilor cu drept de vot sa fie prezenti.

Adunarea generala extraordinara

Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesara luarea unei hotarari precum: mutarea sediului societatii; schimbarea formei juridice a societatii; schimbarea obiectivului de activitate a societatii; infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: reprezentante, sucursale, agentii; conversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative; conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta; conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni; emisiunea de obligatiuni; reducerea sau reintregirea capitalului social; fuziunea cu alte societati, sau dizolvarea acesteia; oricare alta hotarare care are nevoie de aprobarea adunarii generale extraordinare.

Pentru a putea fi validate, deliberarile adunarii generale extraordinare necesita, la prima convocare, prezenta actionarilor ce detin cel putin un sfert din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor care reprezinta minim o cincime din numarul total de drepturi de vot. Deciziile ce privesc fuziunea cu alte societati sau dizolvarea societatii se iau cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul total de drepturi de vot.

Ei bine, la SC Domeniul Public Câmpia Turzii SA, ÎN FIECARE LUNĂ aveau loc ședințe ale Adunării Generale a Acționarilor și, de obicei, în aceste ședințe, nu se discuta nici mutarea sediului societății, nici înființarea de sedii secundare, ci … pur și simplu se constatau decizii ale conducerii executive.

Practic, fără un motiv anume, cei 3 reprezentanți din AGA primeau, LUNAR, câte 1000 de lei.

Astfel, într-un an, rezulta o cheltuială nejustificată de aproximativ 30.000 de lei și ceea ce este și mai grav este faptul că nici controalele de audit financiar și nici cele ale Curții de Conturi nu au evidențiat aceste ședințe nejustificate ale AGA, care au fost remunerate.

RefleqtMedia pe rețelele de socializare
error