web analytics
Compania de Apa Aries
Home Știri din Turda UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 31 octombrie 2019, orele...

UAT Municipiul Turda organizează concurs în data de 31 octombrie 2019, orele 10,00 pentru ocuparea funcţiei publice de execuție temporar vacante de:

- Publicitate -

Referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Serviciului evidență și încasrare impozite și taxe.

Condiţii specifice:

– studii medii liceale finalizate cu diplomă de bacalaureat

– vechime minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice

 

Condiţiile generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute la art. 465 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ.

Publicarea anunțului de concurs se va asigura începând cu data de 09.10.2019 pe site-ul instituției Primăria municipiului Turda și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primăriei, P-ța 1 Decembrie 1918, nr. 28, cam. 15, în perioada 09 – 16 octombrie 2019.

Probele concursului sunt:

 • Selecția dosarelor în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor
 • Proba scrisă se va susține în data de 31.10.2019, orele 10,00
 • Interviul se va organiza în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.

Persoană de contact: Alexandrina Rustem, consilier resurse umane, tel. 0264317199, e-mail: resurseumane@primariaturda.ro.

 

Acte necesare la dosar:

 1. a) formularul de înscriere;
 2. b) curriculum vitae, modelul comun european;
 3. c) copia actului de identitate;
 4. d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
 6.          f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului. Adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;
 7. g) cazierul judiciar;
 8. h) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

           

            Copiile de pe actele necesare se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, cu excepţia copiei cărții de identitate, care se poate transmite şi în format electronic.

            Adeverinţele de vechime care au un alt format decât cel prevăzut în HGR 611/2008, anexa 2D, trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexă şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

 

Atribuțiile postului:

– editează documentul de plată

– încasează suma prevazută în documentul de plată, semnează și aplică ștampila casier

– îndosariază exemplarul doi al chitanței precum si chitanțele anulate în vederea arhivării

– întocmește borderoul încasărilor zilnice

– verifică concordanța dintre numerarul existent la sfarșitul programului de încasări cu totalul borderoului de încasare

– predă sumele încasate la caseria centrală a primăriei și îndosariază chitanța emisă de casierul central pentru suma depusă

– urmărește încadrarea corectă pe surse a veniturilor în conformitate cu legislația în vigoare și conturile deschise în acest sens

– verifică concordanța sumelor încasate prin POS cu borderoul plăților electronice

– înregistrează în baza de date procesele verbale de contravenție

– emite confirmări de plată și confirmări de luare în debit a amenzilor de contravenție

– efectuează modificările de adrese în baza de date pe baza documentelor de evidență a persoanelor puse la dispoziție de către Serviciul executori bugetari

– răspunde de modul de implementare a procedurilor de sistem și operaționale elaborate la nivelul instituției, direcției și serviciului, corespunzătoare activităţilor de care este responsabil.
– răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării sarcinilor.
– răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei.
– răspunde de realizarea la timp a sarcinilor ce i-au fost încredinţate şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora.
– răspunde de corectitudinea şi exactitatea datelor/informaţiilor menţionate în documentele întocmite.
– are obligaţia să respecte prevederile Codului de conduită și a Regulamentului intern aprobate la nivelul Primăriei municipiului Turda.
– are obligaţia să respecte instrucţiunile/procedurile interne privind sănătatea şi securitatea în muncă, aplicabile domeniului în care îşi desfăşoară activitatea, aduse la cunoştinţă de salariatul cu atribuţii în acest sens. 


Bibliografie:

 

 1. OUG 57/2019, privind Codul Administrativ : Partea a VI-a, Titlul II- Statutul funcţionarilor publici
 2. Constituția României, republicată
 3. Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare – Titlul IX Impozite si taxe locale
 4. Legea 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
    – Titlul I Dispoziţii generale
                 Cap.II Principii generale de conduită în administrarea creanțelor fiscale, art. 9 – 12
          – Titlul III Dispoziţii procedurale generale
                 Cap. II Competenţa organului fiscal local

         –Titlul VII Colectarea creanţelor fiscale
                Cap.I Dispoziţii generale art.156 – 160

                Cap.II Stingerea creanțelor fiscale prin plată, compensare si restituire: art.164, 165,168
                Cap.III Dobânzi, penalităţi de întârziere şi penalităţi de nedeclarare, art.183

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 21692/09.10.2019

RefleqtMedia pe rețelele de socializare
- Advertisement -
- Advertisement -

RefleqtMedia pe rețelele de socializare

2,200FansLike
400FollowersFollow
328SubscribersSubscribe

Citește

Se lucrează intens la Câmpia Turzii!

Ieri seară, edilul orașului Câmpia Turzii, Dorin Lojigan, a prezentat o sinteză a lucrărilor de dezvoltare care sunt în desfășurare în municipiu. „Pandemia...

ROMCAB ANGAJEAZĂ!

OPERATORI UTILAJE ELECTRICIENI INGINERI ELECTRONIȘTI / AUTOMATIZĂRI STIVUITORIȘTI PERSONAL PLANIFICARE – LANSARE – URMĂRIRE PRODUCȚIE ASISTENT MANAGER ÎNGRIJITOR SPAȚII VERZI   SE OFERĂ: SALARIU NET (ÎN MÂNĂ)...

Locuri de munca, chiar in orasul tau!

Esti sofer? Detii permis de conducere categoria D si atestat?  Vino la Daghemana! Principalul operator de transport rutier din Campia Turzii ANGAJEAZA! Se ofera...

Daghemana ANGAJEAZĂ!

SC Daghemana Com SRL angajează personal pentru punctele de lucru din Câmpia Turzii. Locurile disponibile sunt: barman vânzătoare Se oferă: salariu atractiv program flexibil condiții de muncă sigure Informații la...

Ultimele știri

Se lucrează intens la Câmpia Turzii!

Ieri seară, edilul orașului Câmpia Turzii, Dorin Lojigan, a prezentat o sinteză a lucrărilor de dezvoltare care sunt în desfășurare în municipiu. „Pandemia...

Așa arată gara din Câmpia Turzii acum

Ieri după-amiază, RefleqtMedia v-a prezentat o fotografie în care apare gara din Câmpia Turzii în anul 1941. Mulți dintre cititorii noștri au apreciat articolul și...

Road-test pe DC 62 Câmpia Turzii – Călărași

În această săptămână, RefleqtMedia a făcut „o tură” cu mașina, pe DC 62 Câmpia Turzii - Călărași-Gară, pentru a vedea calitatea lucrărilor efectuate de...

Banii europeni schimbă vieți: județul Alba implementează 172 de proiecte europene în valoare totală de 2,1 miliarde de lei

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, continuă în județul Alba turneul de verificare a stadiului implementării proiectelor europene în demersul de a găsi...

ESTE OFICIAL! Alegerile locale vor avea loc în 27 septembrie

Parlamentul României a aprobat legea privind organizarea alegerilor locale din acest an. Iată textul INTEGRAL al actului normativ. L E G Eprivind stabilirea datei...
- Advertisement -
Country/Region
Confirmed cases
Deaths
Recovered
Active cases
USA
3,159,414
134,867
1,392,808
1,631,739
Brazil
1,716,196
68,055
1,152,467
495,674
India
769,257
21,161
476,600
271,496
Russia
707,301
10,843
481,316
215,142
Peru
312,911
11,133
204,748
97,030
Chile
303,083
6,573
271,703
24,807
Spain
299,593
28,396
0
271,197
UK
286,979
44,517
0
242,462
Mexico
275,003
32,796
167,795
74,412
Iran
248,379
12,084
209,463
26,832
Italy
242,149
34,914
193,640
13,595
Pakistan
240,848
4,983
145,311
90,554
South Africa
224,665
3,602
106,842
114,221
Saudi Arabia
220,144
2,059
158,050
60,035
Turkey
208,938
5,282
187,511
16,145
Germany
198,765
9,115
183,600
6,050
Bangladesh
172,134
2,197
80,838
89,099
France
169,473
29,965
77,985
61,523
Colombia
128,638
4,527
53,634
70,477
Canada
106,434
8,737
70,247
27,450
Qatar
101,553
138
96,107
5,308
Argentina
87,030
1,694
36,502
48,834
China
83,581
4,634
78,590
357
Egypt
78,304
3,564
22,241
52,499
Sweden
73,858
5,482
0
68,376
Indonesia
68,079
3,359
31,585
33,135
Iraq
67,442
2,779
37,879
26,784
Belarus
64,224
443
52,854
10,927
Ecuador
63,245
4,873
29,071
29,301
Belgium
62,210
9,778
17,159
35,273
UAE
53,045
327
42,282
10,436
Kazakhstan
53,021
264
34,149
18,608
Kuwait
52,007
379
42,108
9,520
Ukraine
51,224
1,327
23,784
26,113
Netherlands
50,746
6,135
0
44,611
Philippines
50,359
1,314
12,588
36,457
Oman
50,207
233
32,005
17,969
Singapore
45,423
26
41,323
4,074
Portugal
44,859
1,631
29,714
13,514
Bolivia
42,984
1,577
12,883
28,524
Panama
41,251
819
19,469
20,963
Dominican Republic
39,588
829
20,056
18,703
Poland
36,689
1,542
24,878
10,269
Afghanistan
33,908
957
20,847
12,104
Israel
33,557
344
18,338
14,875
Switzerland
32,498
1,966
29,400
1,132
Bahrain
30,931
98
26,073
4,760
Armenia
30,346
535
18,000
11,811
Nigeria
30,249
684
12,373
17,192
Romania
30,175
1,817
20,799
7,559
Honduras
25,978
694
2,721
22,563
Ireland
25,542
1,738
23,364
440
Guatemala
25,411
1,053
3,718
20,640
Ghana
22,822
129
17,564
5,129
Azerbaijan
21,916
274
13,100
8,542
Japan
20,174
980
17,331
1,863
Austria
18,513
706
16,721
1,086
Moldova
18,471
614
11,549
6,308
Algeria
17,348
978
12,329
4,041
Serbia
17,076
341
13,366
3,369
Nepal
16,423
35
7,752
8,636
Cameroon
14,916
359
11,525
3,032
Morocco
14,771
242
11,316
3,213
S. Korea
13,293
287
12,019
987
Denmark
12,900
609
12,001
290
Czechia
12,814
351
8,010
4,453
Côte d'Ivoire
11,504
78
5,571
5,855
Uzbekistan
11,259
47
7,060
4,152
Sudan
10,084
636
5,074
4,374
Australia
9,059
106
7,573
1,380
Norway
8,950
251
8,138
561
Kyrgyzstan
8,847
116
3,053
5,678
El Salvador
8,844
243
5,289
3,312
Malaysia
8,677
121
8,486
70
Kenya
8,528
169
2,593
5,766
Venezuela
8,008
75
2,100
5,833
Senegal
7,657
141
5,097
2,419
DRC
7,432
182
3,226
4,024
Macedonia
7,406
359
3,554
3,493
Finland
7,265
329
6,800
136
Ethiopia
6,774
120
2,430
4,224
Haiti
6,486
123
2,181
4,182
Tajikistan
6,364
54
5,011
1,299
Bulgaria
6,342
259
3,166
2,917
Gabon
5,871
46
2,682
3,143
Bosnia
5,869
209
2,769
2,891
Costa Rica
5,836
25
1,929
3,882
Guinea
5,697
34
4,577
1,086
French Guiana
5,459
22
2,349
3,088
Mauritania
5,087
139
1,994
2,954
Palestine
5,029
20
494
4,515
Djibouti
4,889
55
4,644
190
Luxembourg
4,650
110
4,056
484
Hungary
4,220
591
2,887
742
Central African Republic
4,109
52
1,050
3,007
Greece
3,622
193
1,374
2,055
Madagascar
3,573
33
1,761
1,779
Croatia
3,325
114
2,277
934
Thailand
3,202
58
3,085
59
Albania
3,106
83
1,791
1,232
Equatorial Guinea
3,071
51
842
2,178
Somalia
3,028
92
1,147
1,789
Nicaragua
2,846
91
1,993
762
Mayotte
2,688
34
2,446
208
Paraguay
2,554
20
1,212
1,322
Maldives
2,517
13
2,180
324
Cuba
2,399
86
2,242
71
Mali
2,358
120
1,597
641
Sri Lanka
2,094
11
1,967
116
South Sudan
2,021
38
333
1,650
Estonia
2,011
69
1,889
53
Lebanon
1,946
36
1,368
542
Zambia
1,895
42
1,348
505
Iceland
1,880
10
1,850
20
Malawi
1,864
24
345
1,495
Lithuania
1,854
79
1,552
223
Slovakia
1,851
28
1,477
346
Congo
1,821
47
525
1,249
Guinea-Bissau
1,790
25
760
1,005
Slovenia
1,763
111
1,429
223
Sierra Leone
1,584
63
1,122
399
Cabo Verde
1,542
18
730
794
New Zealand
1,540
22
1,494
24
Hong Kong
1,324
7
1,167
150
Yemen
1,318
351
595
372
Libyan Arab Jamahiriya
1,268
36
306
926
Tunisia
1,221
50
1,050
121
Benin
1,199
21
333
845
Rwanda
1,194
3
610
581
Jordan
1,169
10
977
182
Latvia
1,141
30
1,008
103
Swaziland
1,138
14
588
536
Niger
1,097
68
976
53
Mozambique
1,071
8
337
726
Cyprus
1,008
19
839
150
Burkina Faso
1,003
53
861
89
Uganda
977
0
904
73
Uruguay
974
29
871
74
Georgia
968
15
844
109
Montenegro
960
17
320
623
Liberia
926
41
395
490
Zimbabwe
885
9
206
670
Chad
873
74
788
11
Andorra
855
52
802
1
Jamaica
751
10
600
141
Sao Tome and Principe
724
13
283
428
Diamond Princess
712
13
651
48
San Marino
698
42
656
0
Togo
695
15
475
205
Malta
673
9
654
10
Suriname
665
17
434
214
Namibia
593
0
25
568
Channel Islands
577
47
512
18
Réunion
563
3
472
88
Tanzania
509
21
183
305
Taiwan
449
7
438
4
Angola
386
21
117
248
Syrian Arab Republic
372
14
126
232
Vietnam
369
0
347
22
Mauritius
342
10
330
2
Isle of Man
336
24
312
0
Myanmar
317
6
250
61
Botswana
314
1
31
282
Comoros
313
7
272
34
Guyana
284
16
125
143
Martinique
249
14
98
137
Mongolia
227
0
197
30
Eritrea
215
0
56
159
Cayman Islands
201
1
197
3
Burundi
191
1
118
72
Faroe Islands
188
0
188
0
Guadeloupe
184
14
157
13
Gibraltar
179
0
176
3
Bermuda
149
9
137
3
Cambodia
141
0
131
10
Brunei
141
3
138
0
Trinidad and Tobago
133
8
117
8
Monaco
108
4
95
9
Bahamas
106
11
89
6
Aruba
105
3
98
4
Barbados
98
7
90
1
Seychelles
91
0
11
80
Lesotho
91
0
11
80
Liechtenstein
84
1
81
2
Bhutan
80
0
55
25
Sint Maarten
78
15
63
0
Antigua and Barbuda
73
3
57
13
Gambia
63
3
32
28
French Polynesia
62
0
60
2
Turks and Caicos Islands
55
2
11
42
Macao
46
0
45
1
Saint Martin
43
3
37
3
Belize
30
2
19
9
Saint Vincent and the Grenadines
29
0
29
0
Timor-Leste
24
0
24
0
Grenada
23
0
23
0
Curaçao
23
1
19
3
Saint Lucia
22
0
19
3
Fiji
21
0
18
3
New Caledonia
21
0
21
0
Lao People's Democratic Republic
19
0
19
0
Dominica
18
0
18
0
Saint Kitts and Nevis
16
0
15
1
Greenland
13
0
13
0
Falkland Islands (Malvinas)
13
0
13
0
Holy See (Vatican City State)
12
0
12
0
Papua New Guinea
11
0
8
3
Montserrat
11
1
10
0
Western Sahara
10
1
8
1
MS Zaandam
9
2
0
7
British Virgin Islands
8
1
7
0
Caribbean Netherlands
7
0
7
0
St. Barth
6
0
6
0
Anguilla
3
0
3
0
Saint Pierre Miquelon
1
0
1
0
Updated on 2020-07-09 11:08
RefleqtMedia pe rețelele de socializare